50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Orlando Airport (MCO) ถึง ฟอร์ตลอเดอร์เดล (MIA) โดย เที่ยวบิน

#DL2535 #DL2086
06:00
MCO Orlando Airport
Stop 2h 10m
Atlanta Airport
11:25
FLL Fort Lauderdale Airport
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#AA1624 #AA1924
06:38
MCO Orlando Airport
Stop 1h 36m
Charlotte Airport
12:05
FLL Fort Lauderdale Airport
5ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
 
#WN194
12:00
MCO Orlando Airport
13:10
FLL Fort Lauderdale Airport
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
12:45
MCO Orlando Airport
14:00
FLL Fort Lauderdale Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#AA561 #AA2686
13:41
MCO Orlando Airport
Stop 59m
Charlotte Airport
18:30
FLL Fort Lauderdale Airport
4ชั่วโมง 49นาที
ทันที 
 
#WN3412
15:20
MCO Orlando Airport
16:30
FLL Fort Lauderdale Airport
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
16:30
MCO Orlando Airport
17:45
FLL Fort Lauderdale Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#WN20
18:20
MCO Orlando Airport
19:25
FLL Fort Lauderdale Airport
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#B61152 #B6569
18:30
MCO Orlando Airport
Stop 8h 40m
Boston Airport
09:17
FLL Fort Lauderdale Airport
14ชั่วโมง 47นาที
ทันที 
 
#B6484 #B6601
18:34
MCO Orlando Airport
Stop 8h 51m
John F Kennedy Airport
08:46
FLL Fort Lauderdale Airport
14ชั่วโมง 12นาที
ทันที 
 
#WN644 #WN283
18:50
MCO Orlando Airport
Stop 9h 55m
Baltimore Airport
09:35
FLL Fort Lauderdale Airport
14ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#WN644 #NK3118
18:50
MCO Orlando Airport
Stop 9h 55m
Baltimore Airport
09:37
FLL Fort Lauderdale Airport
14ชั่วโมง 47นาที
ทันที 
 
#WN1516 #G41846
19:15
MCO Orlando Airport
Stop 9h 20m
Indianapolis Airport
09:23
FLL Fort Lauderdale Airport
14ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
 
#WN761 #WN6904
19:55
MCO Orlando Airport
Stop 10h 15m
Chicago Midway Airport
11:50
FLL Fort Lauderdale Airport
15ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#WN761 #WN1650
19:55
MCO Orlando Airport
Stop 9h 20m
Chicago Midway Airport
10:55
FLL Fort Lauderdale Airport
15ชั่วโมง
ทันที 
 
#B6824 #WN1184
19:58
MCO Orlando Airport
Stop 8h 54m
Reagan National Airport
09:30
FLL Fort Lauderdale Airport
13ชั่วโมง 32นาที
ทันที 
 
#WN258 #AA1845
20:15
MCO Orlando Airport
Stop 11h 50m
Philadelphia Airport
13:26
FLL Fort Lauderdale Airport
17ชั่วโมง 11นาที
ทันที 
 
#WN258 #NK3051
20:15
MCO Orlando Airport
Stop 14h 20m
Philadelphia Airport
15:50
FLL Fort Lauderdale Airport
19ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#WN258 #AA1870
20:15
MCO Orlando Airport
Stop 19h 30m
Philadelphia Airport
21:16
FLL Fort Lauderdale Airport
1วัน 1ชั่วโมง 1นาที
ทันที 
 
#NK3133 #NK1272
20:50
MCO Orlando Airport
Stop 13h 18m
Houston Airport
14:58
FLL Fort Lauderdale Airport
18ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
 

จาก Orlando Airport (MCO) ถึง ไมอามี่ (MIA) โดย เที่ยวบิน

06:45
MCO Orlando Airport
07:48
MIA Miami Airport
1ชั่วโมง 3นาที
ทันที 
 
#NK910 #AA1308
08:00
MCO Orlando Airport
Stop 4h 6m
Chicago OHare Airport
18:36
MIA Miami Airport
10ชั่วโมง 36นาที
ทันที 
 
