50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าเรือคาลาปัน ถึง บาตังกัส โดย เรือเฟอร์รี่

01:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
04:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
3ชั่วโมง
ทันที 
01:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
04:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
3ชั่วโมง
ทันที 
01:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
04:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
3ชั่วโมง
ทันที 
02:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
04:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
02:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
04:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
02:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
04:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
03:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
06:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
3ชั่วโมง
ทันที 
03:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
06:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
3ชั่วโมง
ทันที 
04:15
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
05:15
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
04:15
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
05:15
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
04:15
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
05:15
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
04:15
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
05:15
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
04:15
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
05:15
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
04:15
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
05:15
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
04:15
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
05:15
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
04:15
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
05:15
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
05:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
08:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
3ชั่วโมง
ทันที 
05:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
08:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
3ชั่วโมง
ทันที 
05:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
08:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
3ชั่วโมง
ทันที 
05:45
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
06:45
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
05:45
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
06:45
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
05:45
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
06:45
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
05:45
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
06:45
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
05:45
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
06:45
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
05:45
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
06:45
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
06:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
08:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
06:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
08:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
06:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
08:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
07:15
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
08:15
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
07:15
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
08:15
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
07:15
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
08:15
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
07:15
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
08:15
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
07:15
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
08:15
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
07:15
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
08:15
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
07:15
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
08:15
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
07:15
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
08:15
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
08:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
10:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
10:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
10:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:45
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
09:45
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
08:45
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
09:45
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
08:45
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
09:45
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
08:45
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
09:45
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
08:45
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
09:45
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
08:45
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
09:45
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
09:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
12:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
3ชั่วโมง
ทันที 
09:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
12:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
3ชั่วโมง
ทันที 
09:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
12:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
3ชั่วโมง
ทันที 
10:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
11:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
10:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
11:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
10:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
11:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
10:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
11:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
10:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
11:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
10:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
11:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
10:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
11:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
10:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
11:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
11:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
14:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
3ชั่วโมง
ทันที 
11:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
14:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
3ชั่วโมง
ทันที 
12:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
13:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
12:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
13:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
12:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
13:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
12:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
13:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
12:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
13:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
13:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
13:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
12:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
13:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
13:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
13:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
16:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
3ชั่วโมง
ทันที 
13:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
16:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
3ชั่วโมง
ทันที 
13:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
16:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
3ชั่วโมง
ทันที 
13:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
14:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
13:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
14:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
13:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
14:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
13:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
14:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
13:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
14:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
13:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
14:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
13:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
14:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
13:30
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
14:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
14:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
15:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
15:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
15:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:15
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
16:15
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
15:15
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
16:15
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
15:15
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
16:15
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
15:15
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
16:15
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
15:15
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
16:15
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
15:15
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
16:15
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
17:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
20:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
3ชั่วโมง
ทันที 
17:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
18:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
17:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
18:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
17:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
18:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
17:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
18:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
18:30
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
18:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
17:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
18:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
1ชั่วโมง
ทันที 
17:00
CAL ท่าเรือคาลาปัน, โอเรียนทอลมินโดโร
20:00
BAT ท่ารถบาทันแกส
3ชั่วโมง
ทันที