50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สนามบินภูเก็ต (HKT) ไป กรุงเทพ (BKK) ด้วย เที่ยวบิน

#OZ748 #KE657
01:30
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 23h 55m
Incheon Airport
13:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1วัน 11ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#OZ748 #OZ741
01:30
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 8h 55m
Incheon Airport
22:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
20ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#OZ748 #KE651
01:30
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 8h 30m
Incheon Airport
21:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
20ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#TG5981
06:45
HKT สนามบินภูเก็ต
08:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG5640
06:45
HKT สนามบินภูเก็ต
08:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
07:05
HKT สนามบินภูเก็ต
08:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
#TG2226
07:20
HKT สนามบินภูเก็ต
08:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
07:20
HKT สนามบินภูเก็ต
08:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TG226
07:20
HKT สนามบินภูเก็ต
08:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
08:00
HKT สนามบินภูเก็ต
09:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
#SQ5049 #SQ976
08:30
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 4h 30m
Singapore Airport
17:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
8ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#TG5632
08:40
HKT สนามบินภูเก็ต
10:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
08:45
HKT สนามบินภูเก็ต
10:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
#TG2202
10:00
HKT สนามบินภูเก็ต
11:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG202
10:00
HKT สนามบินภูเก็ต
11:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:00
HKT สนามบินภูเก็ต
11:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:00
HKT สนามบินภูเก็ต
11:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG202
10:05
HKT สนามบินภูเก็ต
11:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#SQ5051 #SQ976
10:15
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 2h 55m
Singapore Airport
17:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
7ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#VZ303
10:20
HKT สนามบินภูเก็ต
11:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:20
HKT สนามบินภูเก็ต
11:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
#TG5985
10:20
HKT สนามบินภูเก็ต
11:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG5622
10:25
HKT สนามบินภูเก็ต
11:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#MH787 #MH782
10:30
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 2h 5m
Kuala Lumpur Airport
16:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#MH787 #MH774
10:30
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 3h
Kuala Lumpur Airport
17:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
10:45
HKT สนามบินภูเก็ต
12:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG204
10:55
HKT สนามบินภูเก็ต
12:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:55
HKT สนามบินภูเก็ต
12:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:55
HKT สนามบินภูเก็ต
12:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG2204
10:55
HKT สนามบินภูเก็ต
12:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
11:00
HKT สนามบินภูเก็ต
12:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
11:05
HKT สนามบินภูเก็ต
12:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
11:30
HKT สนามบินภูเก็ต
12:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
#SQ5059 #SQ982
11:40
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 2h 50m
Singapore Airport
19:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
7ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#TG2286
11:55
HKT สนามบินภูเก็ต
13:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
11:55
HKT สนามบินภูเก็ต
13:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#KA213 #TG639
12:00
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 2h 20m
Hong Kong Airport
20:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
8ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
12:10
HKT สนามบินภูเก็ต
13:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#TG5987
12:15
HKT สนามบินภูเก็ต
13:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
12:15
HKT สนามบินภูเก็ต
13:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
12:15
HKT สนามบินภูเก็ต
13:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
#VZ305
12:20
HKT สนามบินภูเก็ต
13:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#TG5626
12:20
HKT สนามบินภูเก็ต
13:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
12:25
HKT สนามบินภูเก็ต
13:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG2282
12:25
HKT สนามบินภูเก็ต
13:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
12:30
HKT สนามบินภูเก็ต
13:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TG5987
12:40
HKT สนามบินภูเก็ต
14:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
12:45
HKT สนามบินภูเก็ต
14:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
12:55
HKT สนามบินภูเก็ต
14:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#TG2286
12:55
HKT สนามบินภูเก็ต
14:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#VZ301
13:25
HKT สนามบินภูเก็ต
14:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:30
HKT สนามบินภูเก็ต
14:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
13:30
HKT สนามบินภูเก็ต
14:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
#TG2208
13:55
HKT สนามบินภูเก็ต
15:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
13:55
HKT สนามบินภูเก็ต
15:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
14:04
HKT สนามบินภูเก็ต
15:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 31นาที
ทันที 
 
#MH795 #TG418
14:05
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 4h 15m
Kuala Lumpur Airport
22:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
8ชั่วโมง
ทันที 
 
#MH795 #MH796
14:05
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 5h 50m
Kuala Lumpur Airport
23:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#MH795 #MH780
14:05
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 1h 5m
Kuala Lumpur Airport
18:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#TG2286
14:20
HKT สนามบินภูเก็ต
16:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
14:20
HKT สนามบินภูเก็ต
16:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
14:20
HKT สนามบินภูเก็ต
15:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
#TG2208
14:30
HKT สนามบินภูเก็ต
16:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
14:30
HKT สนามบินภูเก็ต
16:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#TG5989
14:40
HKT สนามบินภูเก็ต
16:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
14:45
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 2h
Hong Kong Airport
23:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
9ชั่วโมง
ทันที 
 
14:45
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 2h 5m
Hong Kong Airport
23:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
8ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#TG5624
14:45
HKT สนามบินภูเก็ต
16:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
14:50
HKT สนามบินภูเก็ต
16:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
#SQ5053 #TG410
14:55
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 3h 10m
Singapore Airport
22:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
7ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
15:20
HKT สนามบินภูเก็ต
16:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#VZ2301
15:25
HKT สนามบินภูเก็ต
16:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#TG2212
15:30
HKT สนามบินภูเก็ต
16:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
15:30
HKT สนามบินภูเก็ต
16:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TG5993
16:10
HKT สนามบินภูเก็ต
17:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG2216
16:20
HKT สนามบินภูเก็ต
17:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
16:20
HKT สนามบินภูเก็ต
17:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TG216
16:25
HKT สนามบินภูเก็ต
17:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
16:35
HKT สนามบินภูเก็ต
18:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
#TG5636
16:50
HKT สนามบินภูเก็ต
18:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG5991
17:10
HKT สนามบินภูเก็ต
18:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
17:25
HKT สนามบินภูเก็ต
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
17:25
HKT สนามบินภูเก็ต
18:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที