50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ภูเก็ต ถึง เกาะลันตา โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:00
ภูเก็ต
09:30
ท่าเรือศาลาด่าน
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
09:30
ภูเก็ต
12:00
ท่าเรือศาลาด่าน
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0

จาก ท่าเรืออ่าวปอ ถึง เกาะลันตา โดย เรือเฟอร์รี่

08:00
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
10:15
ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
08:00
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
10:00
Koh Lanta Saladan Pier
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 1,601
2 ท่าน: ฿ 3,202
08:15
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
10:00
ท่าเรือศาลาด่าน
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
08:15
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
10:00
ท่าเรือศาลาด่าน
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ถึง เกาะลันตา โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
10:00
Koh Lanta Saladan Pier
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 1,750
2 ท่าน: ฿ 3,500
07:20
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
10:15
ท่าเรือศาลาด่าน
2ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
07:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
10:00
ท่าเรือศาลาด่าน
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
07:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
10:00
ท่าเรือศาลาด่าน
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
09:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
12:15
Koh Lanta Saladan Pier
3ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 1,750
2 ท่าน: ฿ 3,500

จาก บริการนำส่งโรงแรมในภูเก็ต ถึง เกาะลันตา โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:30
บริการนำส่งโรงแรมในภูเก็ต
10:00
ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
฿ 1,500
2 ท่าน: ฿ 3,000
10:30
บริการนำส่งโรงแรมในภูเก็ต
14:00
ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
฿ 1,500
2 ท่าน: ฿ 3,000

จาก ท่าเรือรัษฎา ถึง เกาะลันตา โดย เรือเฟอร์รี่

06:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
09:30
ท่าเรือศาลาด่าน
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
07:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
09:30
ท่าเรือศาลาด่าน
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
07:59
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
09:44
ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
08:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
10:00
ท่าเรือศาลาด่าน
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
08:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
12:00
บ้านศาลาด่าน, เกาะลันตา
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
08:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
12:45
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
4ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
08:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
12:45
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
4ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
08:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
10:00
Koh Lanta Saladan Pier
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 1,200
2 ท่าน: ฿ 2,400
08:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
10:00
ท่าเรือศาลาด่าน
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
฿ 1,300
2 ท่าน: ฿ 2,600
08:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
10:30
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
2ชั่วโมง
ทันที 
฿ 1,500
2 ท่าน: ฿ 3,000
09:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
10:15
ท่าเรือศาลาด่าน
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
09:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
12:00
ท่าเรือศาลาด่าน
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
10:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
12:00
ท่าเรือศาลาด่าน
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
10:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
12:00
ท่าเรือศาลาด่าน
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
11:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
12:15
Koh Lanta Saladan Pier
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 1,200
2 ท่าน: ฿ 2,400
12:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
14:00
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
฿ 1,200
2 ท่าน: ฿ 2,400
13:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
16:00
บ้านศาลาด่าน, เกาะลันตา
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0

จาก ท่าเรือรัษฎา ถึง เกาะลันตา โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:30
ท่าเรือรัษฎา
10:00
Koh Lanta Saladan Pier
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
10:00
ท่าเรือรัษฎา
12:15
Koh Lanta Saladan Pier
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0

จาก โรงแรมภูเก็ต ถึง เกาะลันตา โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
เกาะลันตา
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
฿ 4,950
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
เกาะลันตา
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
฿ 5,280
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก โรงแรมภูเก็ต ถึง เกาะลันตา โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:00
โรงแรมภูเก็ต
12:45
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
5ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
07:00
โรงแรมภูเก็ต
10:15
ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา
3ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
07:00
โรงแรมภูเก็ต
09:44
ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา
2ชั่วโมง 44นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
07:00
โรงแรมภูเก็ต
16:30
ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา
9ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
07:00
โรงแรมภูเก็ต
12:45
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
5ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 1,150
2 ท่าน: ฿ 2,300
07:00
โรงแรมภูเก็ต
12:00
บ้านศาลาด่าน, เกาะลันตา
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 1,200
2 ท่าน: ฿ 2,400
12:00
โรงแรมภูเก็ต
16:00
บ้านศาลาด่าน, เกาะลันตา
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 1,200
2 ท่าน: ฿ 2,400

จาก โรงแรมภูเก็ต ถึง เกาะลันตา โดย แท๊กซี่+รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:00
โรงแรมภูเก็ต
10:15
ท่าเรือศาลาด่าน
3ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0

จาก เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา ถึง เกาะลันตา โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:00
เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
12:30
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
฿ 1,200
2 ท่าน: ฿ 2,400
10:30
เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
15:30
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
12:00
เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
16:00
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
4ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
฿ 1,500
2 ท่าน: ฿ 3,000

จาก เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา ถึง เกาะลันตา โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

10:30
เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
16:30
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0

จาก ภูเก็ต ป่าตอง ถึง เกาะลันตา โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ภูเก็ต ป่าตอง
เวลา
เกาะลันตา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
฿ 5,060
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ภูเก็ต ป่าตอง
เวลา
เกาะลันตา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
฿ 5,060
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ภูเก็ต ถึง เกาะลันตา โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ภูเก็ต
เวลา
เกาะลันตา
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
฿ 4,785
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ภูเก็ต
เวลา
เกาะลันตา
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
฿ 4,895
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ภูเก็ต
เวลา
เกาะลันตา
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
฿ 5,170
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ภูเก็ต ถึง เกาะลันตา โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:00
ภูเก็ต
09:30
ท่าเรือศาลาด่าน
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
08:30
ภูเก็ต
12:00
ท่าเรือศาลาด่าน
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0

จาก ภูเก็ต ถึง เกาะลันตา โดย แท๊กซี่+รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:30
ภูเก็ต
10:00
Koh Lanta Saladan Pier
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 1,750
2 ท่าน: ฿ 3,500
09:00
ภูเก็ต
12:15
Koh Lanta Saladan Pier
3ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 1,750
2 ท่าน: ฿ 3,500

จาก จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ถึง เกาะลันตา โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
เวลา
เกาะลันตา
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 5,170
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก หาดสุรินทร์ ถึง เกาะลันตา โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
หาดสุรินทร์, ภูเก็ต
เวลา
เกาะลันตา
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
฿ 5,060
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
หาดสุรินทร์, ภูเก็ต
เวลา
เกาะลันตา
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
฿ 5,170
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
หาดสุรินทร์, ภูเก็ต
เวลา
เกาะลันตา
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
฿ 5,500
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าเรือคลองเหีย ถึง เกาะลันตา โดย เรือเฟอร์รี่

08:15
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
10:10
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
฿ 1,200
2 ท่าน: ฿ 2,400
08:15
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
10:00
Koh Lanta Saladan Pier
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 1,500
2 ท่าน: ฿ 3,000
08:30
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
10:00
ท่าเรือศาลาด่าน
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
08:30
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
10:00
ท่าเรือศาลาด่าน
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
08:45
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
10:15
ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
08:45
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
10:15
ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
08:46
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
10:16
ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0

จาก Sea Angel Pier ถึง เกาะลันตา โดย เรือเฟอร์รี่

08:00
Sea Angel Pier, ภูเก็ต
16:30
ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา
8ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0

จาก สนามบินภูเก็ต ถึง เกาะลันตา โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
สนามบินภูเก็ต
เวลา
เกาะลันตา
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
฿ 4,389
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินภูเก็ต
เวลา
เกาะลันตา
1ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
฿ 4,477
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินภูเก็ต
เวลา
เกาะลันตาใหญ่
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
฿ 4,510
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินภูเก็ต
เวลา
เกาะลันตาใหญ่
3ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 4,510
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินภูเก็ต
เวลา
เกาะลันตา
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
฿ 4,675
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินภูเก็ต
เวลา
เกาะลันตา
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
฿ 4,730
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินภูเก็ต
เวลา
เกาะลันตาใหญ่
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
฿ 4,730
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินภูเก็ต
เวลา
เกาะลันตา
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
฿ 5,280
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินภูเก็ต
เวลา
เกาะลันตา
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
฿ 5,280
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา ภูเก็ต ถึง เกาะลันตา

เวลา ภูเก็ต ถึง เกาะลันตา
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Andaman Taxis Comfort ตลอดเวลา฿ 4,950
Bundhaya Speed Boat Speedboat 08:30 – 10:30฿ 1,500
Koh Ngai Camping Speedboat 08:30 – 10:00฿ 1,300
Koh Yao Sun Smile Speedboat 08:00 – 12:30฿ 1,200
Satun Pakbara Speed Boat Club Speedboat 08:15 – 10:10฿ 1,200
Satun Pakbara Speed Boat Club Speedboat 10:30 – 14:00฿ 1,500
Satun Pakbara Speed Boat Club Speedboat 12:30 – 14:00฿ 1,200

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก ภูเก็ต ไป เกาะลันตา อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก ภูเก็ต ไป เกาะลันตา, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • เรือเฟอร์รี่
 • รถตู้
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เรือเฟอร์รี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 5,500 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ เพราะตั๋ว แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 1,150 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก ภูเก็ต ถึง เกาะลันตา?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 179 ไมล์ (288 กิโลเมตร) จาก ภูเก็ต ไปยัง เกาะลันตา. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 54 ไมล์ (86 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก ภูเก็ต ไป เกาะลันตา?

