50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก รถบัสปอยเปตวิรักบุญธรรม ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย รถบัส+รถบัส ตั๋วร่วม

07:00
รถบัสปอยเปตวิรักบุญธรรม, บันเตียเมียนเจย
15:00
พนมเปญโอลิมปิก
8ชั่วโมง
ทันที 
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง
18:00
พนมเปญโอลิมปิก
22:45
สีหนุวิลล์ วิรักบุญธรรม
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
15ชั่วโมง 45นาที
14:00
รถบัสปอยเปตวิรักบุญธรรม, บันเตียเมียนเจย
22:00
พนมเปญโอลิมปิก
8ชั่วโมง
ทันที 
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 30 นาที
00:30
พนมเปญโอลิมปิก
05:30
สีหนุวิลล์ วิรักบุญธรรม
5ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
15ชั่วโมง 30นาที
19:30
รถบัสปอยเปตวิรักบุญธรรม, บันเตียเมียนเจย
04:30
พนมเปญโอลิมปิก
9ชั่วโมง
ทันที 
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 45 นาที
07:15
พนมเปญโอลิมปิก
12:00
สีหนุวิลล์ วิรักบุญธรรม
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง 30นาที
20:30
รถบัสปอยเปตวิรักบุญธรรม, บันเตียเมียนเจย
05:30
พนมเปญโอลิมปิก
9ชั่วโมง
ทันที 
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง
08:30
พนมเปญโอลิมปิก
13:00
สีหนุวิลล์ วิรักบุญธรรม
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง 30นาที
21:00
รถบัสปอยเปตวิรักบุญธรรม, บันเตียเมียนเจย
06:00
พนมเปญโอลิมปิก
9ชั่วโมง
ทันที 
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 30 นาที
08:30
พนมเปญโอลิมปิก
13:00
สีหนุวิลล์ วิรักบุญธรรม
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง
21:30
รถบัสปอยเปตวิรักบุญธรรม, บันเตียเมียนเจย
06:30
พนมเปญโอลิมปิก
9ชั่วโมง
ทันที 
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง
09:30
พนมเปญโอลิมปิก
14:15
สีหนุวิลล์ วิรักบุญธรรม
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง 45นาที
22:30
รถบัสปอยเปตวิรักบุญธรรม, บันเตียเมียนเจย
07:30
พนมเปญโอลิมปิก
9ชั่วโมง
ทันที 
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง
10:30
พนมเปญโอลิมปิก
15:15
สีหนุวิลล์ วิรักบุญธรรม
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง 45นาที

จาก รถบัสปอยเปตวิรักบุญธรรม ถึง กรงเปรียห์สีหนุ (KOS) โดย รถบัส+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

20:30
รถบัสปอยเปตวิรักบุญธรรม, บันเตียเมียนเจย
23:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
3ชั่วโมง
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 15 นาที, 7.6 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 12 ชั่วโมง 5 นาที)
11:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
12:45
KOS Sihanoukville Airport
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง 15นาที
21:00
รถบัสปอยเปตวิรักบุญธรรม, บันเตียเมียนเจย
00:05
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 15 นาที, 7.6 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 30 นาที)
11:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
12:45
KOS Sihanoukville Airport
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
15ชั่วโมง 45นาที
21:30
รถบัสปอยเปตวิรักบุญธรรม, บันเตียเมียนเจย
00:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
3ชั่วโมง
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 15 นาที, 7.6 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 5 นาที)
11:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
12:45
KOS Sihanoukville Airport
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
15ชั่วโมง 15นาที
22:30
รถบัสปอยเปตวิรักบุญธรรม, บันเตียเมียนเจย
01:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
3ชั่วโมง
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 15 นาที, 7.6 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 5 นาที)
11:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
12:45
KOS Sihanoukville Airport
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
14ชั่วโมง 15นาที

เส้นทางยอดนิยมใน กัมพูชา