50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เอล นิโด ถึง ปูแอร์โตปรินเซซา โดย รถบัส

09:00
เอล นิโด
15:49
เปอร์โต ปรินเซซา
6ชั่วโมง 49นาที
ทันที 
11:00
เอล นิโด
17:49
เปอร์โต ปรินเซซา
6ชั่วโมง 49นาที
ทันที 
13:00
เอล นิโด
19:49
เปอร์โต ปรินเซซา
6ชั่วโมง 49นาที
ทันที 
15:00
เอล นิโด
21:49
เปอร์โต ปรินเซซา
6ชั่วโมง 49นาที
ทันที 
17:00
เอล นิโด
23:49
เปอร์โต ปรินเซซา
6ชั่วโมง 49นาที
ทันที 
21:00
เอล นิโด
03:49
เปอร์โต ปรินเซซา
6ชั่วโมง 49นาที
ทันที 

จาก เอลนิโด ถึง ปูแอร์โตปรินเซซา โดย รถตู้

04:00
เอลนิโด
10:00
สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
6ชั่วโมง
ทันที 
04:00
เอลนิโด
09:30
ปูแอร์โตปรินเซซา
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
05:00
เอลนิโด
10:30
ปูแอร์โตปรินเซซา
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
05:00
เอลนิโด
11:00
สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
6ชั่วโมง
ทันที 
07:00
เอลนิโด
13:00
สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
6ชั่วโมง
ทันที 
07:00
เอลนิโด
12:30
ปูแอร์โตปรินเซซา
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:00
เอลนิโด
14:00
สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
6ชั่วโมง
ทันที 
08:00
เอลนิโด
13:30
ปูแอร์โตปรินเซซา
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:30
เอลนิโด
15:00
ปูแอร์โตปรินเซซา
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:30
เอลนิโด
15:30
สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
6ชั่วโมง
ทันที 
11:00
เอลนิโด
16:30
ปูแอร์โตปรินเซซา
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
เอลนิโด
17:00
สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
6ชั่วโมง
ทันที 
13:00
เอลนิโด
19:00
สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
6ชั่วโมง
ทันที 
13:00
เอลนิโด
18:30
ปูแอร์โตปรินเซซา
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:30
เอลนิโด
20:00
ปูแอร์โตปรินเซซา
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:30
เอลนิโด
20:30
สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
6ชั่วโมง
ทันที 
16:00
เอลนิโด
22:00
สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
6ชั่วโมง
ทันที 
16:00
เอลนิโด
21:30
ปูแอร์โตปรินเซซา
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:30
เอลนิโด
23:00
ปูแอร์โตปรินเซซา
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:30
เอลนิโด
23:30
สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
6ชั่วโมง
ทันที 

จาก เอลนิโด ถึง มีมาโรปา โดย รถตู้

04:00
เอลนิโด
10:00
ซวาบัง, มีมาโรปา
6ชั่วโมง
ทันที 
11:00
เอลนิโด
17:00
ซวาบัง, มีมาโรปา
6ชั่วโมง
ทันที 

จาก เอลนิโด ถึง ท่าเรือบาร์ตัน โดย รถตู้

08:00
เอลนิโด
13:00
ท่าเรือบาร์ตัน
5ชั่วโมง
ทันที 
08:00
เอลนิโด
12:30
ท่าเรือบาร์ตัน
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
เอลนิโด
17:30
ท่าเรือบาร์ตัน
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
เอลนิโด
18:00
ท่าเรือบาร์ตัน
5ชั่วโมง
ทันที 

จาก โรงแรมใดก็ได้ในเอลนิโด ถึง ปูแอร์โตปรินเซซา โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
โรงแรมใดก็ได้ในเอลนิโด
เวลา
โรงแรมปูเวร์โตปรินเซซา
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก โรงแรมใดก็ได้ในเอลนิโด ถึง มีมาโรปา โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
โรงแรมใดก็ได้ในเอลนิโด
เวลา
ซวาบัง, มีมาโรปา
6ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา มีมาโรปา ถึง ปาลาวัน

เวลา มีมาโรปา ถึง ปาลาวัน
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Lexxus Shuttle Van 9pax ตลอดเวลา₱ 5,500
Lexxus Shuttle Regional 14pax 04:00 – 10:00₱ 650
Lexxus Shuttle Regional 14pax 07:00 – 13:00₱ 650
Lexxus Shuttle Regional 14pax 08:00 – 14:00₱ 650
Recaro Transport Regional 14pax 08:00 – 13:00₱ 700
Cherry Bus Regular 13:00 – 19:49₱ 650
Lexxus Shuttle Regional 14pax 13:00 – 19:00₱ 700

เส้นทางยอดนิยมใน ฟิลิปปินส์