พิษณุโลก ไป กรุงเทพ

พิษณุโลก ไป กรุงเทพ

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

รายการแนะนำ

สามารถคืนเงินได้
14:34
พิษณุโลก
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 4นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #8 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
18:38
ดอนเมือง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
14:34
พิษณุโลก
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 51นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #8 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
19:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ทันที
09:45
PHS สนามบินพิษณุโลก
ใช้เวลา 1ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #SL551 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
4.3
10:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง

จาก สนามบินพิษณุโลก ถึง กรุงเทพ โดย เครื่องบิน

ทันที
07:45
PHS สนามบินพิษณุโลก
ใช้เวลา 55นาที ด้วยไฟลท์ #DD8401 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
08:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ทันที
08:00
PHS สนามบินพิษณุโลก
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #SL2017 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
09:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ทันที
08:25
PHS สนามบินพิษณุโลก
ใช้เวลา 1ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #FD3309 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
09:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ทันที
09:45
PHS สนามบินพิษณุโลก
ใช้เวลา 1ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #SL551 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
4.3
10:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ทันที
11:45
PHS สนามบินพิษณุโลก
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #SL2209 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
12:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ทันที
12:40
PHS สนามบินพิษณุโลก
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #DD8405 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
13:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ทันที
13:20
PHS สนามบินพิษณุโลก
ใช้เวลา 1ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #FD3303 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
14:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ทันที เร็วที่สุด
14:15
PHS สนามบินพิษณุโลก
ใช้เวลา 50นาที ด้วยไฟลท์ #FD3305 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
15:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ทันที เร็วที่สุด
14:45
PHS สนามบินพิษณุโลก
ใช้เวลา 50นาที ด้วยไฟลท์ #DD8407 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
5
15:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ทันที
16:10
PHS สนามบินพิษณุโลก
ใช้เวลา 1ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #SL557 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
17:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ทันที
18:25
PHS สนามบินพิษณุโลก
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #SL2557 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
19:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ทันที เร็วที่สุด
19:20
PHS สนามบินพิษณุโลก
ใช้เวลา 50นาที ด้วยไฟลท์ #FD3307 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
20:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ทันที
22:25
PHS สนามบินพิษณุโลก
ใช้เวลา 1ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #DD8415 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
23:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง

จาก พิษณุโลก ถึง กรุงเทพ โดย รถไฟ

สามารถคืนเงินได้
00:01
พิษณุโลก
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 14นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #14 ชั้น ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
06:15
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
00:01
พิษณุโลก
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 14นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #14 ชั้น ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
06:15
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
00:01
พิษณุโลก
ใช้เวลา 5ชั่วโมง 17นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #14 ชั้น ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
05:18
ดอนเมือง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
00:01
พิษณุโลก
ใช้เวลา 5ชั่วโมง 17นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #14 ชั้น ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
05:18
ดอนเมือง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
00:47
พิษณุโลก
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 3นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #10 ชั้น ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
00:47
พิษณุโลก
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 3นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #10 ชั้น ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
00:47
พิษณุโลก
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 3นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #10 ชั้น ชั้น 2 เฉพาะสุภาพสตรี
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
00:47
พิษณุโลก
ใช้เวลา 5ชั่วโมง 9นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #10 ชั้น ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
05:56
ดอนเมือง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
00:47
พิษณุโลก
ใช้เวลา 5ชั่วโมง 9นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #10 ชั้น ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
05:56
ดอนเมือง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
00:47
พิษณุโลก
ใช้เวลา 5ชั่วโมง 9นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #10 ชั้น ชั้น 2 เฉพาะสุภาพสตรี
05:56
ดอนเมือง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
06:05
พิษณุโลก
ใช้เวลา 8ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #202 ชั้น ชั้น 2 นั่งพัดลม
14:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
06:05
พิษณุโลก
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 10นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #202 ชั้น ชั้น 2 นั่งพัดลม
13:15
ดอนเมือง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
08:55
พิษณุโลก
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 10นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #106 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
3.4
15:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
08:55
พิษณุโลก
ใช้เวลา 5ชั่วโมง 20นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #106 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
3.4
14:15
ดอนเมือง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
10:15
พิษณุโลก
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 20นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #112 ชั้น ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
10:15
พิษณุโลก
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 20นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #112 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
10:15
พิษณุโลก
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 20นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #112 ชั้น ชั้น 2 นอนพัดลม
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ

เวลา พิษณุโลก ถึง กรุงเทพ

เวลา พิษณุโลก ถึง กรุงเทพ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Thailand Limo by Datum รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง ตลอดเวลา$ 195.38
Nok Air ชั้นประหยัด #DD840107:45 - 08:40$ 25.35
Thai Lion Air ชั้นประหยัด #SL201708:00 - 09:05$ 22.71
Thai Lion Air ชั้นประหยัด #SL220911:45 - 12:50$ 22.71
Nok Air ชั้นประหยัด #DD840512:40 - 13:50$ 25.35
Thai AirAsia ชั้นประหยัด #FD330514:15 - 15:05$ 38.82
Nok Air ชั้นประหยัด #DD840714:45 - 15:35$ 25.35
Thai Lion Air ชั้นประหยัด #SL55716:10 - 17:10$ 22.71
Thai Lion Air ชั้นประหยัด #SL255718:25 - 19:30$ 22.71
Thai Railways ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 21:15 - 03:25$ 14.88
Nok Air ชั้นประหยัด #DD841522:25 - 23:25$ 25.35

การขนส่งจาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก พิษณุโลก ถึง กรุงเทพ

LM
รถไฟ #106 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 9 ธ.ค. 2019
Great train trip, apart from the icy air conditioning!
DD
รถไฟ #106 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 19 พ.ย. 2019
A/C worked well, comfortable seats, helpful conductor (helped us with our bags and when to get off the train), and almost on time.
HE
รถไฟ #106 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 3 พ.ย. 2019
Trip was ok, but the noise on the train is insane. I measured it to be 80 db most of the time. Bring earlplugs! Beside this, the trip was nice!
SN
รถไฟ #106 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 7 ต.ค. 2019
3rd class train completed our 3 journeys. More colourful, less comfortable. Booking process good.
4.0
55 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
45%
4
20%
3
24%
2
9%
1
2%

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก พิษณุโลก ไป กรุงเทพ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก พิษณุโลก ไป กรุงเทพ คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • เที่ยวบิน
  • รถไฟ
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถไฟ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก แท๊กซี่ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ USD 223.28 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะ รถไฟ เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง USD 8.94 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก พิษณุโลก ถึง กรุงเทพ?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 249 ไมล์ (400 กิโลเมตร) จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพ. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 214 ไมล์ (343 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก พิษณุโลก ไป กรุงเทพ?

ถ้าคุณเดินทางจาก พิษณุโลก ไป กรุงเทพ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 1 จนถึง 8 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก พิษณุโลก ไป กรุงเทพ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก พิษณุโลก ไป กรุงเทพ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Thai Railways (การรถไฟแห่งประเทศไทย): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ USD 8.94 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ USD 223.28 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก พิษณุโลก ไป กรุงเทพ:

  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ USD 8.94 บาท จนถึง USD 36.12 บาท;
  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ USD 22.71 บาท จนถึง USD 52.84 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ USD 188.71 บาท ไปจนถึง USD 223.28 บาท.

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก พิษณุโลก ไปที่ กรุงเทพ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพ มีไฟลท์ประมาณ 13 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 6 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพ มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก พิษณุโลก ไป กรุงเทพ ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ USD 22.71 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพ Nok Air (นกแอร์), Thai AirAsia (แอร์เอเชีย), Thai Lion Air

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพ ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้นขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก USD 188.71 บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพ

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 98% เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.
  • 2% เลือกนั่งเครื่องบิน.