นากาโนะ ไป ไอจิ

นากาโนะ ไป ไอจิ

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

รายการแนะนำ

อี-ทิกเก็ต ทันที
06:10
Chikuma Matsushiro, นากาโนะ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 55นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
11:05
Nagoya City
อี-ทิกเก็ต ทันที
08:30
Suwa Okaya Tateshina, นากาโนะ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 33นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
12:03
Nagoya City
อี-ทิกเก็ต ทันที
06:10
Suwa Okaya Tateshina, นากาโนะ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 54นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
11:04
Nagoya City

จาก Chikuma Matsushiro ถึง ไอจิ โดย รถโดยสาร

อี-ทิกเก็ต ทันที
06:10
Chikuma Matsushiro, นากาโนะ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 55นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
11:05
Nagoya City
อี-ทิกเก็ต ทันที
06:10
Chikuma Matsushiro, นากาโนะ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 54นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
11:04
Nagoya City
อี-ทิกเก็ต ทันที
06:10
Chikuma Matsushiro, นากาโนะ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 54นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
11:04
Nagoya City
อี-ทิกเก็ต ทันที
06:10
Chikuma Matsushiro, นากาโนะ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 54นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
11:04
Nagoya City
อี-ทิกเก็ต ทันที
06:10
Chikuma Matsushiro, นากาโนะ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 55นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
11:05
Kasugai Komaki Seto, ไอจิ
อี-ทิกเก็ต ทันที
06:10
Chikuma Matsushiro, นากาโนะ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 54นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
11:04
Kasugai Komaki Seto, ไอจิ
อี-ทิกเก็ต ทันที
06:10
Chikuma Matsushiro, นากาโนะ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 54นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
11:04
Kasugai Komaki Seto, ไอจิ
อี-ทิกเก็ต ทันที
06:10
Chikuma Matsushiro, นากาโนะ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 54นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
11:04
Kasugai Komaki Seto, ไอจิ
อี-ทิกเก็ต ทันที
15:40
Chikuma Matsushiro, นากาโนะ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 55นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
20:35
Nagoya City
อี-ทิกเก็ต ทันที
15:40
Chikuma Matsushiro, นากาโนะ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 51นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
20:31
Nagoya City
อี-ทิกเก็ต ทันที
15:40
Chikuma Matsushiro, นากาโนะ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 51นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
20:31
Nagoya City
อี-ทิกเก็ต ทันที
15:40
Chikuma Matsushiro, นากาโนะ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 55นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
20:35
Kasugai Komaki Seto, ไอจิ
อี-ทิกเก็ต ทันที
15:40
Chikuma Matsushiro, นากาโนะ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 51นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
20:31
Kasugai Komaki Seto, ไอจิ
อี-ทิกเก็ต ทันที
15:40
Chikuma Matsushiro, นากาโนะ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 51นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
20:31
Kasugai Komaki Seto, ไอจิ
อี-ทิกเก็ต ทันที
22:20
Chikuma Matsushiro, นากาโนะ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 25นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
04:45
+1
Nagoya City
อี-ทิกเก็ต ทันที
22:20
Chikuma Matsushiro, นากาโนะ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 25นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
04:45
+1
Nagoya City
อี-ทิกเก็ต ทันที
22:20
Chikuma Matsushiro, นากาโนะ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
04:20
+1
Nagoya City
อี-ทิกเก็ต ทันที
22:20
Chikuma Matsushiro, นากาโนะ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
04:20
+1
Nagoya City
อี-ทิกเก็ต ทันที
22:20
Chikuma Matsushiro, นากาโนะ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น นั่งปรับอากาศ
04:20
+1
Nagoya City

