ท่านทำการใช้ 1 ตัวกรองการค้นหา

Clear all filters
Special icons you can find in results:
  • ทันที - Instant confirmation
  • สามารถคืนเงินได้ - Cancelation possible (check rules)
รายการแนะนำ ราคาถูกที่สุด
08:30
พนมเปญคัมโฮ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
4.1
14:30
สถานีโฮจิมินห์ 4
รายการแนะนำ ราคาถูกที่สุด
15:30
พนมเปญคัมโฮ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
4.1
21:30
สถานีโฮจิมินห์ 4
ทันที รายการแนะนำ
09:45
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น หรูหรา
4.2
16:15
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในโฮจิมินห์

จาก รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ ถึง โฮจิมินห์ โดย รถโดยสาร

ทันที
08:00
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น หรูหรา
4.2
14:30
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในโฮจิมินห์
ทันที รายการแนะนำ
09:45
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น หรูหรา
4.2
16:15
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในโฮจิมินห์

จาก พนมเปญซินห์ทัวร์ริส ถึง โฮจิมินห์ โดย รถโดยสาร

สามารถคืนเงินได้
06:00
พนมเปญซินห์ทัวร์ริส
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
2.5
12:00
ซินห์ทัวริสต์ในเมืองโฮจิมินห์
สามารถคืนเงินได้
06:00
พนมเปญซินห์ทัวร์ริส
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
2.5
12:00
ซินห์ทัวริสต์ในเมืองโฮจิมินห์
สามารถคืนเงินได้
08:30
พนมเปญซินห์ทัวร์ริส
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
2.5
14:30
ซินห์ทัวริสต์ในเมืองโฮจิมินห์
สามารถคืนเงินได้
08:30
พนมเปญซินห์ทัวร์ริส
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
2.5
14:30
ซินห์ทัวริสต์ในเมืองโฮจิมินห์
สามารถคืนเงินได้
11:30
พนมเปญซินห์ทัวร์ริส
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
2.5
17:30
ซินห์ทัวริสต์ในเมืองโฮจิมินห์
สามารถคืนเงินได้
11:30
พนมเปญซินห์ทัวร์ริส
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
2.5
17:30
ซินห์ทัวริสต์ในเมืองโฮจิมินห์
สามารถคืนเงินได้
15:30
พนมเปญซินห์ทัวร์ริส
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
2.5
21:30
ซินห์ทัวริสต์ในเมืองโฮจิมินห์

จาก พนมเปญคัมโฮ ถึง โฮจิมินห์ โดย รถโดยสาร

ราคาถูกที่สุด
06:00
พนมเปญคัมโฮ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
4.1
12:00
สถานีโฮจิมินห์ 4
ราคาถูกที่สุด
07:30
พนมเปญคัมโฮ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
4.1
13:30
สถานีโฮจิมินห์ 4
รายการแนะนำ ราคาถูกที่สุด
08:30
พนมเปญคัมโฮ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
4.1
14:30
สถานีโฮจิมินห์ 4
ราคาถูกที่สุด
11:00
พนมเปญคัมโฮ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
4.1
17:00
สถานีโฮจิมินห์ 4
ราคาถูกที่สุด
13:00
พนมเปญคัมโฮ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
4.1
19:00
สถานีโฮจิมินห์ 4
ราคาถูกที่สุด
14:30
พนมเปญคัมโฮ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
4.1
20:30
สถานีโฮจิมินห์ 4
รายการแนะนำ ราคาถูกที่สุด
15:30
พนมเปญคัมโฮ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
4.1
21:30
สถานีโฮจิมินห์ 4

จาก ท่าอากาศยานพนมเปญ ถึง โฮจิมินห์ โดย เครื่องบิน

ทันที
06:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #K6812 โดยสายการบิน Cambodia Angkor Air ในชั้น ชั้นประหยัด
5
07:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
ทันที
09:00
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #K6401 โดยสายการบิน Cambodia Angkor Air ในชั้น ชั้นประหยัด
10:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
ทันที
13:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #VN921 โดยสายการบิน Vietnam Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
14:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
ทันที
14:00
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #K63921 โดยสายการบิน Cambodia Angkor Air ในชั้น ชั้นประหยัด
15:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
ทันที
17:05
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #QR971 โดยสายการบิน Qatar Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
3
18:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
ทันที
17:35
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #K6816 โดยสายการบิน Cambodia Angkor Air ในชั้น ชั้นประหยัด
3
18:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
ทันที เร็วที่สุด
20:37
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ใช้เวลา 50นาที ด้วยไฟลท์ #VN3850 โดยสายการบิน Vietnam Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
21:27
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
ทันที
21:10
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #K6818 โดยสายการบิน Cambodia Angkor Air ในชั้น ชั้นประหยัด
22:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์

จาก พนมเปญโอลิมปิก ถึง โฮจิมินห์ โดย รถโดยสาร

Virak Buntham Express
ทันที
01:30
พนมเปญโอลิมปิก
ใช้เวลา 10ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น รถโรงแรม
2.5
11:30
Ho Chi Minh Virakbuntham

ประเภทขนส่งระหว่าง พนมเปญ และ โฮจิมินห์

เวลา พนมเปญ ถึง โฮจิมินห์

เวลา พนมเปญ ถึง โฮจิมินห์
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Virak Buntham Express รถโรงแรม 01:30 - 11:30$ 17.60
Cambodia Angkor Air ชั้นประหยัด #K681206:50 - 07:55$ 126.52
Cambodia Angkor Air ชั้นประหยัด #K640109:00 - 10:05$ 189.43
Kumho Samco มาตรฐาน (ปรับอากาศ) 08:30 - 14:30$ 12.74
Giant Ibis Transport หรูหรา 08:00 - 14:30$ 18
The SinhTourist ด่วน 08:30 - 14:30$ 15.41
Kumho Samco มาตรฐาน (ปรับอากาศ) 11:00 - 17:00$ 12.74
Vietnam Airlines ชั้นประหยัด #VN92113:50 - 14:55$ 125.41
Cambodia Angkor Air ชั้นประหยัด #K6392114:00 - 15:05$ 211.67
The SinhTourist ด่วน 15:30 - 21:30$ 28.82
Qatar Airways ชั้นประหยัด #QR97117:05 - 18:05$ 145.51
Cambodia Angkor Air ชั้นประหยัด #K681821:10 - 22:10$ 126.52

จากโฮจิมินห์ไปพนมเปญไปอย่างไร

มีอะไรบ้าง

อาคารยุคอาณานิคมที่สง่างามและสีสันสดใสของวัดต่างๆ ขนมปังฝรั่งเศสแสนอร่อยในร้านเบเกอรี่สไตล์ฝรั่งเศสและเฝอที่ราคาเพียงชามละ 60-70 บาท (2 ดอลล่า) ที่มีชื่อเสียงที่ขายโดยแผงลอยริมถนน กลุ่มวัยรุ่นในสวนสาธารณะในเมืองและตึกคอนกรีตสีเทาหมองคล้ำแห่งยุคคอมมิวนิสต์ เมืองนี้ได้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเป็นโฮจิมินห์มานานกว่า 40 ปีแล้ว แต่เมืองก็ยังคงมีกลิ่นอายของเมืองไซ่ง่อนในอดีตอยู่ทั่วไป เสียงเรียกจากตลาดที่มีสีสันคึกคักกับการจราจรที่วุ่นวายแต่ก็ระยิบระยับด้วยแสงไฟนีออนสว่างและส่องแสงด้วยรอยยิ้มของชาวบ้านที่เป็นมิตรของไซ่ง่อนในอดีตไม่เคยพลาดที่จะพิชิตหัวใจของแขกผู้มาเยือน

จากโฮจิมินห์ไปพนมเปญไปอย่างไร

เมืองหลวงของกัมพูชาและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามเชื่อมต่อกันด้วยรถประจำทางและเที่ยวบินรายวันจำนวนมาก แม้ว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินจะไปถึงที่หมายรวดเร็ว ถ้าคุณเพิ่มเวลาสำหรับการเดินทางไป / กลับจากสนามบินคุณอาจจะมาใกล้กับช่วงเวลาที่มีรถโดยสารเดินทาง รถโดยสารมีราคาถูกมากและระดับของความสะดวกสบายก็เป็นที่ยอมรับ

