จาก มอนต์พีเลียร์ (ฝรั่งเศส)

ออสเตรีย

บัลแกเรีย

โครเอเชีย

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

ไอร์แลนด์

ลักเซมเบิร์ก

เซอร์เบีย

สโลวาเกีย

สโลวีเนีย

สวีเดน

ตูนิเซีย

อเมริกา

เวเนซุเอลา