08:00
MCO Orlando Airport
09:01
MIA Miami Airport
1ชั่วโมง 1นาที
ทันที 
 
#WN767 #DL2016
08:55
MCO Orlando Airport
Stop 3h 24m
Atlanta Airport
15:40
MIA Miami Airport
6ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#WN767 #AA1519
08:55
MCO Orlando Airport
Stop 5h 5m
Atlanta Airport
17:37
MIA Miami Airport
8ชั่วโมง 42นาที
ทันที 
 
#B6113 #AA1536
09:20
MCO Orlando Airport
Stop 2h 42m
Cancun Airport
15:45
MIA Miami Airport
6ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#AA2075 #AA2025
09:30
MCO Orlando Airport
Stop 1h 15m
Dallas Fort Worth Airport
16:22
MIA Miami Airport
6ชั่วโมง 52นาที
ทันที 
 
#DL2483 #DL997
10:55
MCO Orlando Airport
Stop 2h 44m
Atlanta Airport
16:57
MIA Miami Airport
6ชั่วโมง 2นาที
ทันที 
 
#DL2483 #AA1519
10:55
MCO Orlando Airport
Stop 3h 8m
Atlanta Airport
17:37
MIA Miami Airport
6ชั่วโมง 42นาที
ทันที 
 
#DL2483 #DL2016
10:55
MCO Orlando Airport
Stop 1h 27m
Atlanta Airport
15:40
MIA Miami Airport
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
16:38
MCO Orlando Airport
17:50
MIA Miami Airport
1ชั่วโมง 12นาที
ทันที 
 
17:30
MCO Orlando Airport
18:47
MIA Miami Airport
1ชั่วโมง 17นาที
ทันที 
 
#WN1341 #AA159
18:05
MCO Orlando Airport
Stop 11h 14m
New Orleans Airport
08:59
MIA Miami Airport
14ชั่วโมง 54นาที
ทันที 
 
#WN428 #AA2831
18:05
MCO Orlando Airport
Stop 10h 55m
Nashville Airport
09:09
MIA Miami Airport
15ชั่วโมง 4นาที
ทันที 
 
#WN652 #AA297
18:10
MCO Orlando Airport
Stop 4h 40m
Denver Airport
06:54
MIA Miami Airport
12ชั่วโมง 44นาที
ทันที 
 
#WN910 #AA146
19:15
MCO Orlando Airport
Stop 8h 10m
Hartford Airport
09:09
MIA Miami Airport
13ชั่วโมง 54นาที
ทันที 
 
#B6824 #AA1178
19:58
MCO Orlando Airport
Stop 7h 59m
Reagan National Airport
08:29
MIA Miami Airport
12ชั่วโมง 31นาที
ทันที 
 
#WN258 #AA2595
20:15
MCO Orlando Airport
Stop 8h 5m
Philadelphia Airport
09:34
MIA Miami Airport
13ชั่วโมง 19นาที
ทันที 
 
#NK3133 #AA4514
20:50
MCO Orlando Airport
Stop 15h 48m
Houston Airport
17:39
MIA Miami Airport
20ชั่วโมง 49นาที
ทันที 
 
#NK3133 #AA1377
20:50
MCO Orlando Airport
Stop 7h 48m
Houston Airport
09:28
MIA Miami Airport
12ชั่วโมง 38นาที
ทันที 
 

จาก Orlando Sanford Airport (SFB) ถึง ไมอามี่ (MIA) โดย เที่ยวบิน

#G42761 #AA2831
06:05
SFB Orlando Sanford Airport
Stop 23h 10m
Nashville Airport
09:09
MIA Miami Airport
1วัน 3ชั่วโมง 4นาที
ทันที 
 
