รัฐเนกรีเซมบีลัน ปลายทาง กัวลาลัมเปอร์ @ รถไฟ 27 พ.ย. 2017

จาก Tampin ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถไฟ

#9512
KTM
07:54
Tampin, รัฐมะละกา
09:39
Kuala Lumpur Sentral
1h 45m
Instant
#9514
KTM
15:24
Tampin, รัฐมะละกา
17:12
Kuala Lumpur Sentral
1h 48m
Instant
#9520
KTM
21:34
Tampin, รัฐมะละกา
23:22
Kuala Lumpur Sentral
1h 48m
Instant
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