50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ภูเก็ต ถึง แพร่ โดย รถบัส+รถบัส ตั๋วร่วม

06:30
ภูเก็ต
18:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 29 นาที, 14.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 30 นาที)
21:00
Department of Land Transport, กรุงเทพ
06:00
แพร่
9ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
23ชั่วโมง 30นาที
12:30
ภูเก็ต
12:40
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
1วัน 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 35 นาที
16:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
20:25
แพร่
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 7ชั่วโมง 55นาที
15:30
ภูเก็ต
03:30
หมอชิต, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 30 นาที
09:00
หมอชิต, กรุงเทพ
16:00
แพร่
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เวลารวม
1วัน 30นาที
15:30
ภูเก็ต
03:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 29 นาที, 14.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 17 ชั่วโมง)
20:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
04:30
แพร่
8ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
1วัน 13ชั่วโมง
15:30
ภูเก็ต
03:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 29 นาที, 14.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 17 ชั่วโมง)
20:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
04:30
แพร่
8ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
1วัน 13ชั่วโมง
15:40
ภูเก็ต
04:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
13ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 29 นาที, 14.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 15 ชั่วโมง 50 นาที)
20:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
04:30
แพร่
8ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
1วัน 12ชั่วโมง 50นาที
16:30
ภูเก็ต
06:55
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 29 นาที, 14.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 13 ชั่วโมง 35 นาที)
20:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
04:30
แพร่
8ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
1วัน 12ชั่วโมง
16:30
ภูเก็ต
06:55
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 29 นาที, 14.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 13 ชั่วโมง 35 นาที)
20:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
04:30
แพร่
8ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
1วัน 12ชั่วโมง
16:30
ภูเก็ต
06:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 29 นาที, 14.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 14 ชั่วโมง)
20:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
04:30
แพร่
8ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
1วัน 12ชั่วโมง
17:00
ภูเก็ต
05:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 29 นาที, 14.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 15 ชั่วโมง 30 นาที)
20:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
04:30
แพร่
8ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
1วัน 11ชั่วโมง 30นาที
17:20
ภูเก็ต
07:45
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 29 นาที, 14.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 12 ชั่วโมง 45 นาที)
20:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
04:30
แพร่
8ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
1วัน 11ชั่วโมง 10นาที
18:00
ภูเก็ต
08:25
หมอชิต, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 5 นาที
13:30
หมอชิต, กรุงเทพ
21:30
แพร่
8ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เวลารวม
1วัน 3ชั่วโมง 30นาที
18:00
ภูเก็ต
08:25
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 29 นาที, 14.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 12 ชั่วโมง 5 นาที)
20:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
04:30
แพร่
8ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
1วัน 10ชั่วโมง 30นาที
18:04
ภูเก็ต
06:04
หมอชิต, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
ทันที 
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 56 นาที
09:00
หมอชิต, กรุงเทพ
16:00
แพร่
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เวลารวม
21ชั่วโมง 56นาที
18:20
ภูเก็ต
08:45
หมอชิต, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 45 นาที
13:30
หมอชิต, กรุงเทพ
21:30
แพร่
8ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เวลารวม
1วัน 3ชั่วโมง 10นาที
18:20
ภูเก็ต
08:45
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 29 นาที, 14.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 45 นาที)
20:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
04:30
แพร่
8ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
1วัน 10ชั่วโมง 10นาที
18:30
ภูเก็ต
08:55
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 29 นาที, 14.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 35 นาที)
20:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
04:30
แพร่
8ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
1วัน 10ชั่วโมง
19:00
ภูเก็ต
09:25
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 29 นาที, 14.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 5 นาที)
20:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
04:30
แพร่
8ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
1วัน 9ชั่วโมง 30นาที
19:00
ภูเก็ต
09:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 29 นาที, 14.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 30 นาที)
20:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
04:30
แพร่
8ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
1วัน 9ชั่วโมง 30นาที
19:30
ภูเก็ต
03:00
หาดใหญ่
7ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 30 นาที
08:30
หาดใหญ่
08:50
แพร่
1วัน 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เวลารวม
1วัน 13ชั่วโมง 20นาที
20:00
ภูเก็ต
03:30
หาดใหญ่
7ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง
08:30
หาดใหญ่
08:50
แพร่
1วัน 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เวลารวม
1วัน 12ชั่วโมง 50นาที
21:30
ภูเก็ต
05:00
หาดใหญ่
7ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 30 นาที
08:30
หาดใหญ่
08:50
แพร่
1วัน 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เวลารวม
1วัน 11ชั่วโมง 20นาที

จาก สนามบินภูเก็ต (HKT) ถึง แพร่ (PRH) โดย เที่ยวบิน+รถบัส ตั๋วร่วม

06:45
HKT สนามบินภูเก็ต
08:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 13 นาที, 6.7 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 15 นาที)
12:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
16:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
9ชั่วโมง 45นาที

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย