จาก แม็ส (ฝรั่งเศส)

ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

ลักเซมเบิร์ก

เซอร์เบีย

ตูนิเซีย

อังกฤษ

อเมริกา

เวเนซุเอลา