จากพนมเปญไปยังโฮจิมินห์

บริษัทขนส่งไจแอนท์ อิบิส จะมีรถออกทุกวันรอบ 08.00 เช้า และอีกช่วงเวลาคือ 12.30 เที่ยง รถโดยสารจะออกจากบริษัทขนส่งจากท่ารถในพนมเปญที่อยู่บนถนน 106 ใจกลางเมืองใกล้กับหน้าแม่น้ำและตลาดกลางคืน สอบถามได้จากที่พักที่ท่านเข้าพักหากทางที่พักเป็นผู้ร่วมทุนกับทางไจแอนท์ อิบิส เพราะทางบริษัทขนส่งให้บริการฟรีรถรับส่งจากโรงแรมที่พักไปยังสถานีรถบัส ด้วยราคา USD18 และรวมถึงอาหารว่างฟรีขวดน้ำและการใช้งานฟรี Wi-Fi และระบบไฟฟ้าบนเรือรถบัส

ระยะห่างระหว่างพนมเปญและโฮจิมินห์คือ 240 กม. แต่ใช้เวลาเดินทางประมาณหกชั่วโมงเนื่องจากการตรวจคนเข้าเมืองระหว่างกัมพูชาและเวียดนามและเรือข้ามฟาก ในระหว่างการเดินทางรถโดยสารจะจอดให้สำหรับมื้อกลางวันในเขตปลอดอากรขวาหลังจากที่คุณผ่านตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา หมายเหตุ : อาหารกลางวันไม่ได้รวมอยู่ในราคาตั๋วของคุณ แต่คุณสามารถสั่งซื้ออาหารกลางวันที่ร้านอาหารบันยันทรีได้ด้วยตัวเอง ส่วนใหญ่ราคาของอาหารก็จะมีราคาระหว่าง USD3 และ USD4.

ที่ฝั่งเวียตนามที่คุณจะต้องนำกระเป๋าเดินทางของคุณออกมาเพื่อทำการสแกนและหลังจากนั้นก็จะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเวียดนาม หลังจากที่ทุกรายการข้ามแดนเสร็จแล้วรถบัสก็จะนำคุณไปยังปลายทางของคุณเอง

ในโฮจิมินห์สถานีรถโดยสารของไจแอนท์ อิบิสอยู่ในถนนฝั่ม หงู หลาว ถนนในเขต 1 ซึ่งที่จริงแถบนี้วุ่นวายมากแถมเป็นสถานที่ตัวเลือกที่พักของพวกแบ็คแพ็คมากมายเช่นกัน โดยทั่วไปคุณสามารถเดินไปตามถนนเพื่อหาสถานที่ที่ดึงดูดความสนใจของคุณมากที่สุด หรือจะใช้บริการรถแท็กซี่ก็ได้ แท็กซี่ที่นี่มีมากมายและราคาก็ไม่แพงมากนักในโฮจิมินห์

จากพนมเปญไปยังโฮจิมินห์ทางอากาศ

จากพนมเปญไปยังโฮจิมินห์จะมีเที่ยวบินตรงด้วยสายการบินราคาประหยัด เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมงโดยประมาณ แต่ก้ไม่บ่อยนักที่คุณจะสามารถหาตั๋วเดินทางราคาต่ำกว่า 100 ดอลล่าร์ ถ้าไม่ใช่ช่วงโปรโมชั่นจริง นอกจากนี้ยังมีสายการบินCambodia Angkor, Vietnam Airlines และ Qatar Airways ทั้ง 3 สายการบินนี้จะมีเที่ยวบินตรงจากพนมเปญไปยังไซ่ง่อนด้วยหากคุณไม่สนใจเส้นทางนี้