จาก Suwa Okaya Tateshina ถึง ไอจิ โดย รถโดยสาร

อี-ทิกเก็ต ทันที
05:30
Suwa Okaya Tateshina, นากาโนะ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 35นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
09:05
Nagoya City
อี-ทิกเก็ต ทันที
05:30
Suwa Okaya Tateshina, นากาโนะ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 33นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
09:03
Nagoya City
อี-ทิกเก็ต ทันที
05:30
Suwa Okaya Tateshina, นากาโนะ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 33นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
09:03
Nagoya City
อี-ทิกเก็ต ทันที
05:30
Suwa Okaya Tateshina, นากาโนะ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 33นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
09:03
Nagoya City
อี-ทิกเก็ต ทันที
05:30
Suwa Okaya Tateshina, นากาโนะ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 33นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
09:03
Nagoya City
อี-ทิกเก็ต ทันที
05:30
Suwa Okaya Tateshina, นากาโนะ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 35นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
09:05
Kasugai Komaki Seto, ไอจิ
อี-ทิกเก็ต ทันที
05:30
Suwa Okaya Tateshina, นากาโนะ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 33นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
09:03
Kasugai Komaki Seto, ไอจิ
อี-ทิกเก็ต ทันที
05:30
Suwa Okaya Tateshina, นากาโนะ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 33นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
09:03
Kasugai Komaki Seto, ไอจิ
อี-ทิกเก็ต ทันที
05:30
Suwa Okaya Tateshina, นากาโนะ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 33นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
09:03
Kasugai Komaki Seto, ไอจิ
อี-ทิกเก็ต ทันที
05:30
Suwa Okaya Tateshina, นากาโนะ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 33นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
09:03
Kasugai Komaki Seto, ไอจิ
อี-ทิกเก็ต ทันที
06:10
Suwa Okaya Tateshina, นากาโนะ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 54นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
11:04
Nagoya City

เวลา นากาโนะ ถึง ไอจิ

เวลา นากาโนะ ถึง ไอจิ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Meitetsu bus XMT8 ระหว่างเมือง 05:30 - 09:05$ 27.20
Meitetsu bus XMT8 ระหว่างเมือง 06:10 - 11:05$ 35.39
Meitetsu bus XMT8 ระหว่างเมือง 08:30 - 12:05$ 27.20
Meitetsu bus XMT8 ระหว่างเมือง 10:30 - 14:05$ 27.20
Meitetsu bus XMT8 ระหว่างเมือง 12:30 - 16:00$ 27.20
Meitetsu bus XMT8 ระหว่างเมือง 15:40 - 20:35$ 35.39
Meitetsu bus XMT1 ระหว่างเมือง 16:30 - 21:20$ 60.77
Meitetsu bus XMT8 ระหว่างเมือง 16:00 - 19:30$ 27.20
Meitetsu bus XMT8 ระหว่างเมือง 19:30 - 23:00$ 27.20
Syoei Bus SY ระหว่างเมือง 22:20 - 04:45$ 35.10

เส้นทางยอดนิยมใน ญี่ปุ่น

เดินทางจาก นากาโนะ ไป ไอจิอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก นากาโนะ ไป ไอจิ, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • รถบัส

ระยะทางจาก นากาโนะ ไกลจาก ไอจิ แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก นากาโนะ ไป ไอจิ เป็นระยะทาง 154 ไมล์ส (247 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 109 ไมล์ส (175 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก นากาโนะ ไป ไอจิ นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก นากาโนะ ไป ไอจิ ใช้เวลา 7 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก นากาโนะ ไป ไอจิ เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก นากาโนะ ไป ไอจิ ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย USD 27.19 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก นากาโนะ ไป ไอจิ กี่รอบต่อวัน ?

รถทัวร์ จาก นากาโนะ ไป ไอจิ วิ่ง 51 รอบต่อวัน.

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง นากาโนะ และ ไอจิ โดย รถบัส การเดินทางจาก นากาโนะ ไป ไอจิ มีตัวเลือกเป็น รถบัส เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

รถทัวร์

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วรถทัวร์:

  • แนะนำซื้อคลาสที่สูงหน่อยสำหรับรถทัวร์ เพื่อความสบายในการเดินทาง เช่น รถทัวร์ปรับอากาศ ที่เบาะนั่งนุ่มสบาย มี Wi-Fi และห้องน้ำเป็นต้น
  • เช่นเดียวกับตั๋วเครื่องบิน รถทัวร์เองก็ควรจะจองล่วงหน้าเพื่อที่นั่งที่ดี
  • การเดินทางด้วยรถทัวร์นั้นอาจมีความล่าช้า แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางไปถึงท่ารถอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย รถบัส จาก นากาโนะ ไป ไอจิ เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 522 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว รถบัส จาก นากาโนะ ไป ไอจิ ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.