50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก หนานจิง ถึง หนิงโป โดย รถไฟ

01:04
NJH หนานจิง
09:29
NGH หนิงโป
8ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
01:04
NJH หนานจิง
09:29
NGH หนิงโป
8ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
01:05
NJH หนานจิง
09:30
NGH หนิงโป
8ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
01:21
NJH หนานจิง
11:06
NGH หนิงโป
9ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
01:21
NJH หนานจิง
11:06
NGH หนิงโป
9ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
01:29
NJH หนานจิง
11:14
NGH หนิงโป
9ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D3125
06:37
NJH หนานจิง
11:22
NGH หนิงโป
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D3125
06:37
NJH หนานจิง
11:22
NGH หนิงโป
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7505
07:13
NJH หนานจิง
11:03
NGH หนิงโป
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7505
07:13
NJH หนานจิง
11:03
NGH หนิงโป
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7505
07:13
NJH หนานจิง
11:03
NGH หนิงโป
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D3295
07:45
NJH หนานจิง
10:55
NGH หนิงโป
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D3295
07:45
NJH หนานจิง
10:55
NGH หนิงโป
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D2281
07:46
NJH หนานจิง
12:36
NGH หนิงโป
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D2281
07:46
NJH หนานจิง
12:36
NGH หนิงโป
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7587
07:48
NJH หนานจิง
12:03
NGH หนิงโป
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7587
07:48
NJH หนานจิง
12:03
NGH หนิงโป
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7587
07:48
NJH หนานจิง
12:03
NGH หนิงโป
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7689
08:00
NJH หนานจิง
10:30
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7689
08:00
NJH หนานจิง
10:30
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7689
08:00
NJH หนานจิง
10:30
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D3135
08:09
NJH หนานจิง
13:19
NGH หนิงโป
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D3135
08:09
NJH หนานจิง
13:19
NGH หนิงโป
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7665
08:13
NJH หนานจิง
10:48
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7665
08:13
NJH หนานจิง
10:48
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7665
08:13
NJH หนานจิง
10:48
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7507
08:16
NJH หนานจิง
12:11
NGH หนิงโป
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7507
08:16
NJH หนานจิง
12:11
NGH หนิงโป
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7507
08:16
NJH หนานจิง
12:11
NGH หนิงโป
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7611
08:46
NJH หนานจิง
11:26
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7611
08:46
NJH หนานจิง
11:26
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7589
08:46
NJH หนานจิง
12:41
NGH หนิงโป
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7611
08:46
NJH หนานจิง
11:26
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7589
08:46
NJH หนานจิง
12:41
NGH หนิงโป
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7589
08:46
NJH หนานจิง
12:41
NGH หนิงโป
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7581
08:52
NJH หนานจิง
13:42
NGH หนิงโป
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7581
08:52
NJH หนานจิง
13:42
NGH หนิงโป
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7581
08:52
NJH หนานจิง
13:42
NGH หนิงโป
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7645
09:03
NJH หนานจิง
11:33
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7645
09:03
NJH หนานจิง
11:33
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7645
09:03
NJH หนานจิง
11:33
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7599
09:28
NJH หนานจิง
13:03
NGH หนิงโป
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7599
09:28
NJH หนานจิง
13:03
NGH หนิงโป
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7599
09:28
NJH หนานจิง
13:03
NGH หนิงโป
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D2195
09:52
NJH หนานจิง
12:17
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D2195
09:52
NJH หนานจิง
12:17
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7681
10:13
NJH หนานจิง
12:58
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7681
10:13
NJH หนานจิง
12:58
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:28
NJH หนานจิง
12:48
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:28
NJH หนานจิง
12:48
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:28
NJH หนานจิง
12:48
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G1961
10:59
NJH หนานจิง
13:44
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G1961
10:59
NJH หนานจิง
13:44
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G1961
10:59
NJH หนานจิง
13:44
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D3141
11:12
NJH หนานจิง
15:27
NGH หนิงโป
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D3141
11:12
NJH หนานจิง
15:27
NGH หนิงโป
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:12
NJH หนานจิง
13:27
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:12
NJH หนานจิง
13:27
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:12
NJH หนานจิง
13:27
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7595
11:20
NJH หนานจิง
15:10
NGH หนิงโป
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7595
11:20
NJH หนานจิง
15:10
NGH หนิงโป
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7595
11:20
NJH หนานจิง
15:10
NGH หนิงโป
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:49
NJH หนานจิง
14:09
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:49
NJH หนานจิง
14:09
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:49
NJH หนานจิง
14:09
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7575
12:14
NJH หนานจิง
16:34
NGH หนิงโป
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7575
12:14
NJH หนานจิง
16:34
NGH หนิงโป
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7575
12:14
NJH หนานจิง
16:34
NGH หนิงโป
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7669
12:27
NJH หนานจิง
14:52
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7669
12:27
NJH หนานจิง
14:52
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7669
12:27
NJH หนานจิง
14:52
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:32
NJH หนานจิง
15:07
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:32
NJH หนานจิง
15:07
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:32
NJH หนานจิง
15:07
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:44
NJH หนานจิง
15:04
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:44
NJH หนานจิง
15:04
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:44
NJH หนานจิง
15:04
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7609
13:53
NJH หนานจิง
16:23
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7609
13:53
NJH หนานจิง
16:23
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7609
13:53
NJH หนานจิง
16:23
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7571
13:57
NJH หนานจิง
18:17
NGH หนิงโป
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7571
13:57
NJH หนานจิง
18:17
NGH หนิงโป
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7673
14:26
NJH หนานจิง
17:06
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7673
14:26
NJH หนานจิง
17:06
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7673
14:26
NJH หนานจิง
17:06
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G1893
14:47
NJH หนานจิง
17:42
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G1893
14:47
NJH หนานจิง
17:42
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G1893
14:47
NJH หนานจิง
17:42
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:30
NJH หนานจิง
17:50
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:30
NJH หนานจิง
17:50
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:30
NJH หนานจิง
17:50
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G1223
16:13
NJH หนานจิง
18:43
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G1223
16:13
NJH หนานจิง
18:43
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7677
16:51
NJH หนานจิง
19:21
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7677
16:51
NJH หนานจิง
19:21
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7677
16:51
NJH หนานจิง
19:21
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:15
NJH หนานจิง
19:40
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:15
NJH หนานจิง
19:40
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:15
NJH หนานจิง
19:40
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7661
17:26
NJH หนานจิง
20:11
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7661
17:26
NJH หนานจิง
20:11
NGH หนิงโป
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7661
17:26
NJH หนานจิง