จาก น็องต์ (ฝรั่งเศส)

ออสเตรีย

แคนาดา

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

ไอร์แลนด์

อิสราเอล

มอลตา