50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ปากช่อง ถึง เชียงใหม่ โดย รถตู้+รถบัส ตั๋วร่วม

07:00
ปากช่อง
10:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 3 นาที, 1.3 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง)
21:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพฯ
07:00
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
เวลารวม
1วัน
10:00
ปากช่อง
13:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 3 นาที, 1.3 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง)
21:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพฯ
07:00
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
เวลารวม
21ชั่วโมง
12:00
ปากช่อง
15:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 3 นาที, 1.3 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง)
21:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพฯ
07:00
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
เวลารวม
19ชั่วโมง

จาก ปากช่อง ถึง เชียงใหม่ (CNX) โดย แท๊กซี่+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

อื่นๆ
ปากช่อง, นครราชสีมา
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
07:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
3ชั่วโมง 45นาที
อื่นๆ
ปากช่อง, นครราชสีมา
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
07:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
3ชั่วโมง 45นาที
อื่นๆ
ปากช่อง, นครราชสีมา
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
07:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
3ชั่วโมง 45นาที
อื่นๆ
ปากช่อง, นครราชสีมา
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต 
06:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
07:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
3ชั่วโมง 35นาที
อื่นๆ
ปากช่อง, นครราชสีมา
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต 
06:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
07:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
3ชั่วโมง 35นาที
อื่นๆ
ปากช่อง, นครราชสีมา
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต 
06:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
07:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
3ชั่วโมง 35นาที

จาก ปากช่อง ถึง เชียงใหม่ โดย แท๊กซี่+รถไฟ ตั๋วร่วม

อื่นๆ
ปากช่อง, นครราชสีมา
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:48
อยุธยา
19:30
เชียงใหม่
9ชั่วโมง 42นาที
คืนเงิน 
เวลารวม
11ชั่วโมง 42นาที
อื่นๆ
ปากช่อง, นครราชสีมา
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:48
อยุธยา
19:30
เชียงใหม่
9ชั่วโมง 42นาที
คืนเงิน 
เวลารวม
11ชั่วโมง 42นาที
อื่นๆ
ปากช่อง, นครราชสีมา
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:48
อยุธยา
19:30
เชียงใหม่
9ชั่วโมง 42นาที
คืนเงิน 
เวลารวม
11ชั่วโมง 42นาที

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย