50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก นิวเดลี ถึง จันทิครห์ โดย รถไฟ

07:40
นิวเดลี
11:05
จันทิครห์
3ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
07:40
นิวเดลี
11:05
จันทิครห์
3ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
07:50
นิวเดลี
11:35
จันทิครห์
3ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
07:50
นิวเดลี
11:35
จันทิครห์
3ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
07:50
นิวเดลี
11:35
จันทิครห์
3ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
11:05
นิวเดลี
15:57
จันทิครห์
4ชั่วโมง 52นาที
คืนเงิน 
11:05
นิวเดลี
15:57
จันทิครห์
4ชั่วโมง 52นาที
คืนเงิน 
11:05
นิวเดลี
15:57
จันทิครห์
4ชั่วโมง 52นาที
คืนเงิน 
11:50
นิวเดลี
15:45
จันทิครห์
3ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
11:50
นิวเดลี
15:45
จันทิครห์
3ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
11:50
นิวเดลี
15:45
จันทิครห์
3ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
11:50
นิวเดลี
15:45
จันทิครห์
3ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
14:35
นิวเดลี
19:03
จันทิครห์
4ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
14:35
นิวเดลี
19:03
จันทิครห์
4ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
17:15
นิวเดลี
20:35
จันทิครห์
3ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
17:15
นิวเดลี
20:35
จันทิครห์
3ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
18:25
นิวเดลี
23:45
จันทิครห์
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
18:25
นิวเดลี
23:45
จันทิครห์
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
18:25
นิวเดลี
23:45
จันทิครห์
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
18:25
นิวเดลี
23:45
จันทิครห์
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
19:15
นิวเดลี
22:45
จันทิครห์
3ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
19:15
นิวเดลี
22:45
จันทิครห์
3ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 

จาก ฮาสราตนิซามุดดิน ถึง จันทิครห์ โดย รถไฟ

00:13
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
06:45
จันทิครห์
6ชั่วโมง 32นาที
คืนเงิน 
00:13
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
06:45
จันทิครห์
6ชั่วโมง 32นาที
คืนเงิน 
00:13
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
06:45
จันทิครห์
6ชั่วโมง 32นาที
คืนเงิน 
07:09
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
11:35
จันทิครห์
4ชั่วโมง 26นาที
คืนเงิน 
07:09
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
11:35
จันทิครห์
4ชั่วโมง 26นาที
คืนเงิน 
07:09
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
11:35
จันทิครห์
4ชั่วโมง 26นาที
คืนเงิน 
10:03
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
15:57
จันทิครห์
5ชั่วโมง 54นาที
คืนเงิน 
10:03
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
15:57
จันทิครห์
5ชั่วโมง 54นาที
คืนเงิน 
10:03
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
15:57
จันทิครห์
5ชั่วโมง 54นาที
คืนเงิน 
10:52
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
15:45
จันทิครห์
4ชั่วโมง 53นาที
คืนเงิน 
10:52
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
15:45
จันทิครห์
4ชั่วโมง 53นาที
คืนเงิน 
10:52
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
15:45
จันทิครห์
4ชั่วโมง 53นาที
คืนเงิน 
10:52
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
15:45
จันทิครห์
4ชั่วโมง 53นาที
คืนเงิน 
17:15
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
23:45
จันทิครห์
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
17:15
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
23:45
จันทิครห์
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
17:15
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
23:45
จันทิครห์
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
17:15
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
23:45
จันทิครห์
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
21:10
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
03:50
จันทิครห์
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
21:10
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
03:50
จันทิครห์
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
21:10
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
03:50
จันทิครห์
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 

จาก เดลี ถึง จันทิครห์ โดย รถไฟ

04:25
เดลี
09:50
จันทิครห์
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
04:25
เดลี
09:50
จันทิครห์
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
04:25
เดลี
09:50
จันทิครห์
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
21:30
เดลี
02:55
จันทิครห์
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
21:30
เดลี
02:55
จันทิครห์
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
21:30
เดลี
02:55
จันทิครห์
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
21:30
เดลี
02:55
จันทิครห์
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
21:30
เดลี
02:55
จันทิครห์
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 

จาก นิวเดลีซาไรโรฮิลลา ถึง จันทิครห์ โดย รถไฟ

05:35
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
10:25
จันทิครห์
4ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
05:35
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
10:25
จันทิครห์
4ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 

