50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Nanjing South ถึง ปักกิ่ง โดย รถไฟ

01:05
NKH Nanjing South
15:40
VNP ปักกิ่งใต้
14ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
01:05
NKH Nanjing South
15:40
VNP ปักกิ่งใต้
14ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
01:11
NKH Nanjing South
15:46
VNP ปักกิ่งใต้
14ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:16
NKH Nanjing South
12:16
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
07:16
NKH Nanjing South
12:16
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
07:16
NKH Nanjing South
12:16
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
07:16
NKH Nanjing South
12:13
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 57นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:48
NKH Nanjing South
12:33
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:48
NKH Nanjing South
12:33
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:48
NKH Nanjing South
12:33
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:02
NKH Nanjing South
12:37
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:02
NKH Nanjing South
12:37
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:02
NKH Nanjing South
12:37
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:13
NKH Nanjing South
11:38
VNP ปักกิ่งใต้
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:13
NKH Nanjing South
11:38
VNP ปักกิ่งใต้
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:13
NKH Nanjing South
11:38
VNP ปักกิ่งใต้
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:33
NKH Nanjing South
13:03
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:33
NKH Nanjing South
13:03
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:33
NKH Nanjing South
13:03
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:37
NKH Nanjing South
13:12
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:37
NKH Nanjing South
13:12
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:37
NKH Nanjing South
13:12
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:58
NKH Nanjing South
12:23
VNP ปักกิ่งใต้
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:58
NKH Nanjing South
12:23
VNP ปักกิ่งใต้
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:58
NKH Nanjing South
12:23
VNP ปักกิ่งใต้
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:02
NKH Nanjing South
12:27
VNP ปักกิ่งใต้
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:02
NKH Nanjing South
12:27
VNP ปักกิ่งใต้
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:02
NKH Nanjing South
12:27
VNP ปักกิ่งใต้
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:06
NKH Nanjing South
13:26
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:06
NKH Nanjing South
13:26
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:06
NKH Nanjing South
13:26
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:16
NKH Nanjing South
13:41
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:16
NKH Nanjing South
13:41
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:16
NKH Nanjing South
13:41
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:21
NKH Nanjing South
13:36
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:21
NKH Nanjing South
13:36
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:21
NKH Nanjing South
13:36
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:35
NKH Nanjing South
14:10
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:35
NKH Nanjing South
14:10
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:35
NKH Nanjing South
14:10
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:50
NKH Nanjing South
14:15
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:50
NKH Nanjing South
14:15
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:50
NKH Nanjing South
14:15
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:02
NKH Nanjing South
13:32
VNP ปักกิ่งใต้
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:02
NKH Nanjing South
13:32
VNP ปักกิ่งใต้
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:02
NKH Nanjing South
13:32
VNP ปักกิ่งใต้
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:11
NKH Nanjing South
14:46
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:11
NKH Nanjing South
14:46
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:11
NKH Nanjing South
14:46
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:29
NKH Nanjing South
14:54
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:29
NKH Nanjing South
14:54
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:29
NKH Nanjing South
14:54
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:01
NKH Nanjing South
14:31
VNP ปักกิ่งใต้
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:01
NKH Nanjing South
14:31
VNP ปักกิ่งใต้
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:01
NKH Nanjing South
14:31
VNP ปักกิ่งใต้
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:09
NKH Nanjing South
15:24
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:09
NKH Nanjing South
15:24
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:09
NKH Nanjing South
15:24
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:17
NKH Nanjing South
15:47
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:17
NKH Nanjing South
15:47
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:17
NKH Nanjing South
15:47
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:49
NKH Nanjing South
16:09
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:49
NKH Nanjing South
16:09
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:49
NKH Nanjing South
16:09
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:10
NKH Nanjing South
16:20
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:10
NKH Nanjing South
16:20
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:10
NKH Nanjing South
16:20
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:15
NKH Nanjing South
16:45
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:15
NKH Nanjing South
16:45
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:15
NKH Nanjing South
16:45
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:27
NKH Nanjing South
17:07
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:27
NKH Nanjing South
17:07
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:27
NKH Nanjing South
17:07
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:50
NKH Nanjing South
17:30
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:50
NKH Nanjing South
17:30
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:50
NKH Nanjing South
17:30
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:02
NKH Nanjing South
17:57
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:02
NKH Nanjing South
17:57
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:02
NKH Nanjing South
17:57
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:10
NKH Nanjing South
16:40
VNP ปักกิ่งใต้
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:10
NKH Nanjing South
16:40
VNP ปักกิ่งใต้
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:10
NKH Nanjing South
16:40
VNP ปักกิ่งใต้
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:22
NKH Nanjing South
18:17
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:22
NKH Nanjing South
18:17
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:22
NKH Nanjing South
18:17
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:41
NKH Nanjing South
18:36
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:41
NKH Nanjing South
18:36
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:41
NKH Nanjing South
18:36
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:51
NKH Nanjing South
18:51
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
13:51
NKH Nanjing South
18:51
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
13:51
NKH Nanjing South
18:51
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
14:04
NKH Nanjing South
17:39
VNP ปักกิ่งใต้
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:04
NKH Nanjing South
17:39
VNP ปักกิ่งใต้
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:04
NKH Nanjing South
17:39
VNP ปักกิ่งใต้
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:24
NKH Nanjing South
18:59
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:24
NKH Nanjing South
18:59
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:24
NKH Nanjing South
18:59
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:29
NKH Nanjing South
18:54
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:29
NKH Nanjing South
18:54
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:29
NKH Nanjing South
18:54
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:51
NKH Nanjing South
19:31
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:51
NKH Nanjing South
19:31
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน