จาก เนือร์นแบร์ค (เยอรมนี)

ออสเตรีย

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

อียิปต์

ฮังการี

ลิทัวเนีย

มาซิโดเนีย

มอลตา

โมร็อกโก

โปรตุเกส

โรมาเนีย

สวิตเซอร์แลนด์