50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก นครสวรรค์ ถึง กรุงเทพ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
นครสวรรค์
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
3ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
นครสวรรค์
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
3ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
นครสวรรค์
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
3ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก นครสวรรค์ ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
นครสวรรค์
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
3ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
นครสวรรค์
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
3ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
นครสวรรค์
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
3ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก นครสวรรค์ ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
นครสวรรค์
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
นครสวรรค์
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
นครสวรรค์
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
นครสวรรค์
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
นครสวรรค์
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
นครสวรรค์
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก นครสวรรค์ ถึง กรุงเทพ โดย รถไฟ

00:35
นครสวรรค์
04:10
ดอนเมือง, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
00:35
นครสวรรค์
04:10
ดอนเมือง, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
00:35
นครสวรรค์
05:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
00:35
นครสวรรค์
05:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
00:48
นครสวรรค์
04:14
ดอนเมือง, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 26นาที
คืนเงิน 
00:48
นครสวรรค์
05:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
4ชั่วโมง 22นาที
คืนเงิน 
01:55
นครสวรรค์
04:29
ดอนเมือง, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 34นาที
คืนเงิน 
01:55
นครสวรรค์
04:29
ดอนเมือง, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 34นาที
คืนเงิน 
01:55
นครสวรรค์
05:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
01:55
นครสวรรค์
05:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
01:59
นครสวรรค์
05:18
ดอนเมือง, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 19นาที
คืนเงิน 
01:59
นครสวรรค์
05:18
ดอนเมือง, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 19นาที
คืนเงิน 
01:59
นครสวรรค์
06:15
หัวลำโพง, กรุงเทพ
4ชั่วโมง 16นาที
คืนเงิน 
01:59
นครสวรรค์
06:15
หัวลำโพง, กรุงเทพ
4ชั่วโมง 16นาที
คืนเงิน 
02:38
นครสวรรค์
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
4ชั่วโมง 12นาที
คืนเงิน 
02:38
นครสวรรค์
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
4ชั่วโมง 12นาที
คืนเงิน 
02:38
นครสวรรค์
05:56
ดอนเมือง, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
02:38
นครสวรรค์
05:56
ดอนเมือง, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
02:38
นครสวรรค์
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
4ชั่วโมง 12นาที
คืนเงิน 
02:38
นครสวรรค์
05:56
ดอนเมือง, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
07:00
นครสวรรค์
12:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
5ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
07:00
นครสวรรค์
11:20
ดอนเมือง, กรุงเทพ
4ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
08:40
นครสวรรค์
14:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
08:40
นครสวรรค์
13:15
ดอนเมือง, กรุงเทพ
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
10:50
นครสวรรค์
15:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
4ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
10:50
นครสวรรค์
14:15
ดอนเมือง, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
13:00
นครสวรรค์
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
13:00
นครสวรรค์
16:35
ดอนเมือง, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
13:00
นครสวรรค์
16:35
ดอนเมือง, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
13:00
นครสวรรค์
16:35
ดอนเมือง, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
13:00
นครสวรรค์
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
13:00
นครสวรรค์
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
16:08
นครสวรรค์
20:12
ดอนเมือง, กรุงเทพ
4ชั่วโมง 4นาที
คืนเงิน 
16:08
นครสวรรค์
21:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
5ชั่วโมง 2นาที
คืนเงิน 
16:21
นครสวรรค์
19:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 4นาที
คืนเงิน 
16:21
นครสวรรค์
18:38
ดอนเมือง, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 17นาที
คืนเงิน 
23:10
นครสวรรค์
03:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
4ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
23:10
นครสวรรค์
02:35
ดอนเมือง, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 

เวลา นครสวรรค์ ถึง กรุงเทพ

เวลา นครสวรรค์ ถึง กรุงเทพ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Thailand Limo by Datum Comfort ตลอดเวลา฿ 4,950
Kim Taxi Thailand SUV 4pax ตลอดเวลา฿ 3,575
Thai Railways Class II Fan 07:00 – 12:10฿ 240
Thai Railways Class II Fan 08:40 – 14:05฿ 240

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก นครสวรรค์ ไป กรุงเทพ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก นครสวรรค์ ไป กรุงเทพ คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • รถไฟ
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่ สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถไฟ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก แท๊กซี่ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ THB 5,500 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะ รถไฟ เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง THB 230 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก นครสวรรค์ ถึง กรุงเทพ?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 169 ไมล์ (271 กิโลเมตร) จาก นครสวรรค์ ไปยัง กรุงเทพ. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 139 ไมล์ (223 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก นครสวรรค์ ไป กรุงเทพ?

ถ้าคุณเดินทางจาก นครสวรรค์ ไป กรุงเทพ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 3 จนถึง 6 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก นครสวรรค์ ไป กรุงเทพ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก นครสวรรค์ ไป กรุงเทพ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Thai Railways (การรถไฟแห่งประเทศไทย): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 230 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 5,500 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก นครสวรรค์ ไป กรุงเทพ:

  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ THB 230 บาท จนถึง THB 240 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 3,300 บาท ไปจนถึง THB 5,500 บาท.

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก นครสวรรค์ ไปที่ กรุงเทพ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 4 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก นครสวรรค์ ไปยัง กรุงเทพ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก นครสวรรค์ ไปยัง กรุงเทพ มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก นครสวรรค์ ไปยัง กรุงเทพ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก นครสวรรค์ ไปยัง กรุงเทพ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก นครสวรรค์ ไปยัง กรุงเทพ ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้นขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 3,300 บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก นครสวรรค์ ไปยัง กรุงเทพ

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก นครสวรรค์ ไปยัง กรุงเทพ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 100% เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.