50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Recife Airport (REC) ถึง มารันเยา โดย เที่ยวบิน+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

#G31890
GOL
06:15
REC Recife Airport, ปาไรบา
07:40
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 16 ชั่วโมง 15 นาที
#G31836
GOL
23:55
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
01:00
THE Teresina Airport, มารันเยา
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
18ชั่วโมง 45นาที
#AD2709
07:40
REC Recife Airport, ปาไรบา
09:05
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 14 ชั่วโมง 50 นาที
#G31836
GOL
23:55
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
01:00
THE Teresina Airport, มารันเยา
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง 20นาที
#AD4234
09:05
REC Recife Airport, ปาไรบา
10:35
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 13 ชั่วโมง 20 นาที
#G31836
GOL
23:55
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
01:00
THE Teresina Airport, มารันเยา
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
15ชั่วโมง 55นาที
#AD4290
09:05
REC Recife Airport, ปาไรบา
10:35
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 13 ชั่วโมง 20 นาที
#G31836
GOL
23:55
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
01:00
THE Teresina Airport, มารันเยา
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
15ชั่วโมง 55นาที
#G31828
GOL
09:50
REC Recife Airport, ปาไรบา
11:15
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 12 ชั่วโมง 40 นาที
#G31836
GOL
23:55
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
01:00
THE Teresina Airport, มารันเยา
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
15ชั่วโมง 10นาที
#AD6421
10:15
REC Recife Airport, ปาไรบา
11:45
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 12 ชั่วโมง 10 นาที
#G31836
GOL
23:55
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
01:00
THE Teresina Airport, มารันเยา
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
14ชั่วโมง 45นาที
#AD4230
10:20
REC Recife Airport, ปาไรบา
11:50
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 12 ชั่วโมง 5 นาที
#G31836
GOL
23:55
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
01:00
THE Teresina Airport, มารันเยา
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
14ชั่วโมง 40นาที
#AD5346
13:05
REC Recife Airport, ปาไรบา
14:25
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 30 นาที
#G31836
GOL
23:55
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
01:00
THE Teresina Airport, มารันเยา
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
11ชั่วโมง 55นาที
#G31852
GOL
13:55
REC Recife Airport, ปาไรบา
15:15
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 40 นาที
#G31836
GOL
23:55
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
01:00
THE Teresina Airport, มารันเยา
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
11ชั่วโมง 5นาที
#G31856
GOL
16:55
REC Recife Airport, ปาไรบา
18:20
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 35 นาที
#G31836
GOL
23:55
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
01:00
THE Teresina Airport, มารันเยา
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
8ชั่วโมง 5นาที
#AD6901
17:40
REC Recife Airport, ปาไรบา
19:05
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 50 นาที
#G31836
GOL
23:55
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
01:00
THE Teresina Airport, มารันเยา
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
7ชั่วโมง 20นาที
#AD9210
20:10
REC Recife Airport, ปาไรบา
21:40
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 30 นาที
#AD9009
04:10
FOR Fortaleza Airport, เคอารา
05:20
THE Teresina Airport, มารันเยา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
9ชั่วโมง 10นาที

เส้นทางยอดนิยมใน บราซิล