50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก John F Kennedy Airport (JFK) ถึง ลอสแองเจิลลิส (LAX) โดย เที่ยวบิน

#B623
05:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
08:28
LAX Los Angeles Airport
5ชั่วโมง 58นาที
ทันที 
 
06:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
09:30
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#B6123
06:35
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
09:33
LAX Los Angeles Airport
5ชั่วโมง 58นาที
ทันที 
 
07:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
09:55
LAX Los Angeles Airport
5ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
07:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
10:13
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
 
#B6323
07:20
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
10:16
LAX Los Angeles Airport
5ชั่วโมง 56นาที
ทันที 
 
#AS1399
07:40
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
10:55
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
08:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
11:12
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 12นาที
ทันที 
 
#B6323
08:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
11:03
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 3นาที
ทันที 
 
08:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
11:00
LAX Los Angeles Airport
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#DL1019
08:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
11:25
LAX Los Angeles Airport
5ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#DL1128 #DL702
08:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 4h 46m
Atlanta Airport
17:24
LAX Los Angeles Airport
11ชั่วโมง 54นาที
ทันที 
 
#B61923
09:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
12:05
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#DL5194 #DL929
09:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 6h 31m
Detroit Airport
19:45
LAX Los Angeles Airport
13ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#DL1085
09:59
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
12:55
LAX Los Angeles Airport
5ชั่วโมง 56นาที
ทันที 
 
10:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
13:18
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 18นาที
ทันที 
 
#B6423
10:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
12:56
LAX Los Angeles Airport
5ชั่วโมง 56นาที
ทันที 
 
11:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
14:23
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
 
11:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
14:45
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#B6523
11:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
14:31
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 1นาที
ทันที 
 
#DL1127 #AS1398
11:55
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 2h 4m
Seattle Tacoma Airport
19:50
LAX Los Angeles Airport
10ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
11:55
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
14:52
LAX Los Angeles Airport
5ชั่วโมง 57นาที
ทันที 
 
#DL1127 #DL1078
11:55
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 4h 4m
Seattle Tacoma Airport
21:34
LAX Los Angeles Airport
12ชั่วโมง 39นาที
ทันที 
 
12:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
15:13
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
 
13:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
16:15
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#AA1587 #AA760
13:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 1h 22m
Phoenix Airport
18:18
LAX Los Angeles Airport
8ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
 
13:55
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
16:57
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 2นาที
ทันที 
 
#B6623
14:15
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
17:40
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
14:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
17:55
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#DL816 #DL1068
14:35
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 1h 53m
Minneapolis Airport
20:13
LAX Los Angeles Airport
8ชั่วโมง 38นาที
ทันที 
 
15:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
18:57
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
 
#DL1021
15:40
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
18:42
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 2นาที
ทันที 
 
#B61323
15:59
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
19:08
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 9นาที
ทันที 
 
#DL460 #DL1211
16:18
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 1h 1m
Salt Lake City Airport
21:41
LAX Los Angeles Airport
8ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
 
16:55
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
20:29
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 34นาที
ทันที 
 
17:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
20:35
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
17:15
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
20:40
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#B61523
17:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
21:02
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 32นาที
ทันที 
 
#B61523
17:40
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
20:31
LAX Los Angeles Airport
5ชั่วโมง 51นาที
ทันที 
 
18:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
21:33
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 33นาที
ทันที 
 
#DL3132
18:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
21:02
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 2นาที
ทันที 
 
#AS657 #AS3333
18:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 9h 20m
San Francisco Airport
08:48
LAX Los Angeles Airport
17ชั่วโมง 38นาที
ทันที 
 
#AS657 #DL1845
18:15
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 9h 15m
San Francisco Airport
08:25
LAX Los Angeles Airport
17ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
18:25
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
21:35
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
18:40
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
21:45
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
19:29
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
22:30
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 1นาที
ทันที 
 
#B697 #WN995
19:52
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 8h 23m
Denver Airport
08:30
LAX Los Angeles Airport
15ชั่วโมง 38นาที
ทันที 
 
#B697 #DL708
19:52
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 8h 48m
Denver Airport
08:45
LAX Los Angeles Airport
15ชั่วโมง 53นาที
ทันที 
 
20:15
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
23:43
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 28นาที
ทันที 
 
#B61623
20:20
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
23:37
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 17นาที
ทันที 
 
#B61318 #B6487
20:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 11h 11m
Boston Airport
11:54
LAX Los Angeles Airport
18ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
 
21:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
00:09
LAX Los Angeles Airport
5ชั่วโมง 59นาที
ทันที 
 
21:15
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
00:43
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 28นาที
ทันที 
 
#B61723
21:20
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
00:31
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 11นาที
ทันที 
 
#IB7352 #IB7439
21:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 2h
Heathrow Airport
14:45
LAX Los Angeles Airport
20ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#B62023
22:20
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
01:27
LAX Los Angeles Airport
6ชั่วโมง 7นาที
ทันที 
 

จาก John F Kennedy Airport (JFK) ถึง ริเวอร์ไซด์ (LAX) โดย เที่ยวบิน

#DL714 #DL1092
07:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 23h 59m
Salt Lake City Airport
10:40
ONT Ontario Airport, ริเวอร์ไซด์
1วัน 6ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#B615 #WN1530
07:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 2h 51m
San Francisco Airport
14:45
ONT Ontario Airport, ริเวอร์ไซด์
10ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#B6871 #DL3967
09:27
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 2h 58m
Salt Lake City Airport
16:08
ONT Ontario Airport, ริเวอร์ไซด์
9ชั่วโมง 41นาที
ทันที 
 
#DL460 #DL4152
16:18
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 13h 56m
Salt Lake City Airport
10:26
ONT Ontario Airport, ริเวอร์ไซด์
21ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
 
#DL675 #DL3581
16:41
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 53m
Salt Lake City Airport
21:29
ONT Ontario Airport, ริเวอร์ไซด์
7ชั่วโมง 48นาที
ทันที 
 
#B6355
17:55
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
21:07
ONT Ontario Airport, ริเวอร์ไซด์
6ชั่วโมง 12นาที
ทันที 
 
#AS657 #WN1530
18:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 15h 30m
San Francisco Airport
14:45
ONT Ontario Airport, ริเวอร์ไซด์
23ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#AS657 #UA5371
18:15
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 13h
San Francisco Airport
12:23
ONT Ontario Airport, ริเวอร์ไซด์
21ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
 
#B697 #WN667
19:52
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 21h 38m
Denver Airport
21:35
ONT Ontario Airport, ริเวอร์ไซด์
1วัน 4ชั่วโมง 43นาที
ทันที 
 

จาก John F Kennedy Airport (JFK) ถึง ลอง บีช (LAX) โดย เที่ยวบิน

#B61013
07:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
11:45
LGB Long Beach Airport, ลอง บีช
7ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#B615 #WN1622
07:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 2h 16m
Sacramento Airport
15:50
LGB Long Beach Airport, ลอง บีช
11ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#B6213
08:20
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
11:19
LGB Long Beach Airport, ลอง บีช
5ชั่วโมง 59นาที
ทันที 
 
#B61013
17:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
20:06
LGB Long Beach Airport, ลอง บีช
6ชั่วโมง 6นาที
ทันที 
 

จาก John F Kennedy Airport (JFK) ถึง แพซาดีนาแคลิฟอร์เนีย (LAX) โดย เที่ยวบิน

#B615 #WN1251
07:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 2h 6m
San Francisco Airport
13:45
BUR Burbank Airport, แพซาดีนาแคลิฟอร์เนีย
9ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#B61611 #WN452
07:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 22h 54m
Las Vegas Airport
10:05
BUR Burbank Airport, แพซาดีนาแคลิฟอร์เนีย
1วัน 5ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#B61611 #WN1017
07:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 8h 54m
Las Vegas Airport
20:00
BUR Burbank Airport, แพซาดีนาแคลิฟอร์เนีย
15ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#B61611 #WN839
07:35
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 3h 52m
Las Vegas Airport
15:00
BUR Burbank Airport, แพซาดีนาแคลิฟอร์เนีย
10ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#B62359
08:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
11:05
BUR Burbank Airport, แพซาดีนาแคลิฟอร์เนีย
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AS160 #AS3422
11:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 2h 15m
Seattle Tacoma Airport
19:28
BUR Burbank Airport, แพซาดีนาแคลิฟอร์เนีย
10ชั่วโมง 58นาที
ทันที 
 
#B6359
16:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
19:44
BUR Burbank Airport, แพซาดีนาแคลิฟอร์เนีย
6ชั่วโมง 14นาที
ทันที 
 
#AS657 #UA5923
18:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 13h 20m
San Francisco Airport
12:09
BUR Burbank Airport, แพซาดีนาแคลิฟอร์เนีย
20ชั่วโมง 59นาที
ทันที 
 
#AS657 #UA5233
18:15
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 20h 25m
San Francisco Airport
19:39
BUR Burbank Airport, แพซาดีนาแคลิฟอร์เนีย
1วัน 4ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
 
#AS657 #WN1251
18:15
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 14h 35m
San Francisco Airport
13:45
BUR Burbank Airport, แพซาดีนาแคลิฟอร์เนีย
22ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#B697 #UA5940
19:52
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 12h 59m
Denver Airport
13:01
BUR Burbank Airport, แพซาดีนาแคลิฟอร์เนีย
20ชั่วโมง 9นาที
ทันที 
 

จาก John F Kennedy Airport (JFK) ถึง เออร์ไวน์ (LAX) โดย เที่ยวบิน

#B61611 #B65323
07:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 17h 29m
Las Vegas Airport
04:35
SNA Santa Ana Airport, เออร์ไวน์
1วัน 5นาที
ทันที 
 
#DL610 #UA212
08:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 6h 11m
San Francisco Airport
19:12
SNA Santa Ana Airport, เออร์ไวน์
14ชั่วโมง 2นาที
ทันที 
 
#DL610 #AS3318
08:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 2h 41m
San Francisco Airport
15:47
SNA Santa Ana Airport, เออร์ไวน์
10ชั่วโมง 37นาที
ทันที