50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Naypyitaw Central ถึง มัณฑะเลย์ โดย รถไฟ

01:55
Naypyitaw Central
08:00
เซ็นทรัลมันดาเล
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
02:50
Naypyitaw Central
09:00
เซ็นทรัลมันดาเล
6ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
15:20
Naypyitaw Central
21:00
เซ็นทรัลมันดาเล
5ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
17:00
Naypyitaw Central
23:00
เซ็นทรัลมันดาเล
6ชั่วโมง
คืนเงิน 

จาก เมียวมาเซย์ ถึง มัณฑะเลย์ โดย รถบัส

07:30
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
13:00
คีเวลเซลกัน, มัณฑะเลย์
5ชั่วโมง 30นาที
09:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
13:30
คีเวลเซลกัน, มัณฑะเลย์
4ชั่วโมง 30นาที
13:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
18:00
ชานเมียชเวพยิ, มัณฑะเลย์
5ชั่วโมง
14:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
18:30
คีเวลเซลกัน, มัณฑะเลย์
4ชั่วโมง 30นาที
17:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
21:30
คีเวลเซลกัน, มัณฑะเลย์
4ชั่วโมง 30นาที
17:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
21:30
คีเวลเซลกัน, มัณฑะเลย์
4ชั่วโมง 30นาที
21:30
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
02:00
คีเวลเซลกัน, มัณฑะเลย์
4ชั่วโมง 30นาที
22:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
03:30
คีเวลเซลกัน, มัณฑะเลย์
5ชั่วโมง 30นาที

เวลา เนปยีดอ ถึง เซ็นทรัลมันดาเล

เวลา เนปยีดอ ถึง เซ็นทรัลมันดาเล
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Mandalar Minn Express Economy 45 07:30 – 13:00MMK 11,739
Mandalar Minn Express VIP 36 09:00 – 13:30MMK 13,207
Elite Express Economy 45 13:00 – 18:00MMK 10,272
Mandalar Minn Express Economy 45 14:00 – 18:30MMK 11,739
Mandalar Minn Express Economy 45 17:00 – 21:30MMK 11,739
Mandalar Minn Express VIP 36 21:30 – 02:00MMK 13,207
Mandalar Minn Express Economy 45 22:00 – 03:30MMK 11,739

เส้นทางยอดนิยมใน พม่า