รัฐเนกรีเซมบีลัน ปลายทาง กัวลาลัมเปอร์ @ รถไฟ 24 ก.พ. 2018

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Tampin ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถไฟ

#9420
KTM
07:54
Tampin, รัฐมะละกา
09:44
Kuala Lumpur Sentral
1h 50m
Instant
#9322
KTM
15:24
Tampin, รัฐมะละกา
17:14
Kuala Lumpur Sentral
1h 50m
Instant
#9422
KTM
16:24
Tampin, รัฐมะละกา
18:12
Kuala Lumpur Sentral
1h 48m
Instant
#9424
KTM
21:34
Tampin, รัฐมะละกา
23:22
Kuala Lumpur Sentral
1h 48m
Instant