50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก มอสโก ถึง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดย รถบัส

07:00
มอสโก
15:00
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
8ชั่วโมง
ทันที 
11:30
มอสโก
22:30
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
11ชั่วโมง
ทันที 
14:30
มอสโก
23:30
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
9ชั่วโมง
ทันที 
18:30
มอสโก
06:00
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
11ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
19:05
มอสโก
06:00
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
10ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
23:00
มอสโก
14:00
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
15ชั่วโมง
ทันที 

จาก Domodedovo Airport (DME) ถึง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (LED) โดย เที่ยวบิน

#S71001
01:50
DME Domodedovo Airport, มอสโก
03:25
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#S71005
07:30
DME Domodedovo Airport, มอสโก
09:05
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#S71007
08:35
DME Domodedovo Airport, มอสโก
10:10
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#S71009
09:55
DME Domodedovo Airport, มอสโก
11:30
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
10:10
DME Domodedovo Airport, มอสโก
11:50
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#S71027
10:55
DME Domodedovo Airport, มอสโก
12:30
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#S71011
12:55
DME Domodedovo Airport, มอสโก
14:30
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
13:25
DME Domodedovo Airport, มอสโก
14:55
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#S71013
14:50
DME Domodedovo Airport, มอสโก
16:20
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#S71015
16:30
DME Domodedovo Airport, มอสโก
18:05
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#S71017
17:40
DME Domodedovo Airport, มอสโก
19:15
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#S71019
19:15
DME Domodedovo Airport, มอสโก
20:50
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#S71021
20:30
DME Domodedovo Airport, มอสโก
22:05
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#S71025
21:50
DME Domodedovo Airport, มอสโก
23:40
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 

จาก Sheremetyevo Airport (SVO) ถึง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (LED) โดย เที่ยวบิน

00:40
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
02:00
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
01:30
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
02:55
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
06:00
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
07:25
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
06:55
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
08:25
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
08:20
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
09:50
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
08:55
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
10:25
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:40
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
11:10
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:40
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
12:05
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
11:35
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
13:00
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
11:55
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
13:20
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
12:25
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
13:55
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
13:35
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
15:05
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
14:20
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
16:00
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
15:20
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
16:45
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
16:25
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
17:50
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
17:10
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
18:35
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
18:20
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
19:45
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
18:55
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
20:15
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
19:40
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
21:20
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
20:30
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
21:55
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
21:00
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
22:30
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
21:30
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
23:00
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
23:15
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
00:40
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
23:30
SVO Sheremetyevo Airport, มอสโก
01:00
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 

จาก Vnukovo Airport (VKO) ถึง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (LED) โดย เที่ยวบิน

#UT489
05:35
VKO Vnukovo Airport, มอสโก
06:55
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
06:45
VKO Vnukovo Airport, มอสโก
08:05
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
08:15
VKO Vnukovo Airport, มอสโก
09:40
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
08:30
VKO Vnukovo Airport, มอสโก
09:50
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
09:10
VKO Vnukovo Airport, มอสโก
10:35
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#UT369
10:35
VKO Vnukovo Airport, มอสโก
11:55
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
11:35
VKO Vnukovo Airport, มอสโก
12:55
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
12:45
VKO Vnukovo Airport, มอสโก
14:10
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
14:10
VKO Vnukovo Airport, มอสโก
15:30
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
16:45
VKO Vnukovo Airport, มอสโก
18:05
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#UT381
18:00
VKO Vnukovo Airport, มอสโก
19:30
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
18:05
VKO Vnukovo Airport, มอสโก
19:25
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
20:15
VKO Vnukovo Airport, มอสโก
21:35
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
21:00
VKO Vnukovo Airport, มอสโก
22:25
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
21:20
VKO Vnukovo Airport, มอสโก
22:45
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
21:30
VKO Vnukovo Airport, มอสโก
22:50
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
21:45
VKO Vnukovo Airport, มอสโก
23:15
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
22:30
VKO Vnukovo Airport, มอสโก
23:50
LED St Petersburg Airport, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 

เส้นทางยอดนิยมใน รัสเซีย

จะเดินทางจาก มอสโก ไป เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก มอสโก ไป เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • เที่ยวบิน
  • รถบัส

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถบัส เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก เที่ยวบิน ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ RUB 6,968 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย เที่ยวบิน เพราะ เที่ยวบิน เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง RUB 1,326 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก มอสโก ถึง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 438 ไมล์ (704 กิโลเมตร) จาก มอสโก ไปยัง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 580 ไมล์ (933 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก มอสโก ไป เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก?

ถ้าคุณเดินทางจาก มอสโก ไป เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 จนถึง 12 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก มอสโก ไป เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก มอสโก ไป เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Pobeda Airlines: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย เที่ยวบิน คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ RUB 1,326 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เที่ยวบิน - a one-way เที่ยวบิน ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ RUB 6,968 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก มอสโก ไป เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก:

  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ RUB 1,326 บาท จนถึง RUB 6,968 บาท;
  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ RUB 1,389 บาท จนถึง RUB 1,957 บาท;

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก มอสโก ไปที่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก มอสโก ไปยัง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีไฟลท์ประมาณ 53 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 07:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 19:05 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 4 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก มอสโก ไปยัง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก มอสโก ไปยัง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก มอสโก ไปยัง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก มอสโก ไป เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ RUB 1,326 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก มอสโก ไปยัง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Aeroflot Russian Airlines, Nordwind Airlines, Pobeda Airlines, S7 Airlines, Ural Airlines, UTair

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก มอสโก ไปยัง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก มอสโก ไปยัง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก มอสโก ไปยัง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา: