50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก John F Kennedy Airport (JFK) ถึง บอสตัน (BOS) โดย เที่ยวบิน

#B6118
06:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
07:02
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 2นาที
ทันที 
 
#DL5328
06:29
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
07:49
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#B6518
06:59
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
08:10
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 11นาที
ทันที 
 
#DL1531
07:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
08:23
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
 
#DL4913
07:29
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
08:37
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
 
07:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
08:45
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#B6118
07:45
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
08:39
BOS Boston Airport
54นาที
ทันที 
 
#DL5480
09:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
10:30
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#DL4727
09:20
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
10:33
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
 
#DL5625
09:40
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
11:02
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
 
09:55
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
11:17
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
 
#DL1202
10:29
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
11:53
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
 
#B6118
10:31
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
11:44
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
 
#DL4875
11:57
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
13:19
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
 
#B65921 #9K5201
12:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 2h 50m
Nantucket Airport
17:00
BOS Boston Airport
5ชั่วโมง
ทันที 
 
#9K101 #9K5321
12:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 46m
Nantucket Airport
14:54
BOS Boston Airport
2ชั่วโมง 54นาที
ทันที 
 
#B65921 #B65353
12:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 1h 50m
Nantucket Airport
16:00
BOS Boston Airport
4ชั่วโมง
ทันที 
 
12:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
13:38
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
 
#DL5312
12:55
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
14:17
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
 
#DL5638
13:09
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
14:33
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
 
#B61518
13:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
14:45
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#B61518
13:40
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
14:55
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#B6718
14:44
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
16:07
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
 
#DL2935
14:55
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
16:19
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
 
#DL4913
14:55
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
16:14
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 19นาที
ทันที 
 
15:05
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
16:32
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
 
#DL2935
15:17
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
16:53
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 36นาที
ทันที 
 
#DL4851
16:55
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
18:37
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 42นาที
ทันที 
 
17:00
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
18:28
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 28นาที
ทันที 
 
#DL5631
17:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
18:51
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 41นาที
ทันที 
 
#B61418
17:45
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
19:14
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 29นาที
ทันที 
 
#DL1636
19:25
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
21:02
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 37นาที
ทันที 
 
#DL5271
19:25
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
21:06
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 41นาที
ทันที 
 
#DL4629
19:45
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
21:12
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
 
#B61318
20:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
21:32
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 2นาที
ทันที 
 
21:26
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
22:55
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 29นาที
ทันที 
 
21:29
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
23:05
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 36นาที
ทันที 
 
#DL5829
21:29
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
22:55
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
 
#IB7352 #IB7395
21:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
Stop 7h 40m
Heathrow Airport
19:50
BOS Boston Airport
22ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#B61318
22:30
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
23:51
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 21นาที
ทันที 
 

จาก La Guardia Airport (LGA) ถึง บอสตัน (BOS) โดย เที่ยวบิน

#B61432
06:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
07:08
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
 
06:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
07:06
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 6นาที
ทันที 
 
#DL3059
06:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
07:16
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 16นาที
ทันที 
 
#DL5962
06:30
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
07:51
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 21นาที
ทันที 
 
#DL5662
06:59
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
08:19
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
07:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
08:11
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 11นาที
ทันที 
 
#DL5648
07:59
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
09:24
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#B61732
07:59
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
09:12
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
 
08:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
09:14
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 14นาที
ทันที 
 
#DL5791
09:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
10:30
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
10:25
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#B6632
09:30
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
10:53
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
 
#DL5993
09:59
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
11:33
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 34นาที
ทันที 
 
10:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
11:22
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
 
#B6732
10:59
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
12:21
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
 
#DL5645
10:59
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
12:25
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
 
11:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
12:25
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#DL5645
11:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
12:33
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 33นาที
ทันที 
 
#DL5808
11:59
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
13:27
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 28นาที
ทันที 
 
#DL5621
12:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
13:17
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 17นาที
ทันที 
 
12:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
13:24
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
 
#DL5795
12:59
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
14:30
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 31นาที
ทันที 
 
#DL6062
12:59
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
14:25
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
 
13:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
14:23
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
 
13:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
14:25
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#B6832
13:30
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
14:45
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#DL5942
13:59
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
15:25
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
 
14:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
15:18
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 18นาที
ทันที 
 
#UA689 #UA3462
14:45
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
Stop 1h 21m
Washington Dulles Airport
19:19
BOS Boston Airport
4ชั่วโมง 34นาที
ทันที 
 
#B61632
14:59
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
16:19
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#DL5651
14:59
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
16:27
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 28นาที
ทันที 
 
15:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
16:26
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
 
#UA3435 #UA3426
15:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
Stop 1h 10m
Chicago OHare Airport
21:33
BOS Boston Airport
6ชั่วโมง 33นาที
ทันที 
 
#DL5651
15:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
16:23
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
 
#DL1095 #DL496
15:35
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
Stop 3h 33m
Atlanta Airport
23:54
BOS Boston Airport
8ชั่วโมง 19นาที
ทันที 
 
16:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
17:25
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#DL5803
16:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
17:33
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 33นาที
ทันที 
 
#DL6056
16:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
17:28
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 28นาที
ทันที 
 
#B61832
16:29
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
17:51
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
 
#DL5894
16:59
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
18:35
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 36นาที
ทันที 
 
#DL5619
17:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
18:22
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
 
17:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
18:22
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
 
#WN159 #WN162
17:10
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
Stop 1h 55m
Baltimore Airport
21:45
BOS Boston Airport
4ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#AA1263 #AA2579
17:30
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
Stop 17h 51m
Dallas Fort Worth Airport
19:14
BOS Boston Airport
1วัน 1ชั่วโมง 44นาที
ทันที 
 
#B61232
17:30
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
18:55
BOS Boston Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#DL710 #DL2105
17:30
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
Stop 1h 1m
Detroit Airport
22:18
BOS Boston Airport
4ชั่วโมง 48นาที
ทันที