50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก ท่าอากาศยานฉัตราปารีศิวาจี (BOM) ถึง โอริสสา (BBI) โดย เที่ยวบิน+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

#I5330
00:05
BOM ท่าอากาศยานฉัตราปารีศิวาจี, มุมไบ
03:10
CCU ท่าอากาศยานเนตาจีจันดรา, ฮาวราห์
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 45 นาที
#I5535
07:55
CCU ท่าอากาศยานเนตาจีจันดรา, ฮาวราห์
09:05
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
9ชั่วโมง
#I5330
00:05
BOM ท่าอากาศยานฉัตราปารีศิวาจี, มุมไบ
01:25
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 40 นาที
#I51621
07:05
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
08:50
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
8ชั่วโมง 45นาที
#I5308
01:10
BOM ท่าอากาศยานฉัตราปารีศิวาจี, มุมไบ
02:30
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 35 นาที
#I51621
07:05
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
08:50
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
7ชั่วโมง 40นาที
#I5302 #I51516
07:50
BOM ท่าอากาศยานฉัตราปารีศิวาจี, มุมไบ
Stop 4ชั่วโมง 55นาที
ท่าอากาศยานบังกาลอร์
15:45
CCU ท่าอากาศยานเนตาจีจันดรา, ฮาวราห์
7ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 35 นาที
#I51563
20:20
CCU ท่าอากาศยานเนตาจีจันดรา, ฮาวราห์
21:30
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
13ชั่วโมง 40นาที
#I5302 #I51516
07:50
BOM ท่าอากาศยานฉัตราปารีศิวาจี, มุมไบ
Stop 4ชั่วโมง 55นาที
ท่าอากาศยานบังกาลอร์
15:45
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
7ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง
#I51519
19:45
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
21:30
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
13ชั่วโมง 40นาที
#I5302 #I51516
07:50
BOM ท่าอากาศยานฉัตราปารีศิวาจี, มุมไบ
Stop 4ชั่วโมง 55นาที
ท่าอากาศยานบังกาลอร์
15:45
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
7ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 45 นาที
#I5592
22:30
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
00:30
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
2ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง 40นาที
#I5882
08:10
BOM ท่าอากาศยานฉัตราปารีศิวาจี, มุมไบ
11:15
CCU ท่าอากาศยานเนตาจีจันดรา, ฮาวราห์
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 5 นาที
#I51563
20:20
CCU ท่าอากาศยานเนตาจีจันดรา, ฮาวราห์
21:30
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
13ชั่วโมง 20นาที
#I5882
08:10
BOM ท่าอากาศยานฉัตราปารีศิวาจี, มุมไบ
09:30
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 25 นาที
#I51723
13:55
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
15:40
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
7ชั่วโมง 30นาที
#I5882
08:10
BOM ท่าอากาศยานฉัตราปารีศิวาจี, มุมไบ
10:00
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 55 นาที
#I51562
15:55
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
17:55
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
2ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
9ชั่วโมง 45นาที
#I5546
08:40
BOM ท่าอากาศยานฉัตราปารีศิวาจี, มุมไบ
11:45
CCU ท่าอากาศยานเนตาจีจันดรา, ฮาวราห์
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 35 นาที
#I51563
20:20
CCU ท่าอากาศยานเนตาจีจันดรา, ฮาวราห์
21:30
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
12ชั่วโมง 50นาที
#I5481
15:00
BOM ท่าอากาศยานฉัตราปารีศิวาจี, มุมไบ
17:10
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 20 นาที
#I5592
22:30
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
00:30
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
2ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
9ชั่วโมง 30นาที
#I5332 #I5339
15:40
BOM ท่าอากาศยานฉัตราปารีศิวาจี, มุมไบ
Stop 5ชั่วโมง 45นาที
ท่าอากาศยานฉัตราปารีศิวาจี
01:20
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
9ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 45 นาที
#I51621
07:05
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
08:50
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง 10นาที
#I5335 #I51576
18:30
BOM ท่าอากาศยานฉัตราปารีศิวาจี, มุมไบ
Stop 11ชั่วโมง 30นาที
ท่าอากาศยานบังกาลอร์
08:40
CCU ท่าอากาศยานเนตาจีจันดรา, ฮาวราห์
14ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 40 นาที
#I51563
20:20
CCU ท่าอากาศยานเนตาจีจันดรา, ฮาวราห์
21:30
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 3ชั่วโมง
#I5343
18:30
BOM ท่าอากาศยานฉัตราปารีศิวาจี, มุมไบ
21:35
CCU ท่าอากาศยานเนตาจีจันดรา, ฮาวราห์
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 20 นาที
#I5535
07:55
CCU ท่าอากาศยานเนตาจีจันดรา, ฮาวราห์
09:05
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
14ชั่วโมง 35นาที

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

เดินทางจาก มุมไบ ไป ภุพเนศวรอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก มุมไบ ไป ภุพเนศวร, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • รถไฟ

ระยะทางจาก มุมไบ ไกลจาก ภุพเนศวร แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก มุมไบ ไป ภุพเนศวร เป็นระยะทาง 1163 ไมล์ส (1871 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 900 ไมล์ส (1447 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก มุมไบ ไป ภุพเนศวร นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก มุมไบ ไป ภุพเนศวร ใช้เวลา 38 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก มุมไบ ไป ภุพเนศวร เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก มุมไบ ไป ภุพเนศวร ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย INR 855 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก มุมไบ ไป ภุพเนศวร กี่รอบต่อวัน ?

รถไฟ มักทำการวิ่งตามตาราง - โดยมี 5 เที่ยวต่อวัน.

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง มุมไบ และ ภุพเนศวร โดย รถไฟ การเดินทางจาก มุมไบ ไป ภุพเนศวร มีตัวเลือกเป็น รถไฟ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

รถไฟ

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วรถไฟ:

  • พิจารณารายละเอียดก่อนเลือกคลาสของรถไฟที่จะทำการเดินทาง
  • ส่วนใหญ่แล้ว ตู้นอนชั้น 2 ถือว่าค่อนข้างสบาย โดยมี 2 หรือ 4 ที่นอนต่อหนึ่งห้องกั้น และมักจะติดแอร์
  • สำหรับใครที่มองหาความสบายระดับพรีเมียม แนะนำให้จองชั้น 1 โดยราคาสำหรับตั๋วเฟิร์สคลาสอาจรวม Wi-Fi หรือของว่างและน้ำ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย รถไฟ จาก มุมไบ ไป ภุพเนศวร เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 564 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว รถไฟ จาก มุมไบ ไป ภุพเนศวร ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.