50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก นาโงยะ ถึง เกียวโต โดย รถไฟ

07:00
นาโงยะ
07:40
เกียวโต
40นาที
09:00
นาโงยะ
09:40
เกียวโต
40นาที
10:00
นาโงยะ
10:40
เกียวโต
40นาที
11:00
นาโงยะ
11:40
เกียวโต
40นาที
13:00
นาโงยะ
13:40
เกียวโต
40นาที
16:00
นาโงยะ
16:40
เกียวโต
40นาที
17:00
นาโงยะ
17:40
เกียวโต
40นาที
18:00
นาโงยะ
18:40
เกียวโต
40นาที
19:00
นาโงยะ
19:40
เกียวโต
40นาที
20:00
นาโงยะ
20:40
เกียวโต
40นาที
21:00
นาโงยะ
21:40
เกียวโต
40นาที
23:00
นาโงยะ
23:40
เกียวโต
40นาที

จาก Nagoya City ถึง เกียวโต โดย รถบัส

00:30
Nagoya City
05:40
Nagaokakyo Oyamazaki, เกียวโต
5ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
04:20
Nagoya City
09:30
เกียวโต
5ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
04:20
Nagoya City
09:30
เกียวโต
5ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
07:35
Nagoya City
10:40
เกียวโต
3ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
07:35
Nagoya City
10:40
เกียวโต
3ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
07:35
Nagoya City
10:40
เกียวโต
3ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
07:35
Nagoya City
10:40
เกียวโต
3ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
07:35
Nagoya City
10:40
เกียวโต
3ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
07:35
Nagoya City
10:40
เกียวโต
3ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
08:10
Nagoya City
10:40
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
08:10
Nagoya City
10:40
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
08:35
Nagoya City
11:40
เกียวโต
3ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
08:35
Nagoya City
11:40
เกียวโต
3ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
09:15
Nagoya City
11:45
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
09:15
Nagoya City
11:45
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
09:15
Nagoya City
11:45
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
09:15
Nagoya City
11:45
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
09:35
Nagoya City
12:40
เกียวโต
3ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
09:35
Nagoya City
12:40
เกียวโต
3ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
09:35
Nagoya City
12:40
เกียวโต
3ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
09:35
Nagoya City
12:40
เกียวโต
3ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
09:35
Nagoya City
12:40
เกียวโต
3ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
09:35
Nagoya City
12:40
เกียวโต
3ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
10:10
Nagoya City
12:40
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
10:10
Nagoya City
12:40
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:10
Nagoya City
14:40
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:10
Nagoya City
14:40
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:10
Nagoya City
14:40
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:10
Nagoya City
14:40
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:10
Nagoya City
14:40
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:10
Nagoya City
14:40
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
13:05
Nagoya City
15:35
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
13:05
Nagoya City
15:35
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
13:05
Nagoya City
15:35
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
13:05
Nagoya City
15:35
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:10
Nagoya City
16:40
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:10
Nagoya City
16:40
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:10
Nagoya City
16:40
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:10
Nagoya City
16:40
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:35
Nagoya City
17:40
เกียวโต
3ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:35
Nagoya City
17:40
เกียวโต
3ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:35
Nagoya City
17:40
เกียวโต
3ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:35
Nagoya City
17:40
เกียวโต
3ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:40
Nagoya City
17:10
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:40
Nagoya City
17:10
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:40
Nagoya City
17:10
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:40
Nagoya City
17:10
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
15:10
Nagoya City
17:40
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
15:10
Nagoya City
17:40
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
15:10
Nagoya City
17:40
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
15:10
Nagoya City
17:40
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
15:55
Nagoya City
18:25
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
15:55
Nagoya City
18:25
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
15:55
Nagoya City
18:25
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
17:05
Nagoya City
19:35
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
17:05
Nagoya City
19:35
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
17:20
Nagoya City
19:50
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
17:20
Nagoya City
19:50
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
17:20
Nagoya City
19:50
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
17:20
Nagoya City
19:50
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
17:35
Nagoya City
20:40
เกียวโต
3ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
17:35
Nagoya City
20:40
เกียวโต
3ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
18:20
Nagoya City
20:50
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
18:20
Nagoya City
20:50
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
18:20
Nagoya City
20:50
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
18:20
Nagoya City
20:50
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
19:30
Nagoya City
22:35
เกียวโต
3ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
19:30
Nagoya City
22:35
เกียวโต
3ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
19:35
Nagoya City
22:05
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
19:35
Nagoya City
22:05
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
19:35
Nagoya City
22:05
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
19:35
Nagoya City
22:05
เกียวโต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

เวลา นาโงยะ ถึง เกียวโต

เวลา นาโงยะ ถึง เกียวโต
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Willer Express WL09 Express 00:30 – 05:40¥ 3,990
Shinkansen Train Standard Seat 07:00 – 07:40¥ 8,490
Shinkansen Train Standard Seat 09:00 – 09:40¥ 8,490
Shinkansen Train Standard Seat 10:00 – 10:40¥ 8,490
Shinkansen Train Standard Seat 13:00 – 13:40¥ 8,490
Osaka Bus ZOS2 Express 14:10 – 16:40¥ 2,342
Shinkansen Train Standard Seat 16:00 – 16:40¥ 8,490
Shinkansen Train Standard Seat 18:00 – 18:40¥ 8,490
Shinkansen Train Standard Seat 20:00 – 20:40¥ 8,490
Shinkansen Train Standard Seat 23:00 – 23:40¥ 8,490

เส้นทางยอดนิยมใน ญี่ปุ่น

จะเดินทางจาก นาโงยะ ไป เกียวโต อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก นาโงยะ ไป เกียวโต คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • รถบัส
  • รถไฟ

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ รถไฟ สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถบัส เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก รถไฟ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ JPY 8,490 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะ รถบัส เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง JPY 1,440 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก นาโงยะ ถึง เกียวโต?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 161 ไมล์ (259 กิโลเมตร) จาก นาโงยะ ไปยัง เกียวโต. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 80 ไมล์ (128 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก นาโงยะ ไป เกียวโต?

ถ้าคุณเดินทางจาก นาโงยะ ไป เกียวโต คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 1 จนถึง 6 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก นาโงยะ ไป เกียวโต?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก นาโงยะ ไป เกียวโต แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Osaka Bus ZOS2: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ JPY 1,440 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย รถไฟ - a one-way รถไฟ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ JPY 8,490 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก นาโงยะ ไป เกียวโต:

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก นาโงยะ ไปที่ เกียวโต กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก นาโงยะ ไปยัง เกียวโต มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก นาโงยะ ไปยัง เกียวโต มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก นาโงยะ ไปยัง เกียวโต ในเวลาใดก็ได้

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก นาโงยะ ไปยัง เกียวโต

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก นาโงยะ ไปยัง เกียวโต แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา: