50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ปากช่อง ถึง สุโขทัย (THS) โดย แท๊กซี่+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

อื่นๆ
ปากช่อง, นครราชสีมา
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
08:15
THS สนามบินสุโขทัย
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
3ชั่วโมง 45นาที
อื่นๆ
ปากช่อง, นครราชสีมา
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
08:15
THS สนามบินสุโขทัย
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
3ชั่วโมง 45นาที
อื่นๆ
ปากช่อง, นครราชสีมา
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
08:15
THS สนามบินสุโขทัย
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
3ชั่วโมง 45นาที
อื่นๆ
ปากช่อง, นครราชสีมา
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต 
07:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
08:15
THS สนามบินสุโขทัย
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
3ชั่วโมง 35นาที
อื่นๆ
ปากช่อง, นครราชสีมา
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต 
07:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
08:15
THS สนามบินสุโขทัย
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
3ชั่วโมง 35นาที
อื่นๆ
ปากช่อง, นครราชสีมา
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต 
07:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
08:15
THS สนามบินสุโขทัย
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
3ชั่วโมง 35นาที

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย