จาก มันไฮม์ (เยอรมนี)

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

ฮังการี

สเปน

สวิตเซอร์แลนด์

อังกฤษ