50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง (PEN) ถึง รัฐซาราวัก โดย เที่ยวบิน

#AK6123 #AK5646
06:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 9ชั่วโมง 30นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
19:35
MYY ท่าอากาศยานมิริ, รัฐซาราวัก
12ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#AK6111
08:25
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
20:00
MYY ท่าอากาศยานมิริ, รัฐซาราวัก
11ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#AK6145 #AK5644
08:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 4ชั่วโมง 15นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
16:15
MYY ท่าอากาศยานมิริ, รัฐซาราวัก
7ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#AK9153
08:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
20:20
MYY ท่าอากาศยานมิริ, รัฐซาราวัก
11ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#AK6143 #AK5646
09:05
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 7ชั่วโมง 5นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
19:35
MYY ท่าอากาศยานมิริ, รัฐซาราวัก
10ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#AK6113 #AK5646
11:20
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 4ชั่วโมง 45นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
19:35
MYY ท่าอากาศยานมิริ, รัฐซาราวัก
8ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#AK6141 #AK5646
12:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 3ชั่วโมง 30นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
19:35
MYY ท่าอากาศยานมิริ, รัฐซาราวัก
6ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#AK6115 #AK5646
13:00
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 3ชั่วโมง 10นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
19:35
MYY ท่าอากาศยานมิริ, รัฐซาราวัก
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#AK6125 #AK5646
14:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 1ชั่วโมง 30นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
19:35
MYY ท่าอากาศยานมิริ, รัฐซาราวัก
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#AK6139 #AK5648
15:30
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 3ชั่วโมง 40นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
22:35
MYY ท่าอากาศยานมิริ, รัฐซาราวัก
7ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK6127 #AK5648
16:25
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 3ชั่วโมง
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
22:35
MYY ท่าอากาศยานมิริ, รัฐซาราวัก
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#AK6117
17:15
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
04:50
MYY ท่าอากาศยานมิริ, รัฐซาราวัก
11ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#AK6119 #AK5640
20:15
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 9ชั่วโมง 40นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
09:20
MYY ท่าอากาศยานมิริ, รัฐซาราวัก
13ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK6131 #AK5640
20:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 9ชั่วโมง 10นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
09:20
MYY ท่าอากาศยานมิริ, รัฐซาราวัก
12ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#AK6129
21:05
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
08:40
MYY ท่าอากาศยานมิริ, รัฐซาราวัก
11ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#AK6133 #AK5640
21:15
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 8ชั่วโมง 35นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
09:20
MYY ท่าอากาศยานมิริ, รัฐซาราวัก
12ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK6147
21:30
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
09:05
MYY ท่าอากาศยานมิริ, รัฐซาราวัก
11ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#AK6137
21:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
09:20
MYY ท่าอากาศยานมิริ, รัฐซาราวัก
11ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#AK6121
23:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
11:20
MYY ท่าอากาศยานมิริ, รัฐซาราวัก
11ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง (PEN) ถึง บรูไน โดย เที่ยวบิน

#AK6123 #AK5646
06:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 9ชั่วโมง 30นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
19:35
BWN Brunei International Airport
12ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#AK6111
08:25
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
20:05
BWN Brunei International Airport
16ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#AK6145 #AK5644
08:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 4ชั่วโมง 15นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
16:15
BWN Brunei International Airport
7ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#AK9153
08:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
20:25
BWN Brunei International Airport
16ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#AK6143 #AK5646
09:05
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 7ชั่วโมง 5นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
19:35
BWN Brunei International Airport
10ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#AK6113 #AK5646
11:20
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 4ชั่วโมง 45นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
19:35
BWN Brunei International Airport
8ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#AK6141 #AK5646
12:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 3ชั่วโมง 30นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
19:35
BWN Brunei International Airport
6ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#AK6115 #AK5646
13:00
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 3ชั่วโมง 10นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
19:35
BWN Brunei International Airport
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#AK6125 #AK5646
14:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 1ชั่วโมง 30นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
19:35
BWN Brunei International Airport
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#AK6139 #AK5648
15:30
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 3ชั่วโมง 40นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
22:35
BWN Brunei International Airport
7ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK6127 #AK5648
16:25
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 3ชั่วโมง
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
22:35
BWN Brunei International Airport
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#AK6117
17:15
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
04:55
BWN Brunei International Airport
16ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#AK6119 #AK5640
20:15
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 9ชั่วโมง 40นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
09:20
BWN Brunei International Airport
13ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK6131 #AK5640
20:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 9ชั่วโมง 10นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
09:20
BWN Brunei International Airport
12ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#AK6129
21:05
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
08:45
BWN Brunei International Airport
16ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#AK6133 #AK5640
21:15
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 8ชั่วโมง 35นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
09:20
BWN Brunei International Airport
12ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK6147
21:30
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
09:10
BWN Brunei International Airport
16ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#AK6137
21:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
09:25
BWN Brunei International Airport
16ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#AK6121
23:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
11:25
BWN Brunei International Airport
16ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 

เวลา รัฐปีนัง ถึง รัฐซาราวัก

เวลา รัฐปีนัง ถึง รัฐซาราวัก
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
AirAsia Economy #AK612306:40 – 19:35MYR 226.94
AirAsia Economy #AK611108:25 – 20:00MYR 226.94
AirAsia Economy #AK611311:20 – 19:35MYR 226.94
AirAsia Economy #AK614112:40 – 19:35MYR 484.32
AirAsia Economy #AK612514:40 – 19:35MYR 226.94
AirAsia Economy #AK612716:25 – 22:35MYR 484.32
AirAsia Economy #AK611920:15 – 09:20MYR 226.94
AirAsia Economy #AK612123:45 – 11:20MYR 226.94

เส้นทางยอดนิยมใน มาเลเซีย

เดินทางจาก รัฐปีนัง ไป รัฐซาราวักอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก รัฐปีนัง ไป รัฐซาราวัก, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก รัฐปีนัง ไกลจาก รัฐซาราวัก แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก รัฐปีนัง ไป รัฐซาราวัก เป็นระยะทาง 1225 ไมล์ส (1970 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 943 ไมล์ส (1516 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก รัฐปีนัง ไป รัฐซาราวัก นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก รัฐปีนัง ไป รัฐซาราวัก ใช้เวลา 17 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก รัฐปีนัง ไป รัฐซาราวัก เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก รัฐปีนัง ไป รัฐซาราวัก ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย MYR 484.31 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก รัฐปีนัง ไป รัฐซาราวัก กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก รัฐปีนัง ไป รัฐซาราวัก ให้บริการ 36 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง รัฐปีนัง และ รัฐซาราวัก โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก รัฐปีนัง ไป รัฐซาราวัก มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เครื่องบิน

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน:

  • แนะนำว่าควรทำการจองตั๋วล่วงหน้า และเช็คอินออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาที่สนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเพิ่มโอกาสในเลือกที่นั่งมากขึ้น ในกรณีของตั๋วที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งไว้
  • ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย (security checks) อาจใช้เวลา - แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมงโดยประมาณ สายการบินที่เดินทางจาก รัฐปีนัง ไปยัง รัฐซาราวัก
    AirAsia (AirAsia).

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก รัฐปีนัง ไป รัฐซาราวัก เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 539 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก รัฐปีนัง ไป รัฐซาราวัก ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.