หนานจิง ไป เหอเป่ย์

หนานจิง ไป เหอเป่ย์

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

รายการแนะนำ

ทันที สามารถคืนเงินได้
01:05
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 14ชั่วโมง 35นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #K102
15:40
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
16:43
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 15นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G166
20:58
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
16:02
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 35นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G14
19:37
VNP ปักกิ่งใต้

จาก Nanjing South ถึง เหอเป่ย์ โดย รถไฟ

ทันที สามารถคืนเงินได้
01:05
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 14ชั่วโมง 35นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #K102
15:40
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
01:11
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 14ชั่วโมง 35นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #K102 ชั้น นอนนิ่ม
15:46
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
07:16
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 5ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G204
12:16
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
07:48
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G102
12:33
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
08:02
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 35นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G104
12:37
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
08:13
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G6
11:38
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
08:33
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G34
13:03
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
08:37
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 35นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G106
13:12
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
08:58
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G20
12:23
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
09:02
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G8
12:27
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
09:06
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 20นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G108
13:26
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
09:16
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G110
13:41
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
09:21
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 15นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G120
13:36
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
09:35
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 35นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G112
14:10
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
09:50
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G114
14:15
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
10:02
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G2
13:32
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
10:11
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 35นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G58
14:46
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
10:29
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G36
14:54
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
11:01
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G10
14:31
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
11:09
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 15นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G116
15:24
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
11:17
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G46
15:47
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
11:49
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 20นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G42
16:09
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
12:10
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 10นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G124
16:20
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
12:15
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G122
16:45
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
12:27
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G126
17:07
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
12:50
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G130
17:30
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
13:02
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 55นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G38
17:57
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
13:10
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G12
16:40
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
13:22
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 55นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G168
18:17
VNP ปักกิ่งใต้
ทันที สามารถคืนเงินได้
13:41
NKH Nanjing South
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 55นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #G132
18:36
VNP ปักกิ่งใต้

Transport types between หนานจิง and เหอเป่ย์

  • เครื่องบิน ไม่พร้อมใช้งาน
  • รถไฟ ไม่พร้อมใช้งาน
  • รถโดยสาร ไม่พร้อมใช้งาน
  • เรือเฟอร์รี่ ไม่พร้อมใช้งาน
  • แท็กซี่ ไม่พร้อมใช้งาน
  • รถตู้ ไม่พร้อมใช้งาน

เวลา หนานจิง ถึง เหอเป่ย์

เวลา หนานจิง ถึง เหอเป่ย์
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
China Railway ที่นั่งแข็ง 01:05 - 15:40$ 26.59
China Railway Second Class Seat 07:16 - 12:16$ 74.17
China Railway ที่นั่งเฟิร์สคลาส 08:02 - 12:37$ 122.84
China Railway Second Class Seat 10:02 - 13:32$ 74.17
China Railway Second Class Seat 12:10 - 16:20$ 74.17
China Railway Second Class Seat 14:04 - 17:39$ 74.17
China Railway Second Class Seat 16:02 - 19:37$ 74.17
China Railway Second Class Seat 18:01 - 21:36$ 74.17
China Railway Second Class Seat 20:02 - 23:22$ 74.17
China Railway นอนนิ่ม 22:00 - 09:30$ 69.77

เส้นทางยอดนิยมใน จีน

เดินทางจาก หนานจิง ไป เหอเป่ย์อย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก หนานจิง ไป เหอเป่ย์, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • รถไฟ

ระยะทางจาก หนานจิง ไกลจาก เหอเป่ย์ แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก หนานจิง ไป เหอเป่ย์ เป็นระยะทาง 767 ไมล์ส (1233 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 564 ไมล์ส (906 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก หนานจิง ไป เหอเป่ย์ นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก หนานจิง ไป เหอเป่ย์ ใช้เวลา 19 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก หนานจิง ไป เหอเป่ย์ เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก หนานจิง ไป เหอเป่ย์ ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย USD 23.78 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก หนานจิง ไป เหอเป่ย์ กี่รอบต่อวัน ?

รถไฟ มักทำการวิ่งตามตาราง - โดยมี 183 เที่ยวต่อวัน.

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง หนานจิง และ เหอเป่ย์ โดย รถไฟ การเดินทางจาก หนานจิง ไป เหอเป่ย์ มีตัวเลือกเป็น รถไฟ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

รถไฟ

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วรถไฟ:

  • พิจารณารายละเอียดก่อนเลือกคลาสของรถไฟที่จะทำการเดินทาง
  • ส่วนใหญ่แล้ว ตู้นอนชั้น 2 ถือว่าค่อนข้างสบาย โดยมี 2 หรือ 4 ที่นอนต่อหนึ่งห้องกั้น และมักจะติดแอร์
  • สำหรับใครที่มองหาความสบายระดับพรีเมียม แนะนำให้จองชั้น 1 โดยราคาสำหรับตั๋วเฟิร์สคลาสอาจรวม Wi-Fi หรือของว่างและน้ำ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย รถไฟ จาก หนานจิง ไป เหอเป่ย์ เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 562 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว รถไฟ จาก หนานจิง ไป เหอเป่ย์ ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.