จาก ปัลมา (สเปน)

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

ฟินแลนด์

ลัตเวีย

ลิทัวเนีย

ลักเซมเบิร์ก

นอร์เวย์

โปรตุเกส

โรมาเนีย

สโลวาเกีย

สวิตเซอร์แลนด์

เวเนซุเอลา