50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Itami Airport ถึง สิงคโปร์ โดย เที่ยวบิน+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

07:05
ITM Itami Airport, Osaka
08:10
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 55 นาที
11:05
HND Haneda Airport, Tokyo
17:15
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
11ชั่วโมง 10นาที
07:10
ITM Itami Airport, Osaka
08:15
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 50 นาที
11:05
HND Haneda Airport, Tokyo
17:15
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
11ชั่วโมง 5นาที
07:30
ITM Itami Airport, Osaka
08:35
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 30 นาที
11:05
HND Haneda Airport, Tokyo
17:15
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
10ชั่วโมง 45นาที
07:30
ITM Itami Airport, Osaka
08:40
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 10 นาที
10:50
HND Haneda Airport, Tokyo
17:30
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
11ชั่วโมง
07:50
ITM Itami Airport, Osaka
09:05
NRT Narita Airport, Chiba
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 50 นาที
20:55
NRT Narita Airport, Chiba
03:35
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
20ชั่วโมง 45นาที
08:00
ITM Itami Airport, Osaka
09:10
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง 30 นาที
16:40
HND Haneda Airport, Tokyo
22:50
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
15ชั่วโมง 50นาที
#JL3002
08:00
ITM Itami Airport, Osaka
09:15
NRT Narita Airport, Chiba
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 40 นาที
20:55
NRT Narita Airport, Chiba
03:35
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
20ชั่วโมง 35นาที
#JL3004
08:00
ITM Itami Airport, Osaka
09:20
NRT Narita Airport, Chiba
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 35 นาที
20:55
NRT Narita Airport, Chiba
03:35
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
20ชั่วโมง 35นาที
08:30
ITM Itami Airport, Osaka
09:35
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง 5 นาที
16:40
HND Haneda Airport, Tokyo
22:50
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
15ชั่วโมง 20นาที
09:00
ITM Itami Airport, Osaka
10:10
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 30 นาที
16:40
HND Haneda Airport, Tokyo
22:50
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
14ชั่วโมง 50นาที
09:30
ITM Itami Airport, Osaka
10:35
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 5 นาที
16:40
HND Haneda Airport, Tokyo
22:50
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
14ชั่วโมง 20นาที
10:00
ITM Itami Airport, Osaka
11:10
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 30 นาที
16:40
HND Haneda Airport, Tokyo
22:50
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
13ชั่วโมง 50นาที
10:30
ITM Itami Airport, Osaka
11:35
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 5 นาที
16:40
HND Haneda Airport, Tokyo
22:50
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
13ชั่วโมง 20นาที
11:00
ITM Itami Airport, Osaka
12:15
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 25 นาที
16:40
HND Haneda Airport, Tokyo
22:50
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
12ชั่วโมง 50นาที
11:30
ITM Itami Airport, Osaka
12:35
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 5 นาที
16:40
HND Haneda Airport, Tokyo
22:50
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
12ชั่วโมง 20นาที
12:00
ITM Itami Airport, Osaka
13:15
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 25 นาที
16:40
HND Haneda Airport, Tokyo
22:50
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
11ชั่วโมง 50นาที
12:30
ITM Itami Airport, Osaka
13:35
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 5 นาที
16:40
HND Haneda Airport, Tokyo
22:50
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
11ชั่วโมง 20นาที
13:00
ITM Itami Airport, Osaka
14:10
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 30 นาที
16:40
HND Haneda Airport, Tokyo
22:50
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
10ชั่วโมง 50นาที
13:30
ITM Itami Airport, Osaka
14:35
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 15 นาที
22:50
HND Haneda Airport, Tokyo
05:25
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
16ชั่วโมง 55นาที
14:00
ITM Itami Airport, Osaka
15:10
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง 40 นาที
22:50
HND Haneda Airport, Tokyo
05:25
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
16ชั่วโมง 25นาที
14:10
ITM Itami Airport, Osaka
15:30
NRT Narita Airport, Chiba
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 35 นาที
18:05
NRT Narita Airport, Chiba
00:40
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
11ชั่วโมง 30นาที
14:30
ITM Itami Airport, Osaka
15:35
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง 15 นาที
22:50
HND Haneda Airport, Tokyo
05:25
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
15ชั่วโมง 55นาที
#JL3006
14:40
ITM Itami Airport, Osaka
15:55
NRT Narita Airport, Chiba
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง
20:55
NRT Narita Airport, Chiba
03:10
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
13ชั่วโมง 30นาที
#JL3192
15:00
ITM Itami Airport, Osaka
16:10
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 40 นาที
22:50
HND Haneda Airport, Tokyo
05:25
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
15ชั่วโมง 25นาที
15:00
ITM Itami Airport, Osaka
16:10
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 40 นาที
22:50
HND Haneda Airport, Tokyo
05:25
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
15ชั่วโมง 25นาที
15:30
ITM Itami Airport, Osaka
16:35
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 15 นาที
22:50
HND Haneda Airport, Tokyo
05:25
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
14ชั่วโมง 55นาที
16:00
ITM Itami Airport, Osaka
17:10
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 40 นาที
22:50
HND Haneda Airport, Tokyo
05:25
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
14ชั่วโมง 25นาที
16:30
ITM Itami Airport, Osaka
17:40
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 10 นาที
22:50
HND Haneda Airport, Tokyo
05:25
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
13ชั่วโมง 55นาที
17:00
ITM Itami Airport, Osaka
18:10
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 40 นาที
22:50
HND Haneda Airport, Tokyo
05:25
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
13ชั่วโมง 25นาที
17:20
ITM Itami Airport, Osaka
18:30
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 20 นาที
22:50
HND Haneda Airport, Tokyo
05:25
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
13ชั่วโมง 5นาที
18:00
ITM Itami Airport, Osaka
19:10
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 40 นาที
22:50
HND Haneda Airport, Tokyo
05:25
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
12ชั่วโมง 25นาที
18:30
ITM Itami Airport, Osaka
19:35
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 15 นาที
22:50
HND Haneda Airport, Tokyo
05:25
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
11ชั่วโมง 55นาที
19:00
ITM Itami Airport, Osaka
20:10
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 40 นาที
22:50
HND Haneda Airport, Tokyo
05:25
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
11ชั่วโมง 25นาที
20:10
ITM Itami Airport, Osaka
21:30
FUK Fukuoka Airport
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 12 ชั่วโมง 15 นาที
09:45
FUK Fukuoka Airport
15:30
SIN Singapore Airport
6ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
20ชั่วโมง 20นาที
20:20
ITM Itami Airport, Osaka
21:30
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 35 นาที
00:05
HND Haneda Airport, Tokyo
06:45
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
11ชั่วโมง 25นาที
20:25
ITM Itami Airport, Osaka
21:30
HND Haneda Airport, Tokyo
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 35 นาที
00:05
HND Haneda Airport, Tokyo
06:45
SIN Singapore Airport
7ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
11ชั่วโมง 20นาที

เส้นทางยอดนิยมใน ญี่ปุ่น