50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
13:00
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
13:35
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
1วัน 35นาที
ทันที 

จาก สนามบินภูเก็ต (HKT) ไป เชียงใหม่ (CNX) ด้วย เที่ยวบิน

#DD7521 #DD8308
06:25
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 3h 25m
Don Mueang Airport
12:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
5ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
#DD7521 #DD8310
06:30
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 2h 50m
Don Mueang Airport
11:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#SL779
07:05
HKT สนามบินภูเก็ต
08:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
07:20
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 4h
Suvarnabhumi Airport
14:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
6ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#SL755
08:40
HKT สนามบินภูเก็ต
10:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
08:40
HKT สนามบินภูเก็ต
10:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
2ชั่วโมง
ทันที 
 
#SL751
09:05
HKT สนามบินภูเก็ต
10:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SL755
09:50
HKT สนามบินภูเก็ต
11:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TG2202 #TG2160
10:00
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 1h 15m
Suvarnabhumi Airport
14:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
4ชั่วโมง
ทันที 
 
10:00
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 1h 15m
Suvarnabhumi Airport
14:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
4ชั่วโมง
ทันที 
 
10:30
HKT สนามบินภูเก็ต
12:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
2ชั่วโมง
ทันที 
 
10:35
HKT สนามบินภูเก็ต
12:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
10:40
HKT สนามบินภูเก็ต
12:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
10:55
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 4h 55m
Suvarnabhumi Airport
18:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
7ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#DD7503 #DD8318
11:20
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 3h 50m
Don Mueang Airport
17:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
#DD7503 #DD8316
11:20
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 1h 40m
Don Mueang Airport
15:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
#DD7503 #DD8324
11:20
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 5h 50m
Don Mueang Airport
19:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
8ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
#DD7503 #DD8316
11:25
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 1h 50m
Don Mueang Airport
15:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
4ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#TG2282 #TG2164
12:25
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 1h 40m
Suvarnabhumi Airport
16:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
12:25
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 1h 40m
Suvarnabhumi Airport
16:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG2272
12:30
HKT สนามบินภูเก็ต
14:35
CNX สนามบินเชียงใหม่
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
12:30
HKT สนามบินภูเก็ต
14:35
CNX สนามบินเชียงใหม่
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#DD7513 #DD8318
12:55
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 2h 15m
Don Mueang Airport
17:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
#DD7505 #DD8318
13:20
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 1h 50m
Don Mueang Airport
17:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
#SL771
13:35
HKT สนามบินภูเก็ต
15:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
13:55
HKT สนามบินภูเก็ต
15:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
2ชั่วโมง
ทันที 
 
13:55
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 3h 15m
Suvarnabhumi Airport
20:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
13:55
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 4h 15m
Suvarnabhumi Airport
21:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
7ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#TG2208 #TG116
13:55
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 1h 45m
Suvarnabhumi Airport
18:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
4ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#TG2208 #TG120
13:55
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 3h 15m
Suvarnabhumi Airport
20:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
14:04
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 2h
Suvarnabhumi Airport
18:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
4ชั่วโมง 41นาที
ทันที 
 
14:05
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 2h
Suvarnabhumi Airport
18:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#SL771
14:05
HKT สนามบินภูเก็ต
15:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
14:20
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 2h 40m
Suvarnabhumi Airport
20:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
14:20
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 1h 20m
Suvarnabhumi Airport
18:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
14:30
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 2h 35m
Suvarnabhumi Airport
20:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG2208 #TG2116
14:30
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 1h 15m
Suvarnabhumi Airport
18:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
4ชั่วโมง
ทันที 
 
#TG5624 #TG120
14:45
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 2h 25m
Suvarnabhumi Airport
20:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#DD7507 #DD8324
15:25
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 2h 15m
Don Mueang Airport
20:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
#TG2212 #TG2120
15:30
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 1h 45m
Suvarnabhumi Airport
20:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
15:30
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 1h 45m
Suvarnabhumi Airport
20:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#DD7515 #DD8326
17:00
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 1h 55m
Don Mueang Airport
21:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
4ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#DD7515 #DD8326
18:00
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 1h 40m
Don Mueang Airport
22:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
4ชั่วโมง
ทันที 
19:00
HKT สนามบินภูเก็ต
20:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
19:40
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 1h 15m
Suvarnabhumi Airport
23:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
4ชั่วโมง
ทันที 
 
20:05
HKT สนามบินภูเก็ต
22:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
2ชั่วโมง
ทันที 
 
20:35
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 9h 55m
Suvarnabhumi Airport
09:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
12ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
20:35
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 10h 45m
Suvarnabhumi Airport
09:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
13ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#DD7525 #DD8300
23:00
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 5h 45m
Don Mueang Airport
07:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
8ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
#UO764 #UO753
23:45
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 12h 25m
Hong Kong Airport
18:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
18ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#UO764 #KA232
23:45
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 3h 50m
Hong Kong Airport
10:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
10ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#UO764 #CX5232
23:45
HKT สนามบินภูเก็ต
Stop 3h 50m
Hong Kong Airport
10:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
10ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก ภูเก็ต ถึง เชียงใหม่

SM
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 21 ก.พ. 2020
Straight forward, no problems
SP
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai Smile, 1 ธ.ค. 2019
Such an easy trip, Thai Smiles Airline far exceeded our expectations by providing a small meal on such a short two hour flight. Very happy travellers
LA
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 22 พ.ย. 2019
Easy check in at the airport, used the machine not the counter. Through security no problems. Flight was a little late to leave but no problems. Overall a good experience.
4.4
74 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
61%
4
24%
3
14%
2
1%
1
0%

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

วิธีเดินทางจาก ภูเก็ต ไป เชียงใหม่

หากคุณแพลนที่จะเดินทางจาก ภูเก็ต ไป เชียงใหม่ ในเร็วๆนี้ คุณสามารถเลือกวิธีการเดินทางได้หลายรูปแบบ ในแบบไลฟ์สไตล์ที่คุณชอบ อาทิเช่น

  • เที่ยวบิน
  • รถบัส

ระยะทางจาก ภูเก็ต ไป เชียงใหม่ ไกลแค่ไหน?

หลายคนอาจมีคำถามว่า จาก ภูเก็ต ไป เชียงใหม่ กี่กิโลเมตร? หรือ ภูเก็ต เชียงใหม่ กี่กิโลเมตร? ใช้เวลาในการเดินทางนานไหม? ต้องค้างคืนหรือเปล่า? เพื่อให้คุณวางแผนในการเดินทางได้อย่างครอบคลุมที่สุด วันนี้ 12โก มีคำตอบให้

  • หากคุณเลือกเดินทางบนทางบก คุณจะต้องนั่งรถเป็นระยะทางประมาณ 764 ไมล์ (1229 กิโลเมตร)
  • แต่ถ้าคุณเลือกวิธีการเดินทางโดยเครื่องบิน จะใช้ระยะทางในการบินประมาณ 755 ไมล์ (1214 กิโลเมตร)