คุณมีวีซ่าเวียตนามแล้วรึยัง

สำหรับคนไทย : สำหรับท่านที่มีความต้องการเดินทางเข้าประเทศเวียดนามนั้น สามารถเดินทางเข้าไปโดยไม่ต้องใช้วีซ่า ถ้าเป็นคนไทยจะสามารถพำนักอยู่ได้ 30 วันและรวมไปถึงประเทศ มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก และสวิสเซอร์แลนด์ จะสามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 21 วัน และสามารถดำเนินการขอยื่นวีซ่าได้ที่สถานทูตเวียดนาม สำหรับชาวต่างชาติ(ให้ตรวจสอบดูได้เงื่อนไขของแต่ละประเทศได้จากทางเวบไซต์ของสถานฑูตเวียตนามอีกที) ในบางทีอาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 4 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี การขอวีซ่าท่องเที่ยวเวียดนามใช้เวลาทำการประมาณ 4-7 วัน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวเวียดนามประมาณ 2,000 บาท วีซ่าท่องเที่ยวเวียดนามมีอายุ 6 เดือนหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวนั้นทางรัฐบาลเวียดนามไม่อนุญาตให้ทำงานในระหว่างที่พักอยู่ในประเทศเวียดนามและการพำนักอยู่ในประเทศเวียดนามเกินกว่าที่วีซ่ากำหนดนั้นจะมีผลต่อการขอวีซ่าในครั้งต่อไป› แต่ไม่มีวีซ่าแบบ VOA (visa on arrival) ระหว่างกัมพูชาและเวียตนาม ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะอยู่ที่ 40 ดอลล่า

การเดินทาง

ไซ่ง่อนมีขนาดใหญ่แลคุณมักจะต้องใช้ยานพาหนะเพื่อเดินทางไปรอบๆ ในขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งอยู่ในระยะที่เดินได้จากถนน Phan Ngu Lao ถ้าคุณเลือกที่จะเดินไปที่นั่น เตรียมตัวให้พร้อมที่จะสูดดมหมอกควันเดินไปตามทางเดินที่เต็มไปด้วยมอเตอร์ไซต์และยานพาหนะต่างๆมากมาย, และรวบรวมความกล้าของตัวเองซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการข้ามถนน - เนื่องจากสัญญาณไฟจราจรมักถูกละเลยและคนที่จะข้ามถนนไม่เคยได้ข้าม

เคล็ดลับ: ไม่มีประโยชน์ที่จะรอสัญญาณคนให้เดินหรือรอจนรถหยุด คุณควรจะเริ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างช้าๆ เดินตัดไปยังถนนที่มียานพาหนะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ นี่เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในเวียดนาม ผู้ขับยานพาหนะจะจัดการตัวเองและจะขับรถอ้อมคุณไป เมื่อไหร่ที่คุณกำลังข้ามถนน อย่าวิ่ง อย่าหยุดและอย่าเปลี่ยนทิศทาง - และคุณแน่ใจได้เลยว่าจะมาถึงอีกด้านของถนนได้อย่างปลอดภัย!

วิธีที่ง่ายที่สุดและสะดวกที่สุดในการเดินทางไปรอบๆ ไซ่ง่อนคือ รถแท็กซี่ และ รถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์ ทั้งสองมีราคาถูกและแพร่หลาย รถแท็กซี่ทุกแห่งมีมิเตอร์ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนขับเปิดมิเตอร์เมื่อคุณเริ่มต้นเดินทาง การแสกมที่นิยมในการโดยสารรถแท็กซี่คือการใช้อัตราค่าบริการตอนกลางคืนในเวลากลางวันและเลือกเส้นทางที่ไกลออกไปเพื่อนำผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทาง รถแท็กซี่มอเตอร์ไซด์มีค่าใช้จ่ายประมาณครึ่งหนึ่งของราคาที่คุณจะต้องจ่ายสำหรับเส้นทางเดียวกันนี้หากใช้รถแท็กซี่ธรรมดา อย่าเริ่มต้นการเดินทางหากคุณยังไม่ได้ตกลงราคากับผู้ขับและทุกครั้งควรขอหมวกนิรภัยเสมอ ถ้าคุณขับขียานพาหนะในเวียดนาม ถ้าไม่สวมหมวกนิรภัย คุณจะถูกปรับ