ถ้าคุณเดินทางจาก ภูเก็ต ไป เกาะลันตา คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 6 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก ภูเก็ต ไป เกาะลันตา?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก ภูเก็ต ไป เกาะลันตา แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Ao Nang Travel And Tour (บริษัท อ่าวนาง แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 1,150 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 5,500 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก ภูเก็ต ไป เกาะลันตา:

 • charter+ferry ราคาตั๋ว: THB 1,150 - THB 1,500. รอบรถออกเดินทางจาก ภูเก็ต ไป เกาะลันตา มีตั้งแต่ 07:00 นาฬิกา ที่ Phuket any hotel จนถึง 12:00 นาฬิกา ที่ Koh Yao Yai any Hotel
 • ตั๋วเรือเร็ว - ตั้งแต่ THB 1,200 บาท จนถึง THB 1,500 บาท.
 • van+ferry ราคาตั๋ว: THB 1,500 - THB 1,750. รอบรถออกเดินทางจาก ภูเก็ต ไป เกาะลันตา มีตั้งแต่ 06:30 นาฬิกา ที่ Phuket Hotel Transfer จนถึง 10:30 นาฬิกา ที่ Phuket Hotel Transfer
 • charter+van+ferry ราคาตั๋ว: THB 1,750 - THB 1,750. รอบรถออกเดินทางจาก ภูเก็ต ไป เกาะลันตา มีตั้งแต่ 06:30 นาฬิกา ที่ Phuket Town Hotel Transfer จนถึง 09:00 นาฬิกา ที่ Phuket Town Hotel Transfer

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 4,389 บาท ไปจนถึง THB 5,500 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก ภูเก็ต ไปที่ เกาะลันตา กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เดินทางด้วยเรือเร็วจาก ภูเก็ต ไปยัง เกาะลันตา มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.
 • เส้นทาง 4 โดย charter+ferry จาก ภูเก็ต ไปยัง เกาะลันตา ออกเดินทางตั้งแต่ 07:00 โมง จาก Phuket any hotel จนถึงเวลา 12:00 ที่ Koh Yao Yai any Hotel
 • เส้นทาง 4 โดย van+ferry จาก ภูเก็ต ไปยัง เกาะลันตา ออกเดินทางตั้งแต่ 06:30 โมง จาก Phuket Hotel Transfer จนถึงเวลา 10:30 ที่ Phuket Hotel Transfer
 • เส้นทาง 2 โดย charter+van+ferry จาก ภูเก็ต ไปยัง เกาะลันตา ออกเดินทางตั้งแต่ 06:30 โมง จาก Phuket Town Hotel Transfer จนถึงเวลา 09:00 ที่ Phuket Town Hotel Transfer

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ภูเก็ต ไปยัง เกาะลันตา ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ภูเก็ต ไปยัง เกาะลันตา มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก ภูเก็ต ไปยัง เกาะลันตา มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ภูเก็ต ไปยัง เกาะลันตา ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก ภูเก็ต ไปยัง เกาะลันตา ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 4,389$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

เรือเร็ว

การเดินทางด้วยเรือเร็วเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้คุณได้เก็บภาพระหว่างทางได้ดีที่สุดในการเดิน ทางจาก ภูเก็ต ไปยัง เกาะลันตา เพราะจะได้สัมผัสรูปแบบการเดินทางและภูมิทัศน์ที่หลากหลายระหว่างทาง

อย่างไรก็ดี แม้จะมีข้อได้เปรียบในแง่ความสวยงาม แต่คุณควรจะเข้าใจว่า เรือเร็วอาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน ถ้าคุณเป็นคนที่เมารถเมาเรือบ่อยๆ นี่อาจจะกลายเป็นฝันร้ายสำหรับคุณเลยก็ได้ ที่สำคัญ โดยส่วนมาก ค่าตั๋วเรือเร็วก็ไม่ได้จัดว่าถูก โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น ตั๋วเรือเร็วเป็นอะไรที่หายากมาก และทางที่ดี คุณควรวางแผนและจองล่วงหน้าแต่เนิ่นๆถ้าเป็นไปได้

ข้อคำนึงในการเดินทางด้วยเรือเร็ว: เรือเร็วจะสามารถเดินทางได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก ภูเก็ต ไปยัง เกาะลันตา

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก ภูเก็ต ไปยัง เกาะลันตา แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 43% โหวตให้กับตั๋วเรือเร็ว.
 • 31% เลือกเดินทางโดย van+ferry
 • 18% เลือกเดินทางโดย charter+ferry
 • 8% เลือกที่จะเรียกบริการรถแท็กซี่.
 • 0% เลือกเดินทางโดย charter+van+ferry