50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ ถึง แกบ โดย รถบัส

08:00
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
12:00
เคปผ่านคัมปตไจแอนท์ไอบิส
4ชั่วโมง
ทันที 
14:45
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
18:45
เคปผ่านคัมปตไจแอนท์ไอบิส
4ชั่วโมง
ทันที 

จาก ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ ถึง กัมปอต โดย รถตู้

07:45
ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ
10:45
Kampot Post Office
3ชั่วโมง
ทันที 

เวลา รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ ถึง กัมปอต

เวลา รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ ถึง กัมปอต
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Cambodia Post VIP Van VIP 07:45 – 10:45$ 9.20
Giant Ibis Transport Universe Noble 37 08:00 – 12:00$ 10
Giant Ibis Transport Universe Noble 37 14:45 – 18:45$ 10

เส้นทางยอดนิยมใน กัมพูชา