รัฐมะละกา ปลายทาง สิงคโปร์ @ รถบัส 23 พ.ย. 2017

จาก Melaka Sentral ถึง สิงคโปร์ โดย รถบัส

06:30
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
10:25
Queen Street, สิงคโปร์
3h 55m
Instant
07:30
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
11:25
Queen Street, สิงคโปร์
3h 55m
Instant
07:30
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
11:05
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3h 35m
Instant
08:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
12:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
4h
Instant
Delima Express
08:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
11:55
City Plaza, สิงคโปร์
3h 55m
Instant
Delima Express
08:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
11:35
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3h 35m
Instant
09:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
13:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
4h
Instant
Delima Express
09:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
12:35
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3h 35m
Instant
Delima Express
09:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
12:55
City Plaza, สิงคโปร์
3h 55m
Instant
09:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
12:35
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3h 35m
Instant
09:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
12:55
Queen Street, สิงคโปร์
3h 55m
Instant
10:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
14:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
4h
Instant
10:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
13:40
Boon Lay, สิงคโปร์
3h 40m
Instant
10:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
13:55
Queen Street, สิงคโปร์
3h 55m
Instant
10:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
13:35
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3h 35m
Instant
11:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
15:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
4h
Instant
Delima Express
11:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
14:35
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3h 35m
Instant
Delima Express
11:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
14:55
City Plaza, สิงคโปร์
3h 55m
Instant
11:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
14:35
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3h 35m
Instant
11:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
14:55
Queen Street, สิงคโปร์
3h 55m
Instant
11:30
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
15:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
4h
Instant
11:30
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
15:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
4h
Instant
Delima Express
12:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
15:55
City Plaza, สิงคโปร์
3h 55m
Instant
Delima Express
12:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
15:35
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3h 35m
Instant
12:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
15:55
Queen Street, สิงคโปร์
3h 55m
Instant
12:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
15:35
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3h 35m
Instant
13:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
17:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
4h
Instant
13:30
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
17:25
Queen Street, สิงคโปร์
3h 55m
Instant
13:30
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
17:05
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3h 35m
Instant
Delima Express
14:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
17:55
City Plaza, สิงคโปร์
3h 55m
Instant
Delima Express
14:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
17:35
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3h 35m
Instant
14:30
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
18:25
Queen Street, สิงคโปร์
3h 55m
Instant
14:30
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
18:05
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3h 35m
Instant
14:30
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
18:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
4h
Instant
14:31
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
18:26
Queen Street, สิงคโปร์
3h 55m
Instant
15:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
18:40
Boon Lay, สิงคโปร์
3h 40m
Instant
15:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
19:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
4h
Instant
15:30
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
19:25
Queen Street, สิงคโปร์
3h 55m
Instant
16:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
20:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
4h
Instant
16:30
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
20:25
Queen Street, สิงคโปร์
3h 55m
Instant
16:30
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
20:05
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3h 35m
Instant
16:31
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
20:26
Queen Street, สิงคโปร์
3h 55m
Instant
17:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
21:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
4h
Instant
Delima Express
17:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
20:55
City Plaza, สิงคโปร์
3h 55m
Instant
Delima Express
17:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
20:35
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3h 35m
Instant
17:30
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
21:25
Queen Street, สิงคโปร์
3h 55m
Instant
17:30
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
21:05
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3h 35m
Instant
18:15
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
22:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
4h
Instant
19:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
23:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
4h
Instant
19:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
22:40
Boon Lay, สิงคโปร์
3h 40m
Instant
Delima Express
19:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
22:55
City Plaza, สิงคโปร์
3h 55m
Instant
Delima Express
19:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
22:35
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3h 35m
Instant
19:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
22:55
Queen Street, สิงคโปร์
3h 55m
Instant
19:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
22:35
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3h 35m
Instant
20:15
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
00:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
4h
Instant
21:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
01:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
4h
Instant
22:00
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
02:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
4h
Instant
23:30
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
03:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
4h
Instant

จาก Equatorial Hotel ถึง สิงคโปร์ โดย รถบัส

14:45
Equatorial Hotel, รัฐมะละกา
18:50
Queen Street, สิงคโปร์
4h 5m
Instant

จาก 707 Hotel Malacca ถึง สิงคโปร์ โดย รถบัส

14:00
707 Hotel Malacca
18:05
Queen Street, สิงคโปร์
4h 5m
Instant
14:00
707 Hotel Malacca
17:50
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3h 50m
Instant
14:40
707 Hotel Malacca
18:45
Queen Street, สิงคโปร์
4h 5m
Instant
16:00
707 Hotel Malacca
20:05
Queen Street, สิงคโปร์
4h 5m
Instant
16:00
707 Hotel Malacca
19:50
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3h 50m
Instant

จาก Hatten Hotel Melaka ถึง สิงคโปร์ โดย รถบัส

13:45
Hatten Hotel Melaka, รัฐมะละกา
17:50
Queen Street, สิงคโปร์
4h 5m
Instant
13:45
Hatten Hotel Melaka, รัฐมะละกา
17:30
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3h 45m
Instant
13:46
Hatten Hotel Melaka, รัฐมะละกา
17:51
Queen Street, สิงคโปร์
4h 5m
Instant
14:35
Hatten Hotel Melaka, รัฐมะละกา
18:40
Queen Street, สิงคโปร์
4h 5m
Instant
15:45
Hatten Hotel Melaka, รัฐมะละกา
19:50
Queen Street, สิงคโปร์
4h 5m
Instant
15:45
Hatten Hotel Melaka, รัฐมะละกา
19:30
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3h 45m
Instant
15:46
Hatten Hotel Melaka, รัฐมะละกา
19:51
Queen Street, สิงคโปร์
4h 5m
Instant

จาก Hotel Casa Del Rio ถึง สิงคโปร์ โดย รถบัส

14:55
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
19:00
Queen Street, สิงคโปร์
4h 5m
Instant

จาก Mahkota Hotel Melaka ถึง สิงคโปร์ โดย รถบัส

14:50
Mahkota Hotel Melaka, รัฐมะละกา
18:55
Queen Street, สิงคโปร์
4h 5m
Instant
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