50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก มุมไบเซ็นทรัล ถึง สุราษฏร์ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

05:45
มุมไบเซ็นทรัล
10:23
สุรัต
4ชั่วโมง 38นาที
คืนเงิน 
05:45
มุมไบเซ็นทรัล
10:23
สุรัต
4ชั่วโมง 38นาที
คืนเงิน 
06:30
มุมไบเซ็นทรัล
09:31
สุรัต
3ชั่วโมง 1นาที
คืนเงิน 
06:30
มุมไบเซ็นทรัล
09:31
สุรัต
3ชั่วโมง 1นาที
คืนเงิน 
07:25
มุมไบเซ็นทรัล
13:32
สุรัต
6ชั่วโมง 7นาที
คืนเงิน 
07:25
มุมไบเซ็นทรัล
13:32
สุรัต
6ชั่วโมง 7นาที
คืนเงิน 
08:20
มุมไบเซ็นทรัล
14:10
สุรัต
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
08:20
มุมไบเซ็นทรัล
14:10
สุรัต
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
12:15
มุมไบเซ็นทรัล
20:45
สุรัต
8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
13:40
มุมไบเซ็นทรัล
17:35
สุรัต
3ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:40
มุมไบเซ็นทรัล
17:35
สุรัต
3ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
14:20
มุมไบเซ็นทรัล
17:55
สุรัต
3ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
15:40
มุมไบเซ็นทรัล
18:45
สุรัต
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
15:40
มุมไบเซ็นทรัล
18:45
สุรัต
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
17:00
มุมไบเซ็นทรัล
19:53
สุรัต
2ชั่วโมง 53นาที
คืนเงิน 
17:00
มุมไบเซ็นทรัล
19:53
สุรัต
2ชั่วโมง 53นาที
คืนเงิน 
17:00
มุมไบเซ็นทรัล
19:53
สุรัต
2ชั่วโมง 53นาที
คืนเงิน 
17:40
มุมไบเซ็นทรัล
20:50
สุรัต
3ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
17:40
มุมไบเซ็นทรัล
20:50
สุรัต
3ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
17:55
มุมไบเซ็นทรัล
22:35
สุรัต
4ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
17:55
มุมไบเซ็นทรัล
22:35
สุรัต
4ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
17:55
มุมไบเซ็นทรัล
22:35
สุรัต
4ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
18:50
มุมไบเซ็นทรัล
22:40
สุรัต
3ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:50
มุมไบเซ็นทรัล
22:40
สุรัต
3ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:50
มุมไบเซ็นทรัล
22:40
สุรัต
3ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:50
มุมไบเซ็นทรัล
22:40
สุรัต
3ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
19:10
มุมไบเซ็นทรัล
23:10
สุรัต
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
19:10
มุมไบเซ็นทรัล
23:10
สุรัต
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
19:10
มุมไบเซ็นทรัล
23:10
สุรัต
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
19:10
มุมไบเซ็นทรัล
23:10
สุรัต
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
21:25
มุมไบเซ็นทรัล
01:00
สุรัต
3ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:25
มุมไบเซ็นทรัล
01:00
สุรัต
3ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:25
มุมไบเซ็นทรัล
01:00
สุรัต
3ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:25
มุมไบเซ็นทรัล
01:00
สุรัต
3ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:35
มุมไบเซ็นทรัล
01:30
สุรัต
3ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
21:35
มุมไบเซ็นทรัล
01:30
สุรัต
3ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
22:05
มุมไบเซ็นทรัล
02:10
สุรัต
4ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:05
มุมไบเซ็นทรัล
02:10
สุรัต
4ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:40
มุมไบเซ็นทรัล
06:05
สุรัต
7ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
22:40
มุมไบเซ็นทรัล
06:05
สุรัต
7ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
23:40
มุมไบเซ็นทรัล
04:03
สุรัต
4ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 
23:40
มุมไบเซ็นทรัล
04:03
สุรัต
4ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 
23:40
มุมไบเซ็นทรัล
04:03
สุรัต
4ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 
23:40
มุมไบเซ็นทรัล
04:03
สุรัต
4ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 

จาก สถานีบันดรา ถึง สุราษฏร์ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

