50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Bulls ถึง เวลลิงตัน โดย รถบัส

03:40
Bulls, มานาวาทูแวนกานู
06:30
เวลลิงตันเซ็นทรัล
2ชั่วโมง 50นาที
03:40
Bulls, มานาวาทูแวนกานู
06:30
เวลลิงตันเซ็นทรัล
2ชั่วโมง 50นาที
08:55
Bulls, มานาวาทูแวนกานู
12:50
Wellington Airport
3ชั่วโมง 55นาที
08:55
Bulls, มานาวาทูแวนกานู
12:15
เวลลิงตันเซ็นทรัล
3ชั่วโมง 20นาที
11:25
Bulls, มานาวาทูแวนกานู
15:45
Wellington Airport
4ชั่วโมง 20นาที
11:25
Bulls, มานาวาทูแวนกานู
15:15
เวลลิงตันเซ็นทรัล
3ชั่วโมง 50นาที
13:45
Bulls, มานาวาทูแวนกานู
17:15
Wellington Airport
3ชั่วโมง 30นาที
13:45
Bulls, มานาวาทูแวนกานู
16:45
เวลลิงตันเซ็นทรัล
3ชั่วโมง
16:10
Bulls, มานาวาทูแวนกานู
18:50
เวลลิงตันเซ็นทรัล
2ชั่วโมง 40นาที
16:10
Bulls, มานาวาทูแวนกานู
18:50
เวลลิงตันเซ็นทรัล
2ชั่วโมง 40นาที
18:00
Bulls, มานาวาทูแวนกานู
20:10
เวลลิงตันเซ็นทรัล
2ชั่วโมง 10นาที

จาก Dannevirke ถึง เวลลิงตัน โดย รถบัส

09:35
Dannevirke, มานาวาทูแวนกานู
13:30
เวลลิงตันเซ็นทรัล
3ชั่วโมง 55นาที
15:25
Dannevirke, มานาวาทูแวนกานู
19:15
เวลลิงตันเซ็นทรัล
3ชั่วโมง 50นาที

จาก Flat Hills Tea Rooms ถึง เวลลิงตัน โดย รถบัส

13:00
Flat Hills Tea Rooms, มานาวาทูแวนกานู
17:15
Wellington Airport
4ชั่วโมง 15นาที
13:00
Flat Hills Tea Rooms, มานาวาทูแวนกานู
16:45
เวลลิงตันเซ็นทรัล
3ชั่วโมง 45นาที
15:30
Flat Hills Tea Rooms, มานาวาทูแวนกานู
18:50
เวลลิงตันเซ็นทรัล
3ชั่วโมง 20นาที
15:30
Flat Hills Tea Rooms, มานาวาทูแวนกานู
18:50
เวลลิงตันเซ็นทรัล
3ชั่วโมง 20นาที

จาก Marton ถึง เวลลิงตัน โดย รถบัส

13:35
Marton, มานาวาทูแวนกานู
17:15
Wellington Airport
3ชั่วโมง 40นาที
13:35
Marton, มานาวาทูแวนกานู
16:45
เวลลิงตันเซ็นทรัล
3ชั่วโมง 10นาที

จาก Palmerston North ถึง เวลลิงตัน โดย รถบัส

04:10
Palmerston North, มานาวาทูแวนกานู
06:30
เวลลิงตันเซ็นทรัล
2ชั่วโมง 20นาที
04:10
Palmerston North, มานาวาทูแวนกานู
06:30
เวลลิงตันเซ็นทรัล
2ชั่วโมง 20นาที
10:00
Palmerston North, มานาวาทูแวนกานู
12:50
Wellington Airport
2ชั่วโมง 50นาที
10:00
Palmerston North, มานาวาทูแวนกานู
12:15
เวลลิงตันเซ็นทรัล
2ชั่วโมง 15นาที
11:15
Palmerston North, มานาวาทูแวนกานู
13:30
เวลลิงตันเซ็นทรัล
2ชั่วโมง 15นาที
13:00
Palmerston North, มานาวาทูแวนกานู
15:45
Wellington Airport
2ชั่วโมง 45นาที
13:00
Palmerston North, มานาวาทูแวนกานู
15:15
เวลลิงตันเซ็นทรัล
2ชั่วโมง 15นาที
14:30
Palmerston North, มานาวาทูแวนกานู
16:45
เวลลิงตันเซ็นทรัล
2ชั่วโมง 15นาที
14:30
Palmerston North, มานาวาทูแวนกานู
17:15
Wellington Airport
2ชั่วโมง 45นาที
16:45
Palmerston North, มานาวาทูแวนกานู
18:50
เวลลิงตันเซ็นทรัล
2ชั่วโมง 5นาที
16:45
Palmerston North, มานาวาทูแวนกานู
18:50
เวลลิงตันเซ็นทรัล
2ชั่วโมง 5นาที
17:05
Palmerston North, มานาวาทูแวนกานู
19:15
เวลลิงตันเซ็นทรัล
2ชั่วโมง 10นาที

จาก Taihape ถึง เวลลิงตัน โดย รถบัส

02:05
Taihape, มานาวาทูแวนกานู
06:30
เวลลิงตันเซ็นทรัล
4ชั่วโมง 25นาที
02:05
Taihape, มานาวาทูแวนกานู
06:30
เวลลิงตันเซ็นทรัล
4ชั่วโมง 25นาที
16:50
Taihape, มานาวาทูแวนกานู
20:10
เวลลิงตันเซ็นทรัล
3ชั่วโมง 20นาที

จาก Turangi ถึง เวลลิงตัน โดย รถบัส

00:55
Turangi, มานาวาทูแวนกานู
06:30
เวลลิงตันเซ็นทรัล
5ชั่วโมง 35นาที
00:55
Turangi, มานาวาทูแวนกานู
06:30
เวลลิงตันเซ็นทรัล
5ชั่วโมง 35นาที
10:50
Turangi, มานาวาทูแวนกานู
17:15
Wellington Airport
6ชั่วโมง 25นาที
10:50
Turangi, มานาวาทูแวนกานู
16:45
เวลลิงตันเซ็นทรัล
5ชั่วโมง 55นาที
13:25
Turangi, มานาวาทูแวนกานู
18:50
เวลลิงตันเซ็นทรัล
5ชั่วโมง 25นาที
13:25
Turangi, มานาวาทูแวนกานู
18:50
เวลลิงตันเซ็นทรัล
5ชั่วโมง 25นาที
14:55
Turangi, มานาวาทูแวนกานู
20:10
เวลลิงตันเซ็นทรัล
5ชั่วโมง 15นาที

จาก Waiouru ถึง เวลลิงตัน โดย รถบัส

01:45
Waiouru, มานาวาทูแวนกานู
06:30
เวลลิงตันเซ็นทรัล
4ชั่วโมง 45นาที
01:45
Waiouru, มานาวาทูแวนกานู
06:30
เวลลิงตันเซ็นทรัล
4ชั่วโมง 45นาที
11:40
Waiouru, มานาวาทูแวนกานู
17:15
Wellington Airport
5ชั่วโมง 35นาที
11:40
Waiouru, มานาวาทูแวนกานู
16:45
เวลลิงตันเซ็นทรัล
5ชั่วโมง 5นาที
16:25
Waiouru, มานาวาทูแวนกานู
20:10
เวลลิงตันเซ็นทรัล
3ชั่วโมง 45นาที

จาก Waverley ถึง เวลลิงตัน โดย รถบัส

09:55
Waverley, มานาวาทูแวนกานู
15:45
Wellington Airport
5ชั่วโมง 50นาที
09:55
Waverley, มานาวาทูแวนกานู
15:15
เวลลิงตันเซ็นทรัล
5ชั่วโมง 20นาที

จาก Whanganui ถึง เวลลิงตัน โดย รถบัส

08:15
Whanganui, มานาวาทูแวนกานู
12:50
Wellington Airport
4ชั่วโมง 35นาที
08:15
Whanganui, มานาวาทูแวนกานู
12:15
เวลลิงตันเซ็นทรัล
4ชั่วโมง
10:50
Whanganui, มานาวาทูแวนกานู
15:45
Wellington Airport
4ชั่วโมง 55นาที
10:50
Whanganui, มานาวาทูแวนกานู
15:15
เวลลิงตันเซ็นทรัล
4ชั่วโมง 25นาที

จาก Woodville NZ ถึง เวลลิงตัน โดย รถบัส

09:55
Woodville NZ, มานาวาทูแวนกานู
13:30
เวลลิงตันเซ็นทรัล
3ชั่วโมง 35นาที
15:45
Woodville NZ, มานาวาทูแวนกานู
19:15
เวลลิงตันเซ็นทรัล
3ชั่วโมง 30นาที

เวลา มานาวาทูแวนกานู ถึง เวลลิงตัน

เวลา มานาวาทูแวนกานู ถึง เวลลิงตัน
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
InterCity Group Standard 00:55 – 06:30NZD 86.75
InterCity Group Standard 03:40 – 06:30NZD 57.49
InterCity Group Standard 04:10 – 06:30NZD 48.08
InterCity Group Standard 08:55 – 12:50NZD 47.03
InterCity Group Standard 11:25 – 15:45NZD 47.03
InterCity Group Standard 13:45 – 17:15NZD 47.03
InterCity Group Standard 15:25 – 19:15NZD 47.03
InterCity Group Standard 16:10 – 18:50NZD 63.75
InterCity Group Standard Double Decker 18:00 – 20:10NZD 59.57

เส้นทางยอดนิยมใน นิวซีแลนด์

เดินทางจาก มานาวาทูแวนกานู ไป เวลลิงตันอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก มานาวาทูแวนกานู ไป เวลลิงตัน, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • รถบัส

ระยะทางจาก มานาวาทูแวนกานู ไกลจาก เวลลิงตัน แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก มานาวาทูแวนกานู ไป เวลลิงตัน เป็นระยะทาง 167 ไมล์ส (268 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 125 ไมล์ส (201 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก มานาวาทูแวนกานู ไป เวลลิงตัน นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก มานาวาทูแวนกานู ไป เวลลิงตัน ใช้เวลา 7 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก มานาวาทูแวนกานู ไป เวลลิงตัน เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก มานาวาทูแวนกานู ไป เวลลิงตัน ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย NZD 27.18 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก มานาวาทูแวนกานู ไป เวลลิงตัน กี่รอบต่อวัน ?

รถทัวร์ จาก มานาวาทูแวนกานู ไป เวลลิงตัน วิ่ง 54 รอบต่อวัน.

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง มานาวาทูแวนกานู และ เวลลิงตัน โดย รถบัส การเดินทางจาก มานาวาทูแวนกานู ไป เวลลิงตัน มีตัวเลือกเป็น รถบัส เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

รถทัวร์

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วรถทัวร์:

  • แนะนำซื้อคลาสที่สูงหน่อยสำหรับรถทัวร์ เพื่อความสบายในการเดินทาง เช่น รถทัวร์ปรับอากาศ ที่เบาะนั่งนุ่มสบาย มี Wi-Fi และห้องน้ำเป็นต้น
  • เช่นเดียวกับตั๋วเครื่องบิน รถทัวร์เองก็ควรจะจองล่วงหน้าเพื่อที่นั่งที่ดี
  • การเดินทางด้วยรถทัวร์นั้นอาจมีความล่าช้า แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางไปถึงท่ารถอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย รถบัส จาก มานาวาทูแวนกานู ไป เวลลิงตัน เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 565 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว รถบัส จาก มานาวาทูแวนกานู ไป เวลลิงตัน ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.