หากคุณเป็นผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ เราหมายถึงผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์ที่มีประสบการณ์อย่างมากแล้ว คุณสามารถลองเช่า รถสกู๊ตเตอร์ได้ ข่าวดี: โดยปกติคุณสามารถขับรถสกู๊ตเตอร์ได้ไม่เกิน 125 ซีซีโดยไม่มีใบขับขี่ ข่าวร้าย: มีรถมอเตอร์ไซค์หลายหมื่นคัน เดินทางไปตามถนนโฮจิมินห์ ใช่นับไม่ถ้วน! กับสกูตเตอร์ คุณจะมีอิสระมากกว่า โปรดทราบว่าการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ไม่เคยเกิดขึ้นถ้าจอดเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดโดยมีที่จอดรถ (ค่าจอดรถ 2,000 - 20,000 ดองซึ่งเป็นค่าโดยสารตั้งแต่ USD0.10 ถึง USD1)

ถ้าคุณต้องการลิ้มลองรสชาติท้องถิ่นที่แท้จริง ให้ใช้รถสามล้อขี่จักรยานหรือขี่จักรยาน มันจะเป็นประสบการณ์ที่คนที่มาเวียดนามจะพลาดไม่ได้ก็คือการนั่งรถสามล้อที่คนขับจะอยู่ทางด้วยหลังคุณ ขับผ่านถนนที่มีความสับสนอลหม่าน รถยนต์ รกจักรยาน และรถโดยสาร

ในที่สุดมีรถโดยสารสาธารณะ - ราคาถูกที่สุดและส่วนใหญ่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเดินทางรอบๆไซ่ง่อน ปัญหาเดียวคือการคิดให้ออกว่าคุณต้องโดยสารสายไหน แต่ทันทีที่คุณทราบแล้วว่าต้องโดยสารสายไหน ขอสนุกกับการเดินทางไปท้องถิ่น

ที่อยู่

ทางเลือกของแบ็กแพคเกอร์ที่สำคัญสำหรับเกสต์เฮาส์ราคาประหยัด ตั้งอยู่บริเวณ Pham Ngu Lao-Bu Vien ตั้งอยู่ใกล้กับตลาด Ben Thanh ห้องพักที่ถูกที่สุดสามารถพบได้ในราคาเพียง USD10 แต่ USD20 เป็นจำนวนที่คุณมักจะเจอ ซึ่งคุณจะได้รับห้องพักในเกสต์เฮ้าส์ที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวพร้อมห้องน้ำส่วนตัวและเครื่องปรับอากาศ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโรงแรมในระดับกลาง ได้เพิ่มมากขึ้นในบริเวณ Pham Ngu Lao ซึ่งมีราคาตั้งแต่ USD30-USD40 ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่รอบๆ Le Thanh Ton และ Ly Tu Tu ถ้า Pham Ngu Lao มีราคาแพงไปสำหรับคุณ ให้ไปที่ Co Giang Street หรือ Co Bac Street ทั้งสองมีทางเลือกที่ดีของเกสต์เฮ้าส์ที่ไม่แพงมาก แต่จะมีบรรยากาศที่ค่อนข้างเงียล บริเวณใจกลางเมือง เป็นย่านที่อยู่อาศัยของโรงแรมที่หรูหราไปจนถึงระดับกลางๆ

กิจกรรม

มีกิจกรรมมากมายให้ทำและเลือกชมในไซง่อนซึ่งนั่นอาจจะทำให้การวางแผนของคุณกลายเป็นการยาก คุณไม่ควรที่จะเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆภายในวันเดียว คุณควรเที่ยวไปเรื่อยๆ อย่ารีบร้อน

เดินจาก Distrint 1 ถึง Cholon เพื่อไปเยี่ยมชมวัดที่ดีที่สุดในไซ่ง่อน สถานที่เหล่านี้จัดเป็นเหมือนสถานที่สวยงาม เงียบสงบท่ามกลางเสียงแตรและฝุ่นควัน อย่าพลาดกับการล่องเรือสุดแสนประทับใจที่วัด Nghia An Hoi Quan ดูขดลวดม้วนที่ห้อยลงมาจากเพดานที่วัด Thien Hau ชื่นชมเสามังกรที่ถูกนำมาจากประเทศจีนที่เจดีย์ Ha Chuong Hoi Quan และไปสัมผัสความรู้สึกสโลวไลฟ์ได้ที่เจดีย์ Jade Imperial เดินผ่านห้องพักและอุโมงค์ใต้ดินที่ President Palace พร้อมลานจอดรถบนชั้นดาดฟ้า เพื่อชมศิลปะสมัยใหม่ของเวียดนามอาจจะมีขนาดเล็กแต่ก็มีเสน่ห์ที่ Contemporary Art Museum ศึกษาแผนที่เก่าของไซ่ง่อนและเวียดนามที่ Central Post Office ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ของอาคารเก่าแก่ของสถานีรถไฟเดิม ดื่มด่ำกับการช็อปปิ้ง ตลาด ในไซ่ง่อนมีความแตกต่างกันไปอย่างไม่น่าเชื่อและมีสิ่งให้น่าค้นหามากมาย เริ่มจากกาแฟท้องถิ่นที่ยอดเยี่ยมจนถึงเครื่องประดับทองที่มีสไตล์

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือการจัดทำทัวร์การทำอาหารที่โฮจิมินห์ซึ่งเป็นสวรรค์ของนักชิม จากร้าน Pho 2000 ด้วยสุดยอดความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเสิร์ฟอาหารให้กับประธานธิบดีบิล คลินตันของสหรัฐฯ ด้วยเมนูสุดเก๋ Fanny ไอศกรีมพร้อมด้วยของหวานแช่แข็ง คุณจะได้สนุกกับการทำอาหารในไซ่ง่อน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก พนมเปญ ถึง โฮจิมินห์

3.6
469 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
34%
4
29%
3
15%
2
8%
1
13%
VF
5
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Kumho Samco, 4 ธ.ค. 2019
Helped with getting an express visa for one of my group that had the wrong one and didn't even charge us for moving on to a later bus. Bus was comfortable and, although a little late arriving, was perfect for what it needed to do. Stopped off twice for toilets and snacks too. Amazing for the price!
EA
5
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 4 ธ.ค. 2019
A smooth trip, the staff were friendly and helpful. Arrived 1,5 hour late but that was due to trafic.
GB
3
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 30 พ.ย. 2019
Good service except that left 35 minutes late due to passengers not arriving on time and ended up 2 1/4 hours late arriving in Hi Chi Minh City. Very friendly host.
KB
4
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Kumho Samco, 27 พ.ย. 2019
Super Bus, tolle Sitze, es waren richtig bequeme große Sessel! Sehr günstiger Preis! Wir mussten die Pässe abgeben, sie lagen aber die ganze Zeit vorne beim Fahrer, also kein Grund zur Panik. Und keinerlei "Gebühr" oder ähnliches am Grenzübergang. Der Bus hat keine Toilette dafür wurden aber Pausen gemacht. Außerdem pünktlich abgefahren und angekommen! Ich war sehr positiv überrascht.
FG
4
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 27 พ.ย. 2019
the trip was ok and exactly as “forecasted.” late arrival, messy and well, i am just glad it wasn’t me dealing with all these unprepared tourists. thank god driver was composed and well collected the whole time. his assistant on the other hand not so much — and who is to blame him? the adventure was ok, really! i just wish i had known that by requesting to be taken to the airport versus the stop in town, i was not to be just dropped off on the side of the road two miles away from the actual airport. TWO MILES! wifi on the bus never did work. so i had no clue where the heck i was. i just trusted that i was being dropped off near the airport. not! luggage, lunch box, shopping bags and live chickens on tow, i accepted a ride onboard a motorbike. oh my! that was for sure the highlight of my SE asia experience. haha #rushhour 1. no wifi 2. just dropped off ????
JP
2
รถบัส ด่วน, The SinhTourist, 23 พ.ย. 2019
Not recommended. We had a hard time finding the boarding point as the google map coordinates indicated in the ticket are incorrect. It took us 40 minutes to find it. The bus is relatively old and needs some rennovation. The bus staff is also not accomodating, Given other options, will not book this one
MT
4
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 23 พ.ย. 2019
Ride was nice and staff friendly but we were forced to pay an extra $2,each to process our evisa when the visa website itself says that it is just a scam and we shouldn’t be having any other charges! Would love to get our money back!
MV
4
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 22 พ.ย. 2019
Not the newest of buses and had to swap buses due to the paperwork being 4 days out of date for it (the bus) to enter Vietnam. This was done quickly and efficiently causing no more than a 10 minute delay, all credit to the staff. The border crossing process was exactly as described in other posts. The only difference being that we were uk passport holders staying for less than 15 days, therefore visa exempt with no fee to pay. Only docked a star due to the age of the bus.
MS
5
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 21 พ.ย. 2019
Relaxing with good environment with air con. Stopped for a break as well as lunch. Will be using Giant Ibis over other companies as they are reliable, easy to find and helpful staff. The border stop was easy and relaxed.
TE
4
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 20 พ.ย. 2019
The bus was an hour late picking us up from the bus depot but once the bus got there it was smooth sailing. The team is super helpful with information about the trip itself and visa help. There were some people on the bus who didn’t have visas (which is an expensive mistake to make as its $200 USD for rush visa) and they made the process very smooth for them. At the border they collect your passports and visas and help you through the express line which was great! Overall they are a great company and we would defiantly use them in the future!
NY
5
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Kumho Samco, 18 พ.ย. 2019
It was a bit hot in the bus but aside from that everything was ok. It went smooth in the immigration.
CR
5
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 15 พ.ย. 2019
Exactly what I expected. Staff were very friendly and made the crossing a simplistic easy task.
BS
4
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 11 พ.ย. 2019
We went from Phnom Penh to ho chi Minh city. Good transport with free bottle of water and croissant. There is a long 1hr break after you cross the Cambodian border. With the evisa we had to pay $2 but it's was very straight forward crossing the border. The full journey took about 8 hours. Leaving at 9.50 and arriving after 17.30.
MJ
3
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 7 พ.ย. 2019
Arrived on time, effective way of getting from Siem Reap to Phnom Penh but not very comfortable.
RY
4
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 7 พ.ย. 2019
Great service especially by the guide, he made sure everyone enters Vietnam soundly. Bus doesn't have footrest, some seats aren't reclined.
BL
5
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Kumho Samco, 6 พ.ย. 2019
The driver and attendant are very helpful and make the journey very efficient. I missed my early bus and had to take the 11am
SR
4
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 5 พ.ย. 2019
More clarified information before the border would be nice. Wifi password was not mentioned or available. Air conditioning was a bit too warm. Overall very smooth and easy trip.
MB
4
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 1 พ.ย. 2019
everything was fine..thanks to the services given..my only regret was my seat..the backrest cannot stand thus it hurt my back for 8 hours ride..however i still appreciate the experience
AS
3
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 29 ต.ค. 2019
Left 15 minutes late as the bus wasn't in. Arrived nearly 90 minutes late. Border crossing was smooth and there is a good duty free shop.
SM
5
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 28 ต.ค. 2019
Things you should know: you have to pay a $2 fee to have your visa processed by the rep on the bus, this means the entire bus load passes through quickly as one big group. When you cross the Cambodian border they will take your passport, visa and the $2 from you, go off and sort the paperwork out for the entire group, meanwhile you have about 20mins in a duty free store to get lunch/bathroom/browse the shops. When you get back on the bus and drive the 100m to the Vietnam border, you have to get off and the rep will meet you inside with your passports which have already been checked, so all you have to do is scan your luggage and walk through with very limited waiting time. They are very efficient and trustworthy, so if you know what's happening you have no need to feel wary about giving over your passport. Bus is comfy, has WiFi and AC and you get a water and pastry.

เส้นทางยอดนิยมใน กัมพูชา