#G42355 #AA4618
08:41
SFB Orlando Sanford Airport
Stop 19h 1m
Oklahoma City Airport
09:45
MIA Miami Airport
1วัน 1ชั่วโมง 4นาที
ทันที 
 
#G4474 #AA4635
09:18
SFB Orlando Sanford Airport
Stop 20h 10m
Knoxville Airport
09:05
MIA Miami Airport
23ชั่วโมง 47นาที
ทันที 
 
#G41380 #AA3638
10:58
SFB Orlando Sanford Airport
Stop 17h 57m
Cincinnati Airport
09:34
MIA Miami Airport
22ชั่วโมง 36นาที
ทันที 
 
#G42264 #AA3565
11:02
SFB Orlando Sanford Airport
Stop 18h 42m
Greensboro Airport
09:21
MIA Miami Airport
22ชั่วโมง 19นาที
ทันที 
 
#G42306 #AA3446
11:59
SFB Orlando Sanford Airport
Stop 17h 23m
Greenville Spartanburg Airport
08:36
MIA Miami Airport
20ชั่วโมง 37นาที
ทันที 
 
#G42251 #AA3638
13:26
SFB Orlando Sanford Airport
Stop 15h 32m
Cincinnati Airport
09:34
MIA Miami Airport
20ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
 
#G4474 #AA4635
13:56
SFB Orlando Sanford Airport
Stop 15h 32m
Knoxville Airport
09:05
MIA Miami Airport
19ชั่วโมง 9นาที
ทันที 
 
#G42117 #AA1593
17:44
SFB Orlando Sanford Airport
Stop 10h 34m
Austin Airport
09:43
MIA Miami Airport
15ชั่วโมง 59นาที
ทันที 
 
#G42241 #AA3558
18:26
SFB Orlando Sanford Airport
Stop 9h 48m
Cleveland Airport
09:23
MIA Miami Airport
14ชั่วโมง 57นาที
ทันที 
 
#G42206 #AA4298
18:55
SFB Orlando Sanford Airport
Stop 10h 12m
Richmond Airport
09:31
MIA Miami Airport
14ชั่วโมง 36นาที
ทันที 
 
#G42192 #AA3988
19:28
SFB Orlando Sanford Airport
Stop 9h 45m
Norfolk Airport
09:18
MIA Miami Airport
13ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#G41866 #AA4513
21:25
SFB Orlando Sanford Airport
Stop 7h 23m
Indianapolis Airport
09:45
MIA Miami Airport
12ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 

จาก Orlando Sanford Airport (SFB) ถึง ฟอร์ตลอเดอร์เดล (MIA) โดย เที่ยวบิน

#G4474 #G4418
09:18
SFB Orlando Sanford Airport
Stop 5h 29m
Knoxville Airport
18:17
FLL Fort Lauderdale Airport
8ชั่วโมง 59นาที
ทันที 
 
#G41239 #G41221
10:49
SFB Orlando Sanford Airport
Stop 24h 19m
Asheville Airport
14:30
FLL Fort Lauderdale Airport
1วัน 3ชั่วโมง 41นาที
ทันที 
 
#G41380 #G41302
10:58
SFB Orlando Sanford Airport
Stop 17h 27m
Cincinnati Airport
08:54
FLL Fort Lauderdale Airport
21ชั่วโมง 56นาที
ทันที 
 
#G4474 #G4408
13:56
SFB Orlando Sanford Airport
Stop 2h 36m
Knoxville Airport
20:02
FLL Fort Lauderdale Airport
6ชั่วโมง 6นาที
ทันที 
 
#G41260 #G41221
15:01
SFB Orlando Sanford Airport
Stop 2h 8m
Asheville Airport
20:30
FLL Fort Lauderdale Airport
5ชั่วโมง 29นาที
ทันที 
 
#G42273 #G41737
16:09
SFB Orlando Sanford Airport
Stop 3h 26m
Lexington Airport
23:44
FLL Fort Lauderdale Airport
7ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 

เส้นทางยอดนิยมใน อเมริกา