50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย รถบัส

07:30
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
14:00
พระสีหนุไจแอนด์ไอบิส
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

เวลา พนมเปญ ถึง เกาะรงสำลน

เวลา พนมเปญ ถึง เกาะรงสำลน
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Giant Ibis Transport Universe Luxury-27 07:30 – 14:00$ 13

เส้นทางยอดนิยมใน กัมพูชา