50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก แพร่ ถึง ลำพูน โดย รถบัส+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

06:00
แพร่
10:10
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
Lamphun Hotel Transfer
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง 10นาที
08:00
แพร่
12:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
4ชั่วโมง
ทันที 
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
Lamphun Hotel Transfer
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง
08:00
แพร่
12:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
4ชั่วโมง
ทันที 
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
Lamphun Hotel Transfer
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง
09:00
แพร่
13:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
4ชั่วโมง
ทันที 
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
Lamphun Hotel Transfer
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง
09:00
แพร่
13:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
4ชั่วโมง
ทันที 
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
Lamphun Hotel Transfer
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง
13:00
แพร่
17:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
4ชั่วโมง
ทันที 
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
Lamphun Hotel Transfer
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง
13:00
แพร่
17:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
4ชั่วโมง
ทันที 
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
Lamphun Hotel Transfer
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง
17:00
แพร่
21:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
4ชั่วโมง
ทันที 
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
Lamphun Hotel Transfer
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง
17:00
แพร่
21:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
4ชั่วโมง
ทันที 
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
Lamphun Hotel Transfer
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย