50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก John F Kennedy Airport (JFK) ถึง ซานฟรานซิสโก (SFO) โดย เที่ยวบิน

07:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
10:25
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
07:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
10:42
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 42นาที
ทันที 
 
#B615
07:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
10:17
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 17นาที
ทันที 
 
#B615
07:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
10:19
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 9นาที
ทันที 
 
07:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
11:00
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#B615
08:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
11:07
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 7นาที
ทันที 
 
08:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
11:37
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
 
08:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
11:29
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 19นาที
ทันที 
 
#DL659 #DL836
08:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 3h 15m
Los Angeles Airport
15:29
SFO San Francisco Airport
10ชั่วโมง 19นาที
ทันที 
 
#DL4727 #UA316
09:20
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 2h 27m
Boston Airport
16:32
SFO San Francisco Airport
10ชั่วโมง 12นาที
ทันที 
 
#B6871 #DL3770
09:27
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 2h 38m
Salt Lake City Airport
16:05
SFO San Francisco Airport
9ชั่วโมง 38นาที
ทันที 
 
09:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
13:00
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:55
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
13:26
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 31นาที
ทันที 
 
#B6415
10:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
13:35
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
11:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
14:24
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
 
11:25
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
14:50
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#B6615
11:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
14:54
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
 
#AA327 #AA1659
13:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 1h 36m
Charlotte Airport
19:07
SFO San Francisco Airport
9ชั่วโมง 7นาที
ทันที 
 
#B6915
15:15
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
18:50
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#B6915
15:50
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
19:44
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 54นาที
ทันที 
 
15:55
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
19:46
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 51นาที
ทันที 
 
16:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
20:07
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 37นาที
ทันที 
 
16:59
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
20:54
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
17:20
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
20:55
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
17:45
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
21:27
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 42นาที
ทันที 
 
#DL3132 #AS2821
18:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 18h 58m
Los Angeles Airport
17:30
SFO San Francisco Airport
1วัน 2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#DL3132 #WN1451
18:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 10h 23m
Los Angeles Airport
08:50
SFO San Francisco Airport
17ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#DL3132 #DL2564
18:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 11h 13m
Los Angeles Airport
09:34
SFO San Francisco Airport
18ชั่วโมง 34นาที
ทันที 
 
18:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
21:40
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#AS425 #AS3465
18:40
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 9h 15m
Los Angeles Airport
08:30
SFO San Francisco Airport
16ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#AS425 #DL2564
18:40
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 10h 30m
Los Angeles Airport
09:34
SFO San Francisco Airport
17ชั่วโมง 54นาที
ทันที 
 
#AS425 #WN1451
18:40
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 9h 40m
Los Angeles Airport
08:50
SFO San Francisco Airport
17ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#B61915
19:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
23:12
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 42นาที
ทันที 
 
19:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
23:07
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 37นาที
ทันที 
 
#DL4629 #B61833
19:45
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 12h 3m
Boston Airport
12:49
SFO San Francisco Airport
20ชั่วโมง 4นาที
ทันที 
 
#DL4629 #UA316
19:45
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 15h 48m
Boston Airport
16:32
SFO San Francisco Airport
23ชั่วโมง 47นาที
ทันที 
 
#B697 #UA1121
19:52
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 9h 23m
Denver Airport
09:53
SFO San Francisco Airport
17ชั่วโมง 1นาที
ทันที 
 
#B61415
20:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
00:14
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 44นาที
ทันที 
 
#B61318 #B61833
20:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 11h 43m
Boston Airport
12:49
SFO San Francisco Airport
19ชั่วโมง 19นาที
ทันที 
 
#B61318 #UA316
20:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 15h 28m
Boston Airport
16:32
SFO San Francisco Airport
23ชั่วโมง 2นาที
ทันที 
 
#IB7352 #IB7445
21:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 4h 25m
Heathrow Airport
17:05
SFO San Francisco Airport
22ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#B61715
21:59
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
01:25
SFO San Francisco Airport
6ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
 

จาก John F Kennedy Airport (JFK) ถึง ซาน โฮเซ (SFO) โดย เที่ยวบิน

#AA1487 #AA2722
07:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 33m
Phoenix Airport
11:55
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
7ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#DL3133 #AS3401
07:05
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 56m
Seattle Tacoma Airport
13:19
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
9ชั่วโมง 14นาที
ทันที 
 
#B6323 #WN2259
07:20
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 4h 44m
Los Angeles Airport
16:15
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
11ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#B6323 #AS3416
07:20
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 4h 59m
Los Angeles Airport
16:34
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
12ชั่วโมง 14นาที
ทันที 
 
#DL659 #WN2259
08:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 4h
Los Angeles Airport
16:15
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
11ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#DL659 #AS3416
08:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 4h 15m
Los Angeles Airport
16:34
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
11ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
 
08:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
12:00
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#B6871 #DL2286
09:27
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 2h 38m
Salt Lake City Airport
15:49
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
9ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
 
#B6423 #WN1196
10:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 3h 49m
Los Angeles Airport
17:55
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
10ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#AS160 #AS324
11:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 2h 5m
Seattle Tacoma Airport
19:01
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
10ชั่วโมง 31นาที
ทันที 
 
#AA3 #AS3456
12:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 3h 56m
Los Angeles Airport
20:14
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
11ชั่วโมง 14นาที
ทันที 
 
#AA3 #WN1931
12:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 4h 56m
Los Angeles Airport
21:05
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
12ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AA1587 #WN1083
13:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 3h 22m
Phoenix Airport
20:40
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
10ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#DL675 #DL886
16:41
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 1h 3m
Salt Lake City Airport
21:43
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
8ชั่วโมง 2นาที
ทันที 
 
#B6669
17:40
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
21:10
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#AA302 #WN686
18:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 9h 48m
Los Angeles Airport
08:15
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
17ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#DL3132 #WN686
18:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 9h 58m
Los Angeles Airport
08:15
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
17ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#DL3132 #AS3395
18:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 13h 53m
Los Angeles Airport
12:16
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
21ชั่วโมง 16นาที
ทันที 
 
#DL3132 #AS3456
18:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 21h 53m
Los Angeles Airport
20:14
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
1วัน 5ชั่วโมง 14นาที
ทันที 
 
#AA302 #DL3951
18:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 12h 28m
Los Angeles Airport
10:56
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
19ชั่วโมง 56นาที
ทันที 
 
#DL3132 #DL3951
18:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 12h 38m
Los Angeles Airport
10:56
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
19ชั่วโมง 56นาที
ทันที 
 
#AS425 #AS3395
18:40
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 13h 10m
Los Angeles Airport
12:16
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
20ชั่วโมง 36นาที
ทันที 
 
#AS425 #WN686
18:40
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 9h 15m
Los Angeles Airport
08:15
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
16ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#AS425 #DL3951
18:40
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 11h 55m
Los Angeles Airport
10:56
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
19ชั่วโมง 16นาที
ทันที 
 
#B697 #UA222
19:52
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 12h 53m
Denver Airport
13:06
SJC San Jose Airport USA, ซาน โฮเซ
20ชั่วโมง 14นาที
ทันที 
 

จาก John F Kennedy Airport (JFK) ถึง โอ๊กแลนด์ (SFO) โดย เที่ยวบิน

#DL3133 #WN1050
07:05
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 3h 1m
Seattle Tacoma Airport
15:15
OAK Oakland Airport
11ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#B61611 #WN1571
07:35
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 3h 12m
Las Vegas Airport
14:40
OAK Oakland Airport
10ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#B61611 #NK1294
07:35
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 4h 1m
Las Vegas Airport
15:32
OAK Oakland Airport
10ชั่วโมง 57นาที
ทันที 
 
#B61611 #G487
07:35
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 20h 42m
Las Vegas Airport
08:09
OAK Oakland Airport
1วัน 3ชั่วโมง 34นาที
ทันที 
 
#B6675 #WN173
07:50
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 2h 50m
New Orleans Airport
15:25
OAK Oakland Airport
10ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#DL659 #WN1412
08:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 6h 5m
Los Angeles Airport
18:25
OAK Oakland Airport
13ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#B6423 #WN1412
10:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 4h 9m
Los Angeles Airport
18:25
OAK Oakland Airport
11ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#AS160 #AS2770
11:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 1h 10m
Seattle Tacoma Airport
18:05
OAK Oakland Airport
9ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#AA1587 #WN2414
13:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 3h 22m
Phoenix Airport
20:45
OAK Oakland Airport
10ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#AA1587 #WN1640
13:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 15h 57m
Phoenix Airport
09:25
OAK Oakland Airport
23ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#DL3132 #WN1963
18:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 10h 8m
Los Angeles Airport
08:30
OAK Oakland Airport
17ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#AA302 #WN1963
18:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 10h 33m
Los Angeles Airport
09:05
OAK Oakland Airport
18ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AS425 #WN1963
18:40
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 10h
Los Angeles Airport
09:05
OAK Oakland Airport
17ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#B697 #WN1502
19:52
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 10h 33m
Denver Airport
10:40
OAK Oakland Airport
17ชั่วโมง 48นาที
ทันที 
 

จาก La Guardia Airport (LGA) ถึง ซานฟรานซิสโก (SFO) โดย เที่ยวบิน

#UA3443 #UA1952
06:29
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
Stop 1h 11m
Chicago OHare Airport
11:55