00:05
สถานีบันดรา, โบริวาลี
04:40
สุรัต
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
00:05
สถานีบันดรา, โบริวาลี
04:40
สุรัต
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
00:05
สถานีบันดรา, โบริวาลี
04:40
สุรัต
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:50
สถานีบันดรา, โบริวาลี
11:10
สุรัต
4ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
06:50
สถานีบันดรา, โบริวาลี
11:10
สุรัต
4ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
07:55
สถานีบันดรา, โบริวาลี
11:42
สุรัต
3ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
07:55
สถานีบันดรา, โบริวาลี
11:42
สุรัต
3ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
07:55
สถานีบันดรา, โบริวาลี
11:42
สุรัต
3ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
11:45
สถานีบันดรา, โบริวาลี
15:25
สุรัต
3ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
11:45
สถานีบันดรา, โบริวาลี
15:25
สุรัต
3ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
12:00
สถานีบันดรา, โบริวาลี
16:15
สุรัต
4ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
12:00
สถานีบันดรา, โบริวาลี
16:15
สุรัต
4ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
12:00
สถานีบันดรา, โบริวาลี
16:15
สุรัต
4ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
12:00
สถานีบันดรา, โบริวาลี
16:15
สุรัต
4ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
12:15
สถานีบันดรา, โบริวาลี
15:55
สุรัต
3ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
12:15
สถานีบันดรา, โบริวาลี
15:55
สุรัต
3ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
12:15
สถานีบันดรา, โบริวาลี
15:55
สุรัต
3ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
12:15
สถานีบันดรา, โบริวาลี
15:55
สุรัต
3ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
12:55
สถานีบันดรา, โบริวาลี
16:45
สุรัต
3ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
12:55
สถานีบันดรา, โบริวาลี
16:45
สุรัต
3ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
12:55
สถานีบันดรา, โบริวาลี
16:45
สุรัต
3ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
13:05
สถานีบันดรา, โบริวาลี
17:02
สุรัต
3ชั่วโมง 57นาที
คืนเงิน 
13:05
สถานีบันดรา, โบริวาลี
17:02
สุรัต
3ชั่วโมง 57นาที
คืนเงิน 
13:05
สถานีบันดรา, โบริวาลี
17:02
สุรัต
3ชั่วโมง 57นาที
คืนเงิน 
13:30
สถานีบันดรา, โบริวาลี
17:15
สุรัต
3ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
13:30
สถานีบันดรา, โบริวาลี
17:15
สุรัต
3ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
13:30
สถานีบันดรา, โบริวาลี
17:15
สุรัต
3ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
15:05
สถานีบันดรา, โบริวาลี
19:23
สุรัต
4ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
15:05
สถานีบันดรา, โบริวาลี
19:23
สุรัต
4ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
15:05
สถานีบันดรา, โบริวาลี
19:23
สุรัต
4ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
15:25
สถานีบันดรา, โบริวาลี
19:35
สุรัต
4ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
15:25
สถานีบันดรา, โบริวาลี
19:35
สุรัต
4ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
16:15
สถานีบันดรา, โบริวาลี
20:33
สุรัต
4ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
16:15
สถานีบันดรา, โบริวาลี
20:33
สุรัต
4ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
16:15
สถานีบันดรา, โบริวาลี
20:33
สุรัต
4ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
17:10
สถานีบันดรา, โบริวาลี
21:37
สุรัต
4ชั่วโมง 27นาที
คืนเงิน 
17:10
สถานีบันดรา, โบริวาลี
21:37
สุรัต
4ชั่วโมง 27นาที
คืนเงิน 
17:45
สถานีบันดรา, โบริวาลี
21:55
สุรัต
4ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
17:45
สถานีบันดรา, โบริวาลี
21:55
สุรัต
4ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
17:45
สถานีบันดรา, โบริวาลี
21:55
สุรัต
4ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
17:45
สถานีบันดรา, โบริวาลี
21:55
สุรัต
4ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
19:40
สถานีบันดรา, โบริวาลี
00:22
สุรัต
4ชั่วโมง 42นาที
คืนเงิน 
19:40
สถานีบันดรา, โบริวาลี
00:22
สุรัต
4ชั่วโมง 42นาที
คืนเงิน 
19:40
สถานีบันดรา, โบริวาลี
00:22
สุรัต
4ชั่วโมง 42นาที
คืนเงิน 
20:55
สถานีบันดรา, โบริวาลี
00:47
สุรัต
3ชั่วโมง 52นาที
คืนเงิน 
20:55
สถานีบันดรา, โบริวาลี
00:47
สุรัต
3ชั่วโมง 52นาที
คืนเงิน 
21:30
สถานีบันดรา, โบริวาลี
01:15
สุรัต
3ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
21:30
สถานีบันดรา, โบริวาลี
01:15
สุรัต
3ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
21:30
สถานีบันดรา, โบริวาลี
01:15
สุรัต
3ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน