จาก เปรูเกีย (อิตาลี)

แอลเบเนีย

เบลเยี่ยม

อิตาลี

มอลตา

อังกฤษ