50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Mexico City Airport (MEX) ถึง นิวยอร์ค (NYC) โดย เที่ยวบิน

#DL8052 #DL766
09:20
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
Stop 17h 40m
Chicago OHare Airport
10:34
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
1วัน 14นาที
ทันที 
 
#DL8052 #DL1530
09:20
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
Stop 3h 40m
Chicago OHare Airport
20:38
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
10ชั่วโมง 18นาที
ทันที 
 
#AM686 #DL766
09:30
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
Stop 17h 30m
Chicago OHare Airport
10:34
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
1วัน 4นาที
ทันที 
 
#AM686 #DL1530
09:30
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
Stop 3h 30m
Chicago OHare Airport
20:38
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
10ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
 
#AA828 #AA388
13:35
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
Stop 14h 49m
Charlotte Airport
11:15
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
20ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#DL366 #DL1834
13:40
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
Stop 14h 6m
Atlanta Airport
10:15
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
19ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#AM5254 #DL735
13:40
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
Stop 14h 14m
Atlanta Airport
10:25
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
19ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#AA389 #AA157
14:10
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
Stop 17h 38m
Dallas Fort Worth Airport
15:02
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
23ชั่วโมง 52นาที
ทันที 
 
#AA505 #AA2453
16:30
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
Stop 11h 46m
Miami Airport
11:25
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
17ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#AA505 #AA54
16:30
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
Stop 12h 5m
Miami Airport
11:40
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
18ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 

จาก Mexico City Airport (MEX) ถึง นวร์ก (NYC) โดย เที่ยวบิน

#DL8052 #AA4236
09:20
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
Stop 18h 51m
Chicago OHare Airport
11:50
EWR Newark Airport
1วัน 1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#AM686 #AA4236
09:30
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
Stop 18h 41m
Chicago OHare Airport
11:50
EWR Newark Airport
1วัน 1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#AA828 #AA1489
13:35
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
Stop 15h 20m
Charlotte Airport
11:54
EWR Newark Airport
21ชั่วโมง 19นาที
ทันที 
 
#AM5254 #DL1872
13:40
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
Stop 14h 48m
Atlanta Airport
10:50
EWR Newark Airport
20ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#AM5254 #UA3401
13:40
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
Stop 12h 59m
Atlanta Airport
09:06
EWR Newark Airport
18ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
 
#AA389 #UA3416
14:10
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
Stop 20h 5m
Dallas Fort Worth Airport
17:34
EWR Newark Airport
1วัน 2ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
 
#UA1091 #UA356
15:05
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
Stop 16h 30m
Houston Airport
14:36
EWR Newark Airport
22ชั่วโมง 31นาที
ทันที 
 
#AA505 #AA322
16:30
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
Stop 23h 10m
Miami Airport
22:54
EWR Newark Airport
1วัน 5ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
 
#AA505 #UA1961
16:30
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
Stop 17h 45m
Miami Airport
17:30
EWR Newark Airport
1วัน
ทันที 
 

เส้นทางยอดนิยมใน แม็กซิโก