จาก นิวเดลีชันตัน ถึง จันทิครห์ โดย รถไฟ

11:51
นิวเดลีชันตัน
16:20
จันทิครห์
4ชั่วโมง 29นาที
คืนเงิน 
11:51
นิวเดลีชันตัน
16:20
จันทิครห์
4ชั่วโมง 29นาที
คืนเงิน 
11:51
นิวเดลีชันตัน
16:20
จันทิครห์
4ชั่วโมง 29นาที
คืนเงิน 
11:51
นิวเดลีชันตัน
16:20
จันทิครห์
4ชั่วโมง 29นาที
คืนเงิน 

จาก เดลี ถึง จันทิครห์ โดย รถบัส

17:15
เดลี
23:00
จันทิครห์
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:15
เดลี
23:00
จันทิครห์
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:31
เดลี
23:00
จันทิครห์
5ชั่วโมง 29นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:31
เดลี
23:00
จันทิครห์
5ชั่วโมง 29นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:00
เดลี
00:45
จันทิครห์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:00
เดลี
00:45
จันทิครห์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:00
เดลี
02:15
จันทิครห์
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:00
เดลี
02:15
จันทิครห์
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:00
เดลี
23:59
จันทิครห์
3ชั่วโมง 59นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:00
เดลี
02:30
จันทิครห์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:00
เดลี
01:30
จันทิครห์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:00
เดลี
02:30
จันทิครห์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:00
เดลี
01:30
จันทิครห์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:15
เดลี
01:30
จันทิครห์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:15
เดลี
01:30
จันทิครห์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:00
เดลี
02:15
จันทิครห์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:00
เดลี
02:15
จันทิครห์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี (DEL) ถึง จันทิครห์ (IXC) โดย เที่ยวบิน

#AI443
05:40
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
06:35
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
55นาที
ทันที 
 
#AI443
05:45
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
06:35
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
50นาที
ทันที 
 
#6E657
06:25
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
07:25
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#6E545
06:30
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
07:25
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
55นาที
ทันที 
 
#UK667
07:10
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
08:15
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#G8108
08:40
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
10:05
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#G8108
09:00
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
10:00
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#6E5017
09:15
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
10:15
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AI463
11:15
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
12:10
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
55นาที
ทันที 
 
#AI463
12:35
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
13:35
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#6E966
13:00
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
13:50
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
50นาที
ทันที 
 
#6E937
13:35
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
14:30
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
55นาที
ทันที 
 
#UK706
13:40
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
14:45
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#UK637
17:10
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
18:15
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AI9831
18:15
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
19:15
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AI9831
19:35
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
20:35
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#G8107
21:25
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
22:15
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
50นาที
ทันที 
 

จาก เมืองเดลี ถึง จันทิครห์ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
เมืองเดลี
เวลา
เมืองจันดิการ์
4ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเดลี
เวลา
เมืองจันดิการ์
4ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

เดินทางจาก นิวเดลี ไป จันทิครห์อย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก นิวเดลี ไป จันทิครห์, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • แท๊กซี่

ระยะทางจาก นิวเดลี ไกลจาก จันทิครห์ แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก นิวเดลี ไป จันทิครห์ เป็นระยะทาง 125 ไมล์ส (200 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 146 ไมล์ส (234 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก นิวเดลี ไป จันทิครห์ นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก นิวเดลี ไป จันทิครห์ ใช้เวลา 4 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก นิวเดลี ไป จันทิครห์ เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก นิวเดลี ไป จันทิครห์ ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย INR 6,232 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก นิวเดลี ไป จันทิครห์ กี่รอบต่อวัน ?

แท็กซี่ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถจองการเดินทางจาก เดลี ไป จันทิครห์ โดยเลือกเวลาใดก็ได้

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง นิวเดลี และ จันทิครห์ โดย แท๊กซี่ การเดินทางจาก นิวเดลี ไป จันทิครห์ มีตัวเลือกเป็น แท๊กซี่ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

แท็กซี่

ข้อควรจำก่อนทำการจองรถแท็กซี่:

  • เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด แจ้งจุดรับ-ส่งให้ถูกต้อง
  • โปรดแจ้งบริษัทล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนเส้นทาง หรือแวะจอดระหว่างการเดินทาง เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  • ขณะการเดินทาง สามารถใช้เส้นทางตาม Google Maps หรือ GPS ได้

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย แท๊กซี่ จาก นิวเดลี ไป จันทิครห์ เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 512 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว แท๊กซี่ จาก นิวเดลี ไป จันทิครห์ ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.