จาก นอร์ทไรน์ เว็สท์ฟาเลิน (เยอรมนี)

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

อียิปต์

ฮังการี

ลิทัวเนีย

มาซิโดเนีย

โปรตุเกส

โรมาเนีย

สโลวาเกีย

สวีเดน

สวิตเซอร์แลนด์

ตุรกี

เวเนซุเอลา