50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สนามบินงูระห์ไร (DPS) ถึง ฟุกุโอกะ (FUK) โดย เที่ยวบิน

12:00
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
07:00
FUK Fukuoka Airport
18ชั่วโมง
ทันที 
 

เวลา สนามบินงูระห์ไร ถึง ฟุกุโอกะ

เวลา สนามบินงูระห์ไร ถึง ฟุกุโอกะ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Thai AirAsia Economy #FD39712:00 – 07:00IDR 4,634,070

เส้นทางยอดนิยมใน อินโดนีเซีย