จาก เนเปิลส์ (อิตาลี)

ออสเตรีย

บัลแกเรีย

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

อียิปต์

ฟินแลนด์

ฮังการี

ไอร์แลนด์

อิสราเอล

ลิทัวเนีย

ลักเซมเบิร์ก

มอลตา

นอร์เวย์

โปรตุเกส

รัสเซีย

สวีเดน

สวิตเซอร์แลนด์

อเมริกา

เวเนซุเอลา