50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in Ukraine

Borders are closed to all types of transport to/from Ukraine since March 17.
Check for official updates here.

จาก สถานีรถโดยสารโอเดสซาเซ็นทรัล ถึง ลวิฟ โดย รถบัส

01:10
สถานีรถโดยสารโอเดสซาเซ็นทรัล
16:00
ลวิฟ
14ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
01:10
สถานีรถโดยสารโอเดสซาเซ็นทรัล
16:00
สถานีรถโดยสารลวิฟ
14ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
05:45
สถานีรถโดยสารโอเดสซาเซ็นทรัล
20:30
สถานีรถโดยสารลวิฟ
14ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
08:00
สถานีรถโดยสารโอเดสซาเซ็นทรัล
21:20
สถานีรถโดยสารลวิฟ
13ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
10:00
สถานีรถโดยสารโอเดสซาเซ็นทรัล
23:55
สถานีรถโดยสารลวิฟ
13ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
11:05
สถานีรถโดยสารโอเดสซาเซ็นทรัล
23:45
ลวิฟ
12ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
16:00
สถานีรถโดยสารโอเดสซาเซ็นทรัล
07:50
สถานีรถโดยสารลวิฟ
15ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
16:00
สถานีรถโดยสารโอเดสซาเซ็นทรัล
07:50
ลวิฟ
15ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
16:30
สถานีรถโดยสารโอเดสซาเซ็นทรัล
07:30
สถานีรถโดยสารลวิฟ
15ชั่วโมง
ทันที 
19:00
สถานีรถโดยสารโอเดสซาเซ็นทรัล
08:25
สถานีรถโดยสารลวิฟ
13ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
23:55
สถานีรถโดยสารโอเดสซาเซ็นทรัล
14:50
สถานีรถโดยสารลวิฟ
14ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
23:55
สถานีรถโดยสารโอเดสซาเซ็นทรัล
14:50
ลวิฟ
14ชั่วโมง 55นาที
ทันที 

เส้นทางยอดนิยมใน ยูเครน