50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Houston Airport (IAH) ถึง เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา โดย เที่ยวบิน

#UA5758
07:50
IAH Houston Airport
09:40
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA5342
08:01
IAH Houston Airport
09:51
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA4366
08:01
IAH Houston Airport
09:51
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA5386
08:01
IAH Houston Airport
09:51
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA6147
08:01
IAH Houston Airport
09:51
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA1563
10:15
IAH Houston Airport
12:05
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA3532
12:05
IAH Houston Airport
13:55
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA3515
12:10
IAH Houston Airport
14:00
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA4044
12:10
IAH Houston Airport
14:00
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA4417
12:20
IAH Houston Airport
14:10
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA5426
14:30
IAH Houston Airport
16:20
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA5653
14:30
IAH Houston Airport
16:20
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA4392
14:30
IAH Houston Airport
16:20
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA5262
14:30
IAH Houston Airport
16:20
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA5208
14:30
IAH Houston Airport
16:20
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA6037
14:30
IAH Houston Airport
16:20
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA3689
14:30
IAH Houston Airport
16:20
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA5421
14:30
IAH Houston Airport
16:20
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA5720
14:30
IAH Houston Airport
16:20
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA6344
14:30
IAH Houston Airport
16:20
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA3569
14:30
IAH Houston Airport
16:20
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA4456
14:30
IAH Houston Airport
16:20
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA6150
16:20
IAH Houston Airport
18:10
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA4271
16:20
IAH Houston Airport
18:10
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA3644
18:07
IAH Houston Airport
19:57
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA6368
19:40
IAH Houston Airport
21:30
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA5570
19:40
IAH Houston Airport
21:30
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA4146
19:55
IAH Houston Airport
21:45
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA5331
19:55
IAH Houston Airport
21:45
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA5801
19:55
IAH Houston Airport
21:45
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA6194
19:55
IAH Houston Airport
21:45
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA3730
19:55
IAH Houston Airport
21:45
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA4010
21:35
IAH Houston Airport
23:25
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA6202
21:35
IAH Houston Airport
23:25
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 

จาก William P Hobby Airport (HOU) ถึง เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา โดย เที่ยวบิน

#WN5572
05:55
HOU William P Hobby Airport, แพซาดีนาเท็กซัส
07:30
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#WN38
07:25
HOU William P Hobby Airport, แพซาดีนาเท็กซัส
09:00
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#WN4376
10:30
HOU William P Hobby Airport, แพซาดีนาเท็กซัส
12:05
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#WN2219
10:50
HOU William P Hobby Airport, แพซาดีนาเท็กซัส
12:25
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#WN472
10:50
HOU William P Hobby Airport, แพซาดีนาเท็กซัส
12:25
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#WN649
10:55
HOU William P Hobby Airport, แพซาดีนาเท็กซัส
12:30
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#WN6786
10:55
HOU William P Hobby Airport, แพซาดีนาเท็กซัส
12:30
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#WN1594
11:25
HOU William P Hobby Airport, แพซาดีนาเท็กซัส
13:00
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#WN2818
14:35
HOU William P Hobby Airport, แพซาดีนาเท็กซัส
16:10
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#WN2970
14:40
HOU William P Hobby Airport, แพซาดีนาเท็กซัส
16:15
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#WN4388
14:45
HOU William P Hobby Airport, แพซาดีนาเท็กซัส
16:20
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#WN2609
15:45
HOU William P Hobby Airport, แพซาดีนาเท็กซัส
17:20
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#WN2456
17:45
HOU William P Hobby Airport, แพซาดีนาเท็กซัส
19:20
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#WN2178
19:15
HOU William P Hobby Airport, แพซาดีนาเท็กซัส
20:50
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#WN522
19:35
HOU William P Hobby Airport, แพซาดีนาเท็กซัส
21:10
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#WN1495
19:35
HOU William P Hobby Airport, แพซาดีนาเท็กซัส
21:10
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#WN194
19:55
HOU William P Hobby Airport, แพซาดีนาเท็กซัส
21:30
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#WN5887
20:05
HOU William P Hobby Airport, แพซาดีนาเท็กซัส
21:40
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#WN1468
20:20
HOU William P Hobby Airport, แพซาดีนาเท็กซัส
21:55
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#WN3216
21:40
HOU William P Hobby Airport, แพซาดีนาเท็กซัส
23:15
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#WN3300
21:50
HOU William P Hobby Airport, แพซาดีนาเท็กซัส
23:25
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#WN6561
22:10
HOU William P Hobby Airport, แพซาดีนาเท็กซัส
23:45
BHM Birmingham Airport, เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 

เวลา แพซาดีนาเท็กซัส ถึง เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา

เวลา แพซาดีนาเท็กซัส ถึง เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Southwest Economy #WN557205:55 – 07:30$ 145.88
United Airlines Economy #UA575807:50 – 09:40$ 216.61
United Airlines Economy #UA534208:01 – 09:51$ 216.61
United Airlines Economy #UA156310:15 – 12:05$ 216.61
United Airlines Economy #UA353212:05 – 13:55$ 216.61
United Airlines Economy #UA542614:30 – 16:20$ 216.61
United Airlines Economy #UA615016:20 – 18:10$ 216.61
United Airlines Economy #UA364418:07 – 19:57$ 216.61
Southwest Economy #WN217819:15 – 20:50$ 145.88
United Airlines Economy #UA401021:35 – 23:25$ 216.61
Southwest Economy #WN588720:05 – 21:40$ 145.88
Southwest Economy #WN656122:10 – 23:45$ 145.88

เส้นทางยอดนิยมใน อเมริกา

เดินทางจาก แพซาดีนาเท็กซัส ไป เบอร์มิงแฮม แอลาแบมาอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก แพซาดีนาเท็กซัส ไป เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก แพซาดีนาเท็กซัส ไกลจาก เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก แพซาดีนาเท็กซัส ไป เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา เป็นระยะทาง 825 ไมล์ส (1326 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 634 ไมล์ส (1020 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก แพซาดีนาเท็กซัส ไป เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก แพซาดีนาเท็กซัส ไป เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก แพซาดีนาเท็กซัส ไป เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก แพซาดีนาเท็กซัส ไป เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย USD 145.83 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก แพซาดีนาเท็กซัส ไป เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก แพซาดีนาเท็กซัส ไป เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา ให้บริการ 31 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง แพซาดีนาเท็กซัส และ เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก แพซาดีนาเท็กซัส ไป เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เครื่องบิน

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน:

  • แนะนำว่าควรทำการจองตั๋วล่วงหน้า และเช็คอินออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาที่สนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเพิ่มโอกาสในเลือกที่นั่งมากขึ้น ในกรณีของตั๋วที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งไว้
  • ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย (security checks) อาจใช้เวลา - แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมงโดยประมาณ สายการบินที่เดินทางจาก แพซาดีนาเท็กซัส ไปยัง เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา
    Southwest, United Airlines.

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก แพซาดีนาเท็กซัส ไป เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 517 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก แพซาดีนาเท็กซัส ไป เบอร์มิงแฮม แอลาแบมา ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.