50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก แพร่ ถึง เชียงใหม่ โดย รถบัส

06:00
แพร่
10:10
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
08:00
แพร่
12:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
4ชั่วโมง
ทันที 
08:00
แพร่
12:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
4ชั่วโมง
ทันที 
09:00
แพร่
13:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
4ชั่วโมง
ทันที 
09:00
แพร่
13:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
4ชั่วโมง
ทันที 
13:00
แพร่
17:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
4ชั่วโมง
ทันที 
13:00
แพร่
17:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
4ชั่วโมง
ทันที 
17:00
แพร่
21:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
4ชั่วโมง
ทันที 
17:00
แพร่
21:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
4ชั่วโมง
ทันที 

จาก Phrae Hotel Transfer ถึง เชียงใหม่ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Phrae Hotel Transfer
เวลา
เมืองเชียงใหม่
4ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Phrae Hotel Transfer
เวลา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
4ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Phrae Hotel Transfer
เวลา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
4ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Phrae Hotel Transfer
เวลา
โอนเมืองเชียงใหม่
4ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Phrae Hotel Transfer
เวลา
เมืองเชียงใหม่
4ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Phrae Hotel Transfer
เวลา
เมืองเชียงใหม่
4ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Phrae Hotel Transfer
เวลา
โอนเมืองเชียงใหม่
4ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Phrae Hotel Transfer
เวลา
โอนเมืองเชียงใหม่
4ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Phrae Hotel Transfer
เวลา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
4ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา แพร่ ถึง เชียงใหม่

เวลา แพร่ ถึง เชียงใหม่
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Jed Yord Van 9pax ตลอดเวลา฿ 6,985
GreenBus Express 06:00 – 10:10฿ 213
GreenBus Express 08:00 – 12:00฿ 267
GreenBus VIP 13:00 – 17:00฿ 371
GreenBus VIP 17:00 – 21:00฿ 371

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย