50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก นาตรัง 3S ลิโม่ ถึง โฮจิมินห์ โดย รถบัส

07:00
นาตรัง 3S ลิโม่
17:30
โฮจิมินห์ 3S ลิโม่
10ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:00
นาตรัง 3S ลิโม่
18:30
โฮจิมินห์ 3S ลิโม่
10ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก นาตรังฮานห์คาเฟ ถึง โฮจิมินห์ โดย รถบัส

08:00
นาตรังฮานห์คาเฟ
17:00
โฮจิมินห์ฮานห์คาเฟ่
9ชั่วโมง
20:00
นาตรังฮานห์คาเฟ
05:00
โฮจิมินห์ฮานห์คาเฟ่
9ชั่วโมง
20:30
นาตรังฮานห์คาเฟ
05:30
โฮจิมินห์ฮานห์คาเฟ่
9ชั่วโมง
21:00
นาตรังฮานห์คาเฟ
06:00
โฮจิมินห์ฮานห์คาเฟ่
9ชั่วโมง

จาก คานห์โฮ ถึง โฮจิมินห์ โดย รถไฟ

00:41
NTR คานห์โฮ
09:48
STH Song Than, โฮจิมินห์
9ชั่วโมง 7นาที
คืนเงิน 
 
00:41
NTR คานห์โฮ
10:13
SGO นครโฮจิมินห์
9ชั่วโมง 32นาที
คืนเงิน 
 
00:41
NTR คานห์โฮ
10:13
SGO นครโฮจิมินห์
9ชั่วโมง 32นาที
คืนเงิน 
 
00:41
NTR คานห์โฮ
10:13
SGO นครโฮจิมินห์
9ชั่วโมง 32นาที
คืนเงิน 
 
00:41
NTR คานห์โฮ
09:48
STH Song Than, โฮจิมินห์
9ชั่วโมง 7นาที
คืนเงิน 
 
00:41
NTR คานห์โฮ
09:48
STH Song Than, โฮจิมินห์
9ชั่วโมง 7นาที
คืนเงิน 
 
08:31
NTR คานห์โฮ
16:30
SGO นครโฮจิมินห์
7ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
 
08:31
NTR คานห์โฮ
16:30
SGO นครโฮจิมินห์
7ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
 
08:31
NTR คานห์โฮ
16:30
SGO นครโฮจิมินห์
7ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
 
10:51
NTR คานห์โฮ
18:55
SGO นครโฮจิมินห์
8ชั่วโมง 4นาที
คืนเงิน 
 
10:51
NTR คานห์โฮ
18:55
SGO นครโฮจิมินห์
8ชั่วโมง 4นาที
คืนเงิน 
 
10:51
NTR คานห์โฮ
18:55
SGO นครโฮจิมินห์
8ชั่วโมง 4นาที
คืนเงิน 
 
12:40
NTR คานห์โฮ
21:46
SGO นครโฮจิมินห์
9ชั่วโมง 6นาที
คืนเงิน 
 
12:40
NTR คานห์โฮ
21:46
SGO นครโฮจิมินห์
9ชั่วโมง 6นาที
คืนเงิน 
 
12:40
NTR คานห์โฮ
21:46
SGO นครโฮจิมินห์
9ชั่วโมง 6นาที
คืนเงิน 
 
12:40
NTR คานห์โฮ
21:46
SGO นครโฮจิมินห์
9ชั่วโมง 6นาที
คืนเงิน 
 
12:40
NTR คานห์โฮ
21:46
SGO นครโฮจิมินห์
9ชั่วโมง 6นาที
คืนเงิน 
 
12:40
NTR คานห์โฮ
21:46
SGO นครโฮจิมินห์
9ชั่วโมง 6นาที
คืนเงิน 
 
18:35
NTR คานห์โฮ
04:23
SGO นครโฮจิมินห์
9ชั่วโมง 48นาที
คืนเงิน 
 
18:45
NTR คานห์โฮ
02:57
SGO นครโฮจิมินห์
8ชั่วโมง 12นาที
คืนเงิน 
 
18:45
NTR คานห์โฮ
02:57
SGO นครโฮจิมินห์
8ชั่วโมง 12นาที
คืนเงิน 
 
18:45
NTR คานห์โฮ
02:57
SGO นครโฮจิมินห์
8ชั่วโมง 12นาที
คืนเงิน 
 
19:00
NTR คานห์โฮ
05:00
SGO นครโฮจิมินห์
10ชั่วโมง
คืนเงิน 
19:02
NTR คานห์โฮ
03:25
SGO นครโฮจิมินห์
8ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 
 
19:02
NTR คานห์โฮ
03:25
SGO นครโฮจิมินห์
8ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 
 
19:02
NTR คานห์โฮ
03:25
SGO นครโฮจิมินห์
8ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 
 
19:20
NTR คานห์โฮ
04:38
SGO นครโฮจิมินห์
9ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
20:00
NTR คานห์โฮ
05:26
SGO นครโฮจิมินห์
9ชั่วโมง 26นาที
คืนเงิน 
 
20:00
NTR คานห์โฮ
05:26
SGO นครโฮจิมินห์
9ชั่วโมง 26นาที
คืนเงิน 
 
20:28
NTR คานห์โฮ
06:20
SGO นครโฮจิมินห์
9ชั่วโมง 52นาที
คืนเงิน 
 
20:28
NTR คานห์โฮ
06:20
SGO นครโฮจิมินห์
9ชั่วโมง 52นาที
คืนเงิน 
 
20:28
NTR คานห์โฮ
06:20
SGO นครโฮจิมินห์
9ชั่วโมง 52นาที
คืนเงิน 
 
21:12
NTR คานห์โฮ
04:45
SGO นครโฮจิมินห์
7ชั่วโมง 33นาที
คืนเงิน 
 
21:12
NTR คานห์โฮ
04:45
SGO นครโฮจิมินห์
7ชั่วโมง 33นาที
คืนเงิน 
 
21:12
NTR คานห์โฮ
04:45
SGO นครโฮจิมินห์
7ชั่วโมง 33นาที
คืนเงิน 
 
22:28
NTR คานห์โฮ
05:45
SGO นครโฮจิมินห์
7ชั่วโมง 17นาที
คืนเงิน 
 
22:28
NTR คานห์โฮ
05:45
SGO นครโฮจิมินห์
7ชั่วโมง 17นาที
คืนเงิน 
 
22:28
NTR คานห์โฮ
05:45
SGO นครโฮจิมินห์
7ชั่วโมง 17นาที
คืนเงิน 
 
22:28
NTR คานห์โฮ
05:45
SGO นครโฮจิมินห์
7ชั่วโมง 17นาที
คืนเงิน 
 
23:08
NTR คานห์โฮ
08:28
SGO นครโฮจิมินห์
9ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
 
23:08
NTR คานห์โฮ
08:28
SGO นครโฮจิมินห์
9ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
 

จาก นาตรัง โฮงลอง ถึง โฮจิมินห์ โดย รถบัส

00:30
นาตรัง โฮงลอง
11:45
เมียนดง, โฮจิมินห์
11ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
09:18
นาตรัง โฮงลอง
20:33
เมียนดง, โฮจิมินห์
11ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
12:00
นาตรัง โฮงลอง
23:15
เมียนดง, โฮจิมินห์
11ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
15:18
นาตรัง โฮงลอง
02:33
เมียนดง, โฮจิมินห์
11ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
21:48
นาตรัง โฮงลอง
09:03
เมียนดง, โฮจิมินห์
11ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
22:30
นาตรัง โฮงลอง
09:45
เมียนดง, โฮจิมินห์
11ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
23:12
นาตรัง โฮงลอง
10:27
เมียนดง, โฮจิมินห์
11ชั่วโมง 15นาที
ทันที 

จาก Nha Trang Southern Bus ถึง โฮจิมินห์ โดย รถบัส

07:15
Nha Trang Southern Bus
18:15
เมียนดง, โฮจิมินห์
11ชั่วโมง
08:20
Nha Trang Southern Bus
19:20
เมียนดง, โฮจิมินห์
11ชั่วโมง
11:00
Nha Trang Southern Bus
22:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
11ชั่วโมง
19:40
Nha Trang Southern Bus
06:40
เมียนดง, โฮจิมินห์
11ชั่วโมง
20:50
Nha Trang Southern Bus
07:50
เมียนดง, โฮจิมินห์
11ชั่วโมง
21:50
Nha Trang Southern Bus
08:50
เมียนดง, โฮจิมินห์
11ชั่วโมง
22:10
Nha Trang Southern Bus
09:10
เมียนดง, โฮจิมินห์
11ชั่วโมง

จาก ท่าอากาศยานกามซัญ (CXR) ถึง โฮจิมินห์ (SGN) โดย เที่ยวบิน

00:05
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
01:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#VJ9697
00:05
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
01:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง
ทันที 
#VJ9609
00:05
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
01:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง
ทันที 
#VJ9605
00:05
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
01:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง
ทันที 
#VJ9613
00:05
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
01:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง
ทันที 
#VJ9687
00:20
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
01:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง
ทันที 
00:20
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
01:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
00:20
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
01:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ9615
00:20
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
01:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง
ทันที 
#VJ9695
00:25
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
01:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง
ทันที 
#VJ9691
00:30
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
01:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง
ทันที 
#VJ9603
00:35
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
01:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง
ทันที 
#VJ697
00:45
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
01:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง
ทันที 
00:45
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
01:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#VJ9611
01:00
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
02:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง
ทันที 
#VJ9681
01:00
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
02:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง
ทันที 
#VJ9683
01:05
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
02:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง
ทันที 
01:10
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
02:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ1691
01:15
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
02:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง
ทันที 
#VJ1697
01:15
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
02:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง
ทันที 
01:45
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
02:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
01:55
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
02:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
01:55
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
02:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
02:00
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
03:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
02:00
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
03:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#VJ1613
02:20
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
03:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง
ทันที 
02:20
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
03:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
03:05
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
04:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
03:10
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
04:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
03:10
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